Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Dokumentační zdroje

Dostupné jazyky

Naše dokumentace je dostupná v těchto jazycích:

angličtina | čeština | finština | francouzština | italština | korejština | němčina | polština | ruština | španělština |

Úvod

Vítejte do přehledu Gentoo dokumentačních zdrojů. Tato stránka podává rychlý výčet dokumentace, kterou nabízíme. Většina dokumentů je poskytována pod otevřenou dokumentační licencí Creative Commons - Attribution / Share Alike. Vše je také k dispozici v podobě vhodné pro tisk; abyste ji zobrazili, přidejte na konec URL ?style=printable. V pravém horním rohu každého dokumentu také najdete odkaz "Tisk".

Pokud najdete v naší dokumentaci nějaké chyby či máte připomínky, použijte prosím náš systém pro sledování chyb a vyplňte oznámení o chybě pro sekci "Documentation" nebo "Doc Other". Tyto chyby budou zpracovány členy Gentoo dokumentačního projektu.

Dokumentace

Všechny dostupné dokumenty jsou rozděleny do kategorií podle obsahu. Pro rychlý přehled veškeré dostupné dokumentace bez doplňujících informací použijte přehled dokumentace (doplněný o stručný popis), případně kompletní výpis.

2.  Dokumentace související s instalací

Instalační příručky

Gentoo Handbook: Gentoo Handbook (čili Gentoo referenční příručka) se snaží shromáždit dokumentaci Gentoo na jednom místě. Obsahuje instalační pokyny pro instalaci z Internetu a části o práci s Gentoo a Portage.

Gentoo 2008.0 Networkless Handbook: The Gentoo 2008.0 Networkless Handbook is an effort to centralize documentation into a coherent handbook. It contains the networkless installation instructions for the 2008.0 release and parts on working with Gentoo and Portage.

Gentoo Linux x86 příručka pro rychlou instalaci: Rychlá instalační příručka popisuje instalaci Gentoo méně ukecaným stylem. Je určena především pro uživatele, kteří již mají s instalací zkušenosti.

Gentoo Linux x86 with Software Raid and LVM2 Quick Install Guide ¹: The Quick Install guide covers the Gentoo install process in a non-verbose manner. Its purpose is to allow users to perform a stage3 install with software RAID and LVM2 in no time. Users should already have prior experience with installing Gentoo Linux if they want to follow this guide.

A short guide to Gentoo/FreeBSD: This document gives some general information on FreeBSD, as well as installation instructions for Gentoo/FreeBSD. It also includes some reference for people interested in helping out with development.

Jiná dokumentace související s instalací

The Gentoo Linux alternative installation method HOWTO: This HOWTO is meant to be a repository of alternative Gentoo installation methods, for those with special installation needs such as lack of a cdrom or a computer that can't boot cds.

Gentoo LVM2 installation: This guide describes how to setup your Gentoo machine using the Logical Volume Manager version 2 (LVM2).

Gentoo/x86 Installation Tips & Tricks: The Gentoo installation allows for very flexible approaches to the various installation methods. As it is almost impossible to insert every single tip or trick in the installation instructions this document tries to deal with all submitted tips and tricks for reference purposes.

Gentoo 1.4 Upgrade Guide ¹: A method for upgrading older Gentoo installations in place to Gentoo 1.4

Gentoo Upgrading Guide: This document explains how new Gentoo releases affect existing installs.

The complete Gentoo Linux 2.6 migration guide: This document will aid you in the process of migrating from Linux 2.4 to Linux 2.6, devfs to udev, OSS to ALSA, and LVM to LVM2.

Gentoo Linux Genkernel Guide: This guide intends to provide a reference of all the functions provided by genkernel.

Gentoo/MIPS Linux Hardware Requirements: This document provides an overview of the status of various MIPS-based systems for installing Gentoo Linux. If you find errors or omissions please email the maintainer or an editor.

Gentoo Grub Error Collection: The objective of this error collection is to list the GRUB problems and errors people can be facing. All these solutions have been acquired through the cooperation of many users of the Gentoo Forums.

Gentoo Linux USB Guide: This document helps a user setup USB on a Gentoo system and configure various USB devices as well.

Gentoo Linux LiveUSB HOWTO: This HOWTO explains how to create a Gentoo Linux LiveUSB or, in other words, how to emulate an x86 or AMD64 Gentoo Linux LiveCD using a USB flash drive.


¹ Nepřeložené souboryAktualizace: 28. březen 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.