Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


6. Instalace základního Gentoo systému

Obsah:

6.a. Chroot

Volitelně: volba mirrorů

Abyste mohli stáhnout potřebné archivy zdrojových kódů co nejrychleji, je doporučeno nastavit používání blízkého mirroru (zrcadla, serveru obsahujícího potřebné soubory). Portage zjišťuje použité mirrory podle proměnné GENTOO_MIRRORS v souboru make.conf. Nejbližší (a tudíž zpravidla i ten nejrychlejší) mirror si můžete vybrat z našeho seznamu a nebo můžete využít nástroj mirrorselect, který Vám výběr usnadní hezkým rozhraním.

Výpis kódu 1.1: Použítí mirrorselect pro nastavení proměnné GENTOO_MIRRORS

# mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

Varování: Nevybírejte žádná IPv6 zrcadla - naše stage soubory je v současné době neumožňují použít.

Druhé důležité nastavení je proměnná SYNC, opět v souboru make.conf. Obsahuje jméno rsync serveru, který chcete používat pro synchronizaci svého Portage stromu (sbírky souborů ebuild, skriptů obsahujících vše, co Portage potřebuje pro stažení a instalaci softwaru). I když můžete nastavit proměnnou RSYNC ručně (pro použití v České republice je doporučená hodnota rsync://rsync.europe.gentoo.org/gentoo-portage), mirrorselect Vám může ulehčit práci:

Výpis kódu 1.2: Výběr rsync mirroru pomocí mirrorselect

# mirrorselect -i -r -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

Po použití nástroje mirrorselect je doporučeno překontrolovat nastavení v souboru /mnt/gentoo/etc/make.conf!

Kopírování nastavení DNS

Ještě je potřeba zkopírovat nastavení DNS z instalačního CD do nového systému, aby síť správně pracovala i nadále. Tyto informace jsou uloženy v souboru /etc/resolv.conf.

Výpis kódu 1.3: Kopírování informací o DNS

(Paramter "-L" je potřeba k tomu, abychom nekopírovali případný symbolický odkaz)
# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf

Připojení souborových systémů /proc a /dev

Připojte souborový systém /proc do /mnt/gentoo/proc, aby instalace v novém prostředí mohla využívat informace poskytované jádrem, a rovněž zpřístupněte i systém /dev:

Výpis kódu 1.4: Připojení /proc a /dev

# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

Vstup do nového prostředí

Nyní jsou všechny diskové oddíly inicializovány a základní prostředí připraveno, můžeme do něj tedy vstoupit. Použijeme k tomu chroot, proces je proto také nazýván chrooting. Aktivní prostředí se změní z instalačního média (například z instalačního CD) do nově instalovaného systému (do nového prostředí).

Chroot je tvořen třemi kroky. Nejprve změníme aktuální root z / (na instalačním médiu) na /mnt/gentoo (na nově inicializovaných oddílech), poté vytvoříme nové prostředí pomocí env-update (vytvoření proměnných prostředí) a nakonec tyto proměnné načteme do paměti přes source.

Výpis kódu 1.5: Chroot do nového prostředí

# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update
>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
# source /etc/profile
# export PS1="(chroot) $PS1"

Gratulujeme! Nyní jste uvnitř svého nového Gentoo Linuxu. Samozřejmě ještě zdaleka nejste hotovi, proto Vám ostatně také ještě zbývá pár kapitol :-)

6.b. Konfigurace Portage

Aktualizace stromu Portage

Nyní byste měli aktualizovat svůj Portage strom na nejnovější verzi. emerge --sync to zařídí:

Výpis kódu 2.1: Aktualizace stromu Portage

# emerge --sync
(Používáte-li pomalý terminál, jako jsou například některé
framebuffery nebo sériová konzole, můžete tento proces zrychlit přidáním
volby --quiet:)
# emerge --sync --quiet

Blokuje-li Váš firewall protokol rsync, můžete použít emerge-webrsync, který stáhne a nainstaluje aktualizovaný strom Portage jinou metodou.

Pokud dostanete varování, že je k dispozici nová verze Portage a že byste jej měli zaktualizovat, je dobré tak učinit. Aktualizaci Portage provedete příkazem emerge portage.

Výběr správného profilu

Nejprve si vysvětlíme, co profil znamená.

Profil je základ každého Gentoo systému. Nejen, že specifikuje výchozí hodnoty CHOST, CFLAGS a jiných důležitých proměnných, ale zároveň nastavuje, jaké verze balíčků bude systém používat. Toto vše udržují vývojáři Gentoo.

Dříve se uživatelé o profily téměř vůbec nezajímali. Avšak na architekturách x86, hppa a alpha je nyní možné zvolit z více možností; je k dispozici jeden profil pro jádra řady 2.4 a jeden pro řadu 2.6. Bez dvou profilů by se integrace jader řady 2.6 zkomplikovala. Rovněž uživatelé architektur ppc a ppc64 mají k dispozici více profilů; detaily budou zmíněny později.

Zjistit, jaký profil právě používáte, můžete tímto příkazem:

Výpis kódu 2.2: Ověření systémového profilu

# ls -FGg /etc/make.profile
lrwxrwxrwx  1 48 Apr  8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2006.0/

Používáte-li jednu z výše zmíněných tří architektur, výchozí profil používá jádro řady 2.6. Toto nastavení je doporučené, ale máte možnost jej změnit.

Někteří uživatelé mohou chtít nainstalovat systém založený na starším profilu využívajícím linuxové jádro řady 2.4. Máte-li k tomu dobrý důvod, nejprve se přesvědčte o tom, že takový profil existuje. Na architektuře x86 použijte tento příkaz:

Výpis kódu 2.3: Zjištění, zda další profil existuje

# ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4
/usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4

Ve výše uvedeném příkladu vidíte, že hledaný profil existuje (tj. příkaz ls si nestěžoval na nenalezený soubor či adresář). Profil není doporučeno měnit, avšak chcete-li tak učinit, máte možnost:

Výpis kódu 2.4: Přepnutí na profil 2.4

(Ujistěte se, že používáte správnou architekturu; následující příklad je pro x86)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4 /etc/make.profile
(Výpis souborů profilu 2.4)
# ls -FGg /etc/make.profile/
total 12
-rw-r--r--  1 939 Dec 10 14:06 packages
-rw-r--r--  1 347 Dec  3  2004 parent
-rw-r--r--  1 573 Dec  3  2004 virtuals

Pro ppc je ve verzi 2006.0 k dispozici několik nových profilů.

Výpis kódu 2.5: PPC profily

(všeobecný PPC profil, pro všechny stroje této architektury, minimální verze)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0 /etc/make.profile
(profil pro G3)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3 /etc/make.profile
(profil pro G3 Pegasos)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3/Pegasos/ /etc/make.profile
(G4 (Altivec) profil)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4 /etc/make.profile
(G4 (Altivec) Pegasos profil)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4/Pegasos/ /etc/make.profile

Podobně i pro ppc64:

Výpis kódu 2.6: PPC64 profily

(všeobecný profil pro 64bit userland, pro všechny PPC64 stroje)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland /etc/make.profile
(všeobecný profil pro 32bit userland, pro všechny PPC64 stroje)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland /etc/make.profile
(každý profil má následující subprofily - "(userland)" je nahrazeno odpovídajícím řetězcem, viz výše)
(970 profil pro JS20)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(userland)/970 /etc/make.profile
(G5 profil)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(userland)/970/pmac /etc/make.profile
(POWER3 profil)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(userland)/power3 /etc/make.profile
(POWER4 profil)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(userland)/power4 /etc/make.profile
(POWER5 profil)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(userland)/power5 /etc/make.profile
(Profil multilib není v této verzi stabilní.)

Nastavení USE proměnných

USE je jedna z nejmocnějších proměnných, které Gentoo nabízí. Programy mohou být zkompilovány s podporou různých rozšíření, například GTK nebo QT, jiné s a nebo bez podpory SSL, některé s podporou framebufferu (svgalib) namísto X11 (X-serveru).

Většina distribucí kompiluje balíčky s podporou co nejvíce věcí, což způsobuje značnou velikost programů a delší čas spouštění, o ohromném množství závislostí ani nemluvě. Proto jsme zavedli USE.

Pomocí proměnné USE definujete klíčová slova, která jsou promítnuta do voleb pro kompilaci. Například ssl aktivuje podporu SSL v programech, které ji mohou využít. Nastavení gnome gtk -kde -qt zkompiluje Vaše programy s podporou GTK a GNOME a bez KDE a QT, takže bude Váš systém vyladěn pro GNOME.

Výchozí hodnoty USE jsou umístěny v souboru make.defaults Vašeho profilu. Tento soubor najdete v adresáři, kam ukazuje /etc/make.profile, a v jeho nadřazených adresářích. Výchozí nastavení USE jsou výsledkem kombinace všech souborů make.defaults. To, co umístíte do svého /etc/make.conf, je zpracováváno po výchozích nastaveních - pokud něco přidáte, přidá se to i do výsledku, pokud něco uberete (provádí se to znaménkem mínus před konkrétní USE volbou), bude daná možnost ze seznamu USE proměnných odstraněna, pokud v nich vůbec byla. Nikdy neměňte nic uvnitř adresáře /etc/make.profile, tato nastavení by byla ztracena při aktualizaci Portage!

Celkový popis USE proměnných můžete nalézt ve druhé části Gentoo Handbooku, USE proměnné. Ve Vašem systému je popis uložen v souboru /usr/portage/profiles/use.desc.

Výpis kódu 2.7: Zobrazení dostupných USE proměnných

# less /usr/portage/profiles/use.desc
(Můžete se posouvat pomocí kláves se šipkami, ukončíte stiskuntím "q")

Jako příklad si uvedeme nastavení USE pro systém založený na KDE s podporou DVD, ALSA a vytváření CD:

Výpis kódu 2.8: Otevření /etc/make.conf

# nano -w /etc/make.conf

Výpis kódu 2.9: Nastavení USE

USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"

Volitelně: lokalizační nastavení GLIBC

Pravděpodobně budete používat pouze jedno či dvě lokalizační nastavení (locales). Zadejte je do souboru /etc/locale.gen.

Výpis kódu 2.10: Editace /etc/locale.gen

# nano -w /etc/locale.gen

Následující nastavení jsou příkladem, jak povolit angličtinu (Spojené Státy) a češtinu (Česká republika) s odpovídajícími kódováními (například UTF-8):

Výpis kódu 2.11: Určení locales

en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
cs_CZ ISO-8859-2
cs_CZ.UTF-8 UTF-8

Nyní je na čase spustit locale-gen. Tento příkaz se postará o vygenerování všech potřebných locales, jak jste určili v souboru /etc/locale.gen.

Poznámka: locale-gen je obsažena v balíčku glibc-2.3.6-r4 a novějších. Pokud používáte starší verzi, může být nyní vhodná doba pro jeho aktualizaci.

Nyní pokračujte konfigurací jádra.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


Tisk

Zobrazit všechny

Aktualizace: 7. září 2006

Tento překlad již není udržován

Shrnutí: Po rozbalení stage3 archivu chcete mít k dispozici základní Gentoo systém. V této kapitole se dozvíte, jak toho dosáhnout.

Sven Vermeulen
Autor

Roy Marples
Autor

Daniel Robbins
Autor

Chris Houser
Autor

Jerry Alexandratos
Autor

Seemant Kulleen
Gentoo x86 vývojář

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha vývojář

Jason Huebel
Gentoo AMD64 vývojář

Guy Martin
Gentoo HPPA vývojář

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC vývojář

Joe Kallar
Gentoo SPARC vývojář

John P. Davis
Editor

Pierre-Henri Jondot
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Rajiv Manglani
Editor

Jungmin Seo
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jared Hudson
Editor

Colin Morey
Editor

Jorge Paulo
Editor

Carl Anderson
Editor

Jon Portnoy
Editor

Zack Gilburd
Editor

Jack Morgan
Editor

Benny Chuang
Editor

Erwin
Editor

Joshua Kinard
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Xavier Neys
Editor

Joshua Saddler
Editor

Grant Goodyear
Korektor

Gerald J. Normandin Jr.
Korektor

Donnie Berkholz
Korektor

Ken Nowack
Korektor

Lars Weiler
Přispěvatel

Jan Kundrát
Překladatel

Jan Nárovec
Překladatel

Martin Tesař
Překladatel

Mirek Dvořák
Korektor

Adam Kudrna
Korektor

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.