Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


2. Výběr správného instalačního média

Obsah:

2.a. Hardwarové požadavky

Úvod

Předtím, než začneme, seznámíme Vás s hardwarovými požadavky, které potřebujete splnit, abyste mohli Gentoo úspěšně nainstalovat na svůj stroj.

Hardwarové požadavky

Minimal CD LiveCD
CPU i486 nebo novější i686 nebo novější
Paměť 64 MB 128 MB
Místo na disku 1.5 GB (kromě místa pro swap)
Místo pro swap alespoň 256 MB

2.b. Gentoo instalační CD

Úvod

Gentoo instalační CD jsou bootovatelná CD, obsahující samostatné prostředí Gentoo. Umožňují Vám spustit Váš počítač do Linuxu z CD. Během spouštění je detekován Váš hardware a systém načítá odpovídající ovladače. Gentoo instalační CD jsou spravovaná vývojáři Gentoo.

Všechna instalační CD Vám umožňují nabootovat, nastavit síť, vytvořit diskové oddíly a začít instalovat Gentoo z Internetu. V současnosti Vám nabízíme dvě instalační CD, která jsou stejně vhodná pro instalaci Gentoo, plánujete-li instalovat přes Internet s použitím nejnovějších verzí dostupných balíčků.

Důležité: Pokud si přejete instalovat Gentoo bez funkčního připojení k Internetu, případně použít instalátor, řiďte se prosím instalačními instrukcemi z Gentoo 2006.0 Handbooku.

Poskytujeme tato instalační CD:

 • Gentoo Minimal instalační CD, malé bootovatelné CD bez zbytečností, jehož jediným cílem je spustit systém, připravit síť a pokračovat s instalací Gentoo.
 • Gentoo Installer LiveCD obsahuje všechno, co pro instalaci Gentoo potřebujete. Můžete jej spustit do grafického prostředí a spustit instalátor, buď konzolový, nebo s grafickou nadstavbou, a nebo si přečíst přiloženou dokumentaci.

Abychom Vám pomohli s rozhodnutím, které instalační CD potřebujete, sepsali jsme jejich hlavní výhody a nevýhody.

Gentoo Minimal instalační CD

Minimal instalační CD se jmenuje install-x86-minimal-2006.0.iso a zabírá pouze 49 MB místa na disku. Můžete ho použít k instalaci Gentoo, ale pouze a jenom s funkčním připojením k Internetu.

Minimal instalační CD Výhody a nevýhody
+ nejmenší velikost downloadu
- neobsahuje žádný stage3 soubor, archiv Portage stromu ani předkompilované balíčky, a tudíž není vhodné pro instalaci bez sítě

Gentoo Installer LiveCD

Installer LiveCD se jmenuje livecd-i686-installer-2006.1.iso a zabírá 697 MB. Můžete ho použít pro instalaci Gentoo, a to dokonce bez funkčního připojení k Internetu. Může se hodit tehdy, když budete chtít později instalovat Gentoo na jiný počítač, který nemá přístup k Internetu.

Installer LiveCD Výhody a nevýhody
+ obsahuje vše, co potřebujete, můžete jej použít i bez připojení k síti.
- obrovská velikost ke stažení

Stage3 archiv

Satge3 v sobě zahrnuje minimální Gentoo prostředí vhodné pro pokračování v instalaci podle tohoto manuálu. Dříve popisoval Gentoo Handbook instalaci pomocí jednoho ze tří stage archivů; tyto jsou stále distribuovány, avšak oficiální instalační metoda používá pouze stage3. Zajímá-li vás, jak provést instalaci ze stage1 či stage2, přečtěte si prosím Gentoo FAQ, konkrétně Jak nainstalovat Gentoo ze stage1 nebo stage2.

Stage3 tarbally si můžete stáhnout z adresáře releases/x86/2006.1/stages/ na jakémkoli z našich oficiálních mirrorů; na LiveCD obsaženy nejsou.

2.c. Stažení, vypálení a boot instalačního CD

Stažení a vypálení instalačního CD

Vybrali jste si použití Gentoo instalačního CD. Nejprve začneme jeho stažením a vypálením. Již jsme probrali různá instalační CD, ale kde je můžete najít?

Všechna instalační CD si můžete stáhnout z jednoho z našich mirrorů. Instalační CD jsou umístěna v adresáři releases/x86/2006.1/installcd/.

Uvnitř tohoto adresáře najdete ISO soubory, kompletní obrazy CD připravené k zápisu na CD-R.

V případě, že chcete zjistit, zda je stažený soubor poškozen, můžete si jej zkontrolovat podle kontrolního součtu generovaného algoritmem MD5. Porovnejte kontrolní součet staženého souboru s údajem, který uvádíme (například install-x86-minimal-2006.1.iso.DIGESTS). Pro ověření můžete použít md5sum (Unix/Linux) nebo md5sum pro Windows.

Jiná možnost ověření stažených souborů je použití GnuPG k ověření poskytovaného kryptografického podpisu (soubor končící na .asc). Stáhněte si tento soubor a obstarejte si veřejný klíč:

Výpis kódu 3.1: Obstarání si veřejného klíče

$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 17072058

Nyní ověřte podpis:

Výpis kódu 3.2: Ověření kryptografického podpisu

$ gpg --verify <signature file> <downloaded iso>

Abyste mohli vypálit stažený ISO soubor, musíte zvolit takzvané "raw" vypalování. Konkrétní způsob závisí na programu, který používáte. Zde popíšeme cdrecord a K3B; více informací můžete najít v našem Gentoo FAQ.

 • Přes cdrecord pouze napište cdrecord dev=/dev/hdc <stažený iso soubor> (nahraďte /dev/hdc cestou k zařízení CD-RW vypalovačky).
 • Používáte-li K3B, vyberte Tools > CD > Burn Image. Poté vyberte Váš ISO soubor v oblasti 'Image to Burn' a klikněte na Start.

Bootování z instalačního CD

Jakmile jste vypálili svá instalační CD, je čas z nich nabootovat počítač. Vyjměte všechna CD z mechanik, restartujte systém a vstupte do BIOSu. Obvykle se to dělá zmáčknutím klávesy DEL, F1 nebo ESC, záleží na Vašem BIOSu. Změňte pořadí bootování, aby byla CD-ROM vyzkoušena před pevným diskem. Často je tato volba k dispozici pod položkou "CMOS Setup". Pokud tento krok neprovedete, systém se prostě spustí z pevného disku a CD-ROM bude ignorovat.

Nyní vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky a rebootujte. Měli byste uvidět výzvu "boot: ". Na této obrazovce můžete zmáčknout Enter pro začátek bootování počítače s přednastavenými volbami, a nebo můžete specifikovat volby vlastní napsáním jména kernelu a případnými parametry. Boot začne stisknutím klávesy Enter.

Zvolení kernelu? Ano, na instalačním CD je k dispozici více kernelů. Předvolený se jmenuje gentoo. Další jádra jsou pro zvláštní hardwarové požadavky; varianty -nofb zakazují framebuffer, grafický režim.

Níže najdete krátký přehled dostupných kernelů:

Kernel Popis
gentoo předvolený 2.6 kernel s podporou více CPU (SMP)
gentoo-nofb stejné jako gentoo, ale bez podpory framebufferu, grafického módu
memtest86 pro otestování paměti RAM na chyby

Můžete také specifikovat parametry pro kernel. Reprezentují volitelná nastavení, která můžete (de)aktivovat dle libosti. Následující seznam je překlad toho, co uvidíte na obrazovce po zmáčknutí F2.

Výpis kódu 3.3: Dostupné bootovací možnosti kernelu

- agpgart    načte agpgart (použijte při grafických problémech, zatuhnutí)
- acpi=on    načte podporu pro ACPI firmware
- ide=nodma   zakázat DMA pro špatně fungující IDE zařízení
- doscsi    otestovat systém na SCSI zařízení (může znefunkčnit některé ethernetové karty)
- dopcmcia   spustí službu pcmcia pro PCMCIA CD-ROMy
- nofirewire  zakáže moduly pro IEEE1394 v initrd (pro Firewire CD-ROMy, atd)
- nokeymap   zakáže výběr klávesových map pro neanglické rozvržení klávesnic
- docache    načte celé CD-ROM do paměti, takže budete moci provést
        `umount /mnt/cdrom` a připojit jiné
- nodetect   zakáže spouštení hwsetup/kudzu a hotplug
- nousb     zakáže načítání USB modulů z initrd, zakáže hotplug
- nodhcp    zakáže automatické použití DHCP
- nohotplug   zakáže automatické spuštění služby hotplug
- noapic    zakáže APIC (zkuste, pokud máte hardwarové problémy s NIC, SCSI, atd)
- noevms    zakáže načítání EVMS2 modulů
- nolvm2    zakáže načítání modulů pro LVM2
- hdx=stroke  umožní rozvrhnout a používat celý disk, i když Váš BIOS
        nepodporuje velké disky
- noload=modul1,[modul2,[...]]
        zakáže načítání konkrétních jaderných modulů

Nyní nabootujte ze svého LiveCD; pokud nejste spokojeni s výchozím gentoo kernelem, vyberte jiné jádro, případně zadejte bootovací parametry. Jako příklad, pokud byste chtěli spustit gentoo kernel s parametrem dopcmcia:

Výpis kódu 3.4: Bootování z instalačního CD

boot: gentoo dopcmcia

Budete uvítání bootovací obrazovkou a ukazatelem průběhu. Pokud instalujete Gentoo na systému s neanglickou klávesnicí, ujistěte se, že jste zmáčkli Alt-F1 pro přepnutí do výřečného módu a sledujte výzvy. Pokud není proveden výběr během 10 sekund, je zvolena výchozí anglická klávesnice a proces spouštění počítače pokračuje. Jakmile je bootování dokončeno, budete automaticky přihlášeni do "živého" Gentoo Linuxu jako "root", superuživatel. Měli byste mít rootovskou relaci ("#") na aktuální konzoli a být schopni se přepínat do jiných konzolí přes stisknutí Alt-F2, Alt-F3 a Alt-F4. Do výchozí konzole se vrátíte přes zmáčknutí Alt-F1.

Nyní budeme pokračovat konfigurací speciálního hardwaru.

Konfigurace speciálního hardwaru

Když instalační CD bootuje, zkouší detekovat všechna hardwarová zařízení a načíst vhodné moduly jádra jako ovladače. Ve velké většině případů odvádí skvělou práci, avšak někdy nenačte vše, co potřebujete. Jestliže PCI autodetekce vynechala nějaký hardware, budete muset načíst potřebné moduly ručně.

V dalším příkladě zkusíme načíst modul 8139too (podpora pro určitý druh síťových adaptérů):

Výpis kódu 3.5: Načítání jaderných modulů

# modprobe 8139too

Potřebujete-li podporu PCMCIA, měli byste spustit init skript pcmcia:

Výpis kódu 3.6: Spouštění PCMCIA init skriptu

# /etc/init.d/pcmcia start

Volitelně: Vyladění výkonu disků

Pokud jste pokročilý uživatel, možná budete chtít vyladit výkon Vašeho IDE disku pomocí hdparm. Pomocí parametru -tT můžete otestovat výkon disku (spusťte jej několikrát, abyste dosáhli přesnějších výsledků):

Výpis kódu 3.7: Testování výkonu disků

# hdparm -tT /dev/hda

Pro vyladění můžete použít jakýkoli z těchto příkladů a nebo experimentujte sami. Jako disk zde používáme /dev/hda, nahraďte jej podle Vašeho disku:

Výpis kódu 3.8: Ladění výkonu disků

(Activace DMA:)
# hdparm -d 1 /dev/hda

(Aktivace bezpečných voleb:)
# hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda

Volitelně: uživatelské účty

Pokud plánujete dát dalším lidem přístup do Vašeho instalačního prostředí nebo si jen chcete popovídat pomocí irssi bez rootovských privilegií (bezpečnostní důvody), musíte vytvořit nezbytné uživatelské účty a změnit rootovské heslo.

Ke změně hesla superuživatele root použijte nástroj passwd:

Výpis kódu 3.9: Změna rootovského hesla

# passwd
New password: (vložte své nové heslo)
Re-enter password: (napište jej ještě jednou)

Pro vytvoření uživatelského účtu nejdříve zadáme osobní údaje a poté heslo. K těmto účelům použijeme useradd a passwd. V dalším přikladu vytvoříme uživatele jménem "jenicek".

Výpis kódu 3.10: Vytvoření uživatelského účtu

# useradd -m -G users jenicek
# passwd jenicek
New password: (vložte heslo uživatele jenicek)
Re-enter password: (a zopakujte jej)

Nyní můžete změnit své user-id z roota na nově vytvořeného uživatele pomocí su:

Výpis kódu 3.11: Změna user id

# su - jenicek

Volitelně: zobrazení dokumentace během instalace

Pokud chcete zobrazit Gentoo Handbook (ať už z CD či z webu) během instalace, ujistěte se, že jste vytvořili uživatelský účet (viz Volitelně: uživatelské účty). Poté zmáčkněte Alt-F2 pro přepnutí do nového terminálu a přihlášení.

Pokud chcete zobrazit dokumentaci z CD, můžete ihned spustit links a studovat:

Výpis kódu 3.12: Zobrazení dokumentace z CD

# links /mnt/cdrom/docs/html/index.html

Je však lepší použít on-line Gentoo Handbook, protože může obsahovat novější informace než dokumentace na CD. Můžete tak rovněž učinit pomocí links, ale až poté, co dokončíte kapitolu Konfigurace sítě, jinak nebudete moci přistupovat k Internetu:

Výpis kódu 3.13: Zobrazení online dokumentace

# links http://www.gentoo.org/doc/cs/handbook/handbook-x86.xml

Zpátky do svého původního terminálu se můžete vrátit stisknutím Alt-F1.

Volitelně: spuštění SSH démona

Pokud chcete povolit ostatním uživatelům přístup k tomuto počítači během instalace (možná proto, že Vám s ní pomohou, nebo ji dokonce provedou za Vás), musíte jim vytvořit uživatelský účet a možná jim prozradit rootovské heslo (pouze tehdy, pokud jim zcela důvěřujete).

Ke spuštění SSH démona spusťte následující příkaz:

Výpis kódu 3.14: Spuštění SSH démona

# /etc/init.d/sshd start

Abyste však byli schopni používat sshd, musíte nejprve nastavit síť, pokračujte proto kapitolou konfigurace sítě.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


Tisk

Zobrazit všechny

Aktualizace: 7. září 2006

Tento překlad již není udržován

Shrnutí: Gentoo můžete nainstalovat mnoha způsoby. Zde si popíšeme instalaci z minimálního instalačního CD nebo pomocí instalátoru.

Sven Vermeulen
Autor

Roy Marples
Autor

Daniel Robbins
Autor

Chris Houser
Autor

Jerry Alexandratos
Autor

Seemant Kulleen
Gentoo x86 vývojář

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha vývojář

Jason Huebel
Gentoo AMD64 vývojář

Guy Martin
Gentoo HPPA vývojář

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC vývojář

Joe Kallar
Gentoo SPARC vývojář

John P. Davis
Editor

Pierre-Henri Jondot
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Rajiv Manglani
Editor

Jungmin Seo
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jared Hudson
Editor

Colin Morey
Editor

Jorge Paulo
Editor

Carl Anderson
Editor

Jon Portnoy
Editor

Zack Gilburd
Editor

Jack Morgan
Editor

Benny Chuang
Editor

Erwin
Editor

Joshua Kinard
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Xavier Neys
Editor

Joshua Saddler
Editor

Grant Goodyear
Korektor

Gerald J. Normandin Jr.
Korektor

Donnie Berkholz
Korektor

Ken Nowack
Korektor

Lars Weiler
Přispěvatel

Jan Kundrát
Překladatel

Jan Nárovec
Překladatel

Martin Tesař
Překladatel

Mirek Dvořák
Korektor

Adam Kudrna
Korektor

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.