Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


1. Soubory a adresáře

Obsah:

1.a. Soubory Portage

Konfigurační direktivy

Výchozí konfigurace Portage je uložena v /etc/make.globals. Podíváte-li se na jeho obsah, uvidíte, že jsou všechna nastavení kontrolována pomocí proměnných; jejich jména a význam bude popsán později.

Protože se mnoho konfiguračních direktiv liší podle systémové architektury, jsou výchozí nastavení kontrolována profilem. Profil, který právě používáte, je určen symbolickým odkazem /etc/make.profile; konfigurace Portage je nastavena pomocí souborů make.defaults umístěných v odkazovaném adresáři a rodičovských adresářích. Více o profilech a adresáři /etc/make.profile bude popsáno dále.

Chcete-li změnit konfigurační proměnnou, neměňte soubory /etc/make.globals a make.defaults, ale použijte /etc/make.conf, který má větší prioritu. Také vám doporučujeme podívat se na soubor /etc/make.conf.example (jak název napovídá, je to pouze ukázkový soubor a Portage z něj žádné nastavení nečte).

Portage můžete konfigurovat i pomocí proměnných prostředí, avšak tento způsob nedoporučujeme.

Informace o profilech

Adresář /etc/make.profile jsme již zmínili. Ve skutečnosti to není adresář, ale symbolický odkaz na adresář s profilem, kterým se váš systém řídí. Ve výchozím nastavení jsou profily umístěny pod /usr/portage/profiles, i když je samozřejmě možné si vytvořit vlastní profil někde jinde a odkazovat na něj.

Profil obsahuje informace pro Portage platné na konkrétní architektuře, například seznam balíčků tvořících systém, seznam balíčků, které na dané architektuře nefungují nebo jsou zamaskovány a tak dále.

Uživatelská konfigurace

Potřebujete-li změnit chování Portage pro instalaci softwaru, budete muset změnit soubory uvnitř /etc/portage. Je silně doporučeno používat soubory z /etc/portage, rozhodně ne proměnné prostředí!

Uvnitř /etc/portage najdete tyto soubory:

  • package.mask obsahuje jména balíčků, jejichž instalaci chcete zabránit
  • package.unmask uvádí balíčky, které chcete nainstalovat i přesto, že to vývojáři Gentoo silně nedoporučují
  • package.keywords obsahuje jména balíčků, které chcete nainstalovat, i když (ještě) nebyly prohlášeny dostatečně stabilní pro váš systém či architekturu
  • package.use uvádí USE proměnné, které chcete použít pro určité balíčky, aniž byste je nastavovali globálně pro celý systém

Více informací o adresáři /etc/portage a úplný výpis možných souborů naleznete v manuálové stránce Portage:

Výpis kódu 1.1: Zobrazení manuálové stránky Portage

$ man portage

Změna umístění souborů a adresářů Portage

Výše zmíněné soubory nemohou být uloženy jinde, Portage je bude vždy očekávat na původních místech. Portage však zároveň používá i mnoho jiných souborů a adresářů, například pro sestavování balíčků, ukládání zdrojových kódů, strom Portage,...

Všechna tato umístění se dají snadno předefinovat pomocí nastavení v /etc/make.conf. Ve zbytku této kapitoly popíšeme, jaké soubory Portage používá a jak změnit jejich umístění.

Tento dokument však není koncipován jako referenční příručka; potřebujete-li kompletní popis, podívejte se na manuálové stránky Portage a make.conf:

Výpis kódu 1.2: Manuálové stránky Portage a make.conf

$ man portage
$ man make.conf

1.b. Ukládání souborů

Strom Portage

Výchozí umístění stromu Portage je /usr/portage. Máte-li jej uložen jinde, změňte proměnnou PORTDIR a nezapomeňte rovněž odpovídajícím způsobem změnit symbolický odkaz /etc/make.profile.

Změníte-li proměnnou PORTDIR, možná budete chtít změnit i PKGDIR, DISTDIR a RPMDIR, protože tyto si změny PORTDIR nevšimnou. Je to způsobeno tím, jak Portage zachází s proměnnými.

Předkompilované balíčky

Portage sice předkompilované binární balíčky ve výchozím nastavení nepoužívá, ale obsahuje pro ně vyčerpávající podporu. Proměnná PKGDIR specifikuje, že budou tyto balíčky vyhledávány, ve výchozím nastavení to je /usr/portage/packages.

Zdrojové kódy

Zdrojové kódy aplikací jsou ukládány do /usr/portage/distfiles, změna se provádí proměnnou DISTDIR.

RPM soubory

Portage sice nepoužívá RPM soubory, avšak umí je vytvářet pomocí příkazu ebuild (viz Aplikace ebuild). Výchozí umístění, kam Portage tyto soubory ukládá, je určeno proměnnou RPMDIR.

Databáze Portage

Stav systému (například jaké balíčky jsou nainstalovány, jaké soubory jim patří atd) ukládá Portage do adresáře /var/db/pkg. Neměňte zde ručně žádné soubory, jinak můžete poškodit Portage!

Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť (Portage cache), obsahující informace jako čas poslední změny, virtuály, strom závislostí a pod., je uložena v /var/cache/edb. Tento adresář je opravdu pouze vyrovnávací paměť, a proto jej můžete pročistit, pokud zrovna neběží nějaká aplikace používající Portage.

1.c. Sestavování softwaru

Dočasné soubory

Dočasné soubory, které Portage používá, jsou ve výchozím nastavení ukládány do /var/tmp, viz proměnná PORTAGE_TMPDIR.

Změníte-li PORTAGE_TMPDIR, pravděpodobně budete chtít modifikovat i další proměnné kvůli způsobu, jak s nimi Portage pracuje, konkrétně proměnnou BUILD_PREFIX.

Adresář pro kompilace

Portage vytváří adresáře potřebné pro sestavování balíčků uvnitř /var/tmp/portage, viz proměnnou BUILD_PREFIX.

Umístění "živého" filesystému

Ve výchozím nastavení instaluje Portage všechny soubory do kořenového adresáře (/). Pokud to chcete změnit, například pro vytvoření nových build imagů, použijte proměnnou ROOT.

1.d. Možnosti logování

Zaznamenávání zpráv z ebuildů

Portage umí vytvářet logy pro každý ebuild, který zpracovává. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte mastavit proměnnou PORT_LOGDIR tak, aby ukazovala do adresáře, kam může Portage (uživatel portage) zapisovat. Ve výchozím nastavení není tato proměnná nastavena.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


Tisk

Zobrazit všechny

Aktualizace: 7. září 2006

Tento překlad již není udržován

Shrnutí: Pokud chcete opravdu poznat Portage, musíte vědět, kam ukládá svá data.

Sven Vermeulen
Autor

Roy Marples
Autor

Daniel Robbins
Autor

Chris Houser
Autor

Jerry Alexandratos
Autor

Seemant Kulleen
Gentoo x86 vývojář

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha vývojář

Jason Huebel
Gentoo AMD64 vývojář

Guy Martin
Gentoo HPPA vývojář

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC vývojář

Joe Kallar
Gentoo SPARC vývojář

John P. Davis
Editor

Pierre-Henri Jondot
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Rajiv Manglani
Editor

Jungmin Seo
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jared Hudson
Editor

Colin Morey
Editor

Jorge Paulo
Editor

Carl Anderson
Editor

Jon Portnoy
Editor

Zack Gilburd
Editor

Jack Morgan
Editor

Benny Chuang
Editor

Erwin
Editor

Joshua Kinard
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Xavier Neys
Editor

Joshua Saddler
Editor

Grant Goodyear
Korektor

Gerald J. Normandin Jr.
Korektor

Donnie Berkholz
Korektor

Ken Nowack
Korektor

Lars Weiler
Přispěvatel

Jan Kundrát
Překladatel

Jan Nárovec
Překladatel

Martin Tesař
Překladatel

Mirek Dvořák
Korektor

Adam Kudrna
Korektor

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.