Gentoo Logo

Gentoo Handbook

Obsah:

1.  Gentoo Handbook

Dostupné jazyky

Gentoo Handbook je dostupný v následujících jazycích:

angličtina | brazilská portugalština | čeština | francouzština | italština | japonština | němčina | polština | rumunština | ruština | španělština | tradiční čínština

Úvod

Vítejte do Gentoo Handbooku. Tato úvodní stránka by Vám měla zodpovědět většinu Vašich otázek o této příručce — budeme mluvit o tom, co za Handbookem stojí, o jeho současném stavu a plánech do budoucna a o tom, jak se zpracovávají oznámení o chybách.

Poznámka: Český překlad bohužel ještě není dokončen, chybí instalační instrukce pro některé architektury. Chcete-li se podílet na dokončení, kontaktujte prosím Jana Kundráta.

2.  Zobrazení příručky

Formát Popis Odkazy
HTML Poslední verze, jedna kapitola na stránku, perfektní na online prohlížení x86, sparc, amd64, ppc, ppc64, alpha, hppa, mips
HTML Poslední verze, vše na jedné stránce x86, sparc, amd64, ppc, ppc64, alpha, hppa, mips
HTML Poslední verze, vše na jedné stránce, formát vhodný pro tisk x86, sparc, amd64, ppc, ppc64, alpha, hppa, mips
HTML Instrukce specifické pro instalaci verze 2006.0 bez přístupu k síti 2006.0 příručky

Máme k dispozici i referenční příručky specifické pro instalace bez přístupu k síti pomocí zveřejněných CD. Pokud se zajímáte o takovou instalaci, přečtěte si prosím Gentoo Linux 2006.0 Handbook pro svoji architekturu.

Dřívější verze

Z historických důvodů nabízíme příručky i pro starší verze, počínaje 2004.2. Tisknutelné varianty jednotlivých dokumentů mohou být zobrazeny přes odkaz "Tisk" v pravém horním rohu stránky. Chcete-li zobrazit verzi se všemi informacemi na jedné stránce, přidejte ?full=1 na konec URL.

Varování: Tyto příručky nejsou udržovány.

Verze Architektura
2004.2 alpha, amd64, hppa, mips, ppc, sparc, x86
2004.3 amd64, hppa, ppc, sparc, x86
2005.0 alpha, amd64, hppa, ppc, sparc, x86
2005.1 alpha, amd64, hppa, ppc, ppc64, sparc, x86

3.  Informace o příručce

Cíl

Cílem Gentoo Handbooku je vytvořit souvislý dokument popisující každý myslitelný aspekt používání Gentoo Linuxu. Kombinuje existující návody do jedné soudržné knihy, takže může být jeden dokument použit pro každou možnou architekturu, pro každou instalaci, pro každého uživatele. Usnadňuje nám to jeho údržbu a navíc uživatelé vidí, že rozdíly mezi podporovanými architekturami nejsou velké, že na ně nepohlížíme jako na oddělené entity.

Nové dělení nám navíc umožňuje pracovat na obtížnějších věcech a popisovat více příkladů. Mimo to už nejsme nuceni psát všechnu dokumentaci na jedinou stránku, a tak jsou výsledky naší práce čitelnější.

Stav

Nyní je dokončena již čtvrtá část, konfigurace sítě v Gentoo, do hloubky se zabývající možnostmi konfigurace sítě poskytovanými stabilní verzí balíčku baselayout.

Pokud Vás vývoj Handbooku zaujal, použijte prosím poštovní konferenci gentoo-doc nebo kontaktujte přímo Sven Vermeulen.

Ohlašování chyb a žádostí o vylepšení

Pokud najdete v Handbooku chybu, navštivte prosím náš systém pro sledování chyb a vyplňte oznámení o chybě v Docs-user, komponenta Handbook.

4.  Často kladené otázky

To nemůžete prostě dynamicky generovat příručku pro každou možnost?

Možné je všechno, ale rozhodli jsme se tak neučinit z několika důvodů.

Údržba příručky by byla mnohem obtížnější. Nejenom, že bychom u každé nahlášené chyby museli pátrat, s jakými volbami byla stránka zobrazena (zdaleka ne všechna upozornění by tuto informaci obsahovala), ale i samotné psaní by bylo obtížnější - museli bychom si dávat velký pozor na místo, kam bude text ve výsledku zařazen a podobně.

Ačkoli je nyní nabízena pouze online verze dokumentace, vyvíjíme i jiné formáty, jako například PDF. Pokud bychom museli vytvářet PDF pro všechny možné architektury a možnosti, lišily by se výsledky vždy jen o několik sekcí, což by bylo jasné mrhání zdroji.

Výběry, které uživatelé provádí, jsou navíc rozptýlené do více míst. To by znamenalo, že by lidé museli odpovídat na nějaké dotazy, i když by si chtěli třeba jen vytisknout příručku, což by je mohlo vystrašit.

Handbook navíc není tvořen pouze část "Instalace Gentoo". Ta je sice první, ale všechny další jsou nezávislé jak na ní, tak na výběru, který uživatel provedl. Dynamické generování celé příručky jenom kvůli pokynům pro instalaci by bylo prostě zbytečné.

Tím, že neoddělujeme jednotlivé možnosti od sebe, navíc podáváme uživatelům možnost vidět výsledky jejich voleb, a tudíž i lepší přehled celé instalace.

V Handbooku nemůžu najít žádné informace o stage1

Instrukce pro instalaci ze satge1 či stage2 jsou nyní popsány v Gentoo FAQ. Stage3 je nyní jediná podporovaná metoda instalace.

Nesouhlasím s...

Prosím oznamte Váš názor; pouhý nesouhlas, o kterém nevíme, nikomu nepomůže. Dokumentace je vytvářena pro komunitu, a tudíž je zpětná vazba komunity vítána.

Avšak musíte vědět, že většina rozhodnutí učiněných během vývoje dokumentace je založena na modelu konsensu. Je nemožné vytvořit takovou dokumentaci, aby s ní byli spokojení všichni. Musíte být schopni akceptovat odpověď "ne" odůvodněnou tím, že věříme, že současný stav prospívá většině lidí.Tisk

Aktualizace: 27. únor 2006

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 17. srpen 2014

Shrnutí: Gentoo Handbook (čili Gentoo referenční příručka) se snaží shromáždit dokumentaci Gentoo na jednom místě. Obsahuje instalační pokyny pro instalaci z Internetu a části o práci s Gentoo a Portage.

Sven Vermeulen
Autor

Jan Kundrát
Překladatel

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.