Gentoo Logo

Disclaimer : This document is not valid and is not maintained anymore.


Gentoo Linux alternative installationsmetoder HOWTO

Indhold:

1.  Om dette dokument

Hvis du ikke kan bruge standard installationsmetoden fra CD (eller du blot ikke bryder dig om den) så finder du hjælp her. Dette dokument er tænkt som en samling alternative Gentoo Linux installationsmetoder til de personer der måtte have behov for dem. Derudover er den også tænkt som et sted til den specielle metode som du benytter og synes at andre også skal drage nytte af. Hvis du har en sådan, så skriv endelig noget om den og læg det op på Bugzilla (engelsk).

2.  Opstart af installations CD'en med "Smart BootManager"

Hent Smart BootManager fra http://btmgr.sourceforge.net/download.html. Såvel prækompilerede pakker til Windows og Linux som kildekoden til Linux versionen er til rådighed. Derudover er der mange sprogpakker. På nuværende tidspunkt anbefales det dog at anvende den prækompilerede udgave, da kildekoden ikke kan kompileres med nyere udgaver af NASM.

Du skal enten kompilere pakken eller hente den færdige binære fil. Der er flere optioner til valg mens du opretter din boot floppy, som du kan se nedenfor.

Kode oversigt 2.1: Smart BootManagers valgmuligheder

sbminst [-t theme] [-d drv] [-b backup_file] [-u backup_file]

  -t theme   select the theme to be used, in which the theme could be:
          us = English theme    de = German theme 
          hu = Hungarian theme   zh = Chinese theme 
          ru = Russian theme    cz = Czech theme
          es = Spanish theme    fr = French theme 
          pt = Portuguese theme 

         
 -d drv    set the drive that you want to install Smart BootManager on;
        for Linux:
         /dev/fd0 is the first floppy driver, 
         /dev/hda is the first IDE harddisk driver.
         /dev/sda is the first SCSI harddisk driver.
        for DOS:
          0  is the first floppy drive
          128 is the first hard drive;

  -c       disable CD-ROM booting feature;

  -b backup_file backup the data that will be overwritten for
         future uninstallation;

  -u backup_file uninstall Smart BootManager, should be used alone;

  -y       do not ask any question or warning.

Kode oversigt 2.2: Brug af sbminst for at bygge opstartsdisketten

# sbminst -t us -d /dev/fd0

Bemærk: Erstat fd0 med dit floppydrevs enhedsnavn, hvis det er anderledes.

Sæt nu boot-floppyen og CD'en i drevene på den maskine du vil installere på og og genstart den.

Du vil blive hilst af Smart BootManagerens dialog. Vælg dit CDROM-drev og tast ENTER for at starte installations CD'en. Når opstartsprocessen er afsluttet, fortsæt med de normale installationsinstruktioner.

Flere informationer omkring Smart BootManager kan blive fundet på http://btmgr.sourceforge.net/

3.  Knoppix installation

Bemærk: Knoppix er kun tilgængelig for x86 brugere.

Opstart fra Knoppix-LiveCDen er en metode for at få et fuldt funktionelt Linux system, imens du kompilerer Gentoo. Med Tux Racer kan du få tiden til at gå og med OpenOffice kan du arbejde.

Advarsel: Vær opmærksom på at hvis du gemmer noget som helst i Knoppix's /home bibliotek mens du venter på at dit Gentoo system bliver installeret, så vil det ikke være tilgængeligt når du genstarter ind i Gentoo. Vær derfor sikker på at gemme vigtige filer på harddisken eller en anden computer!

Boot fra Knoppix CD'en. Hvis du bruger Knoppix 3.6-3.8.2, så skal du specificere knoppix26 som opstarts parameter for at starte en 2.6 kerne. Hvis du glemmer dette skridt, så vil du, når du chroot'er, få en fejl der siger din kerne er for gammel. Hvis du derimod bruger Knoppix 3.9+, så er dette skridt unødvendigt, da 2.6 kernen der er standard.

Som standard, booter Knoppix ind på en KDE arbejdsplads. Åben en konsol og su - så du kan ændre password. Dette lader dig ændre root-kodeordet for Knoppix. Du kan nu konfigurere sshd for at logge ind udefra, som du nu end ønsker den konfigureret.

Kode oversigt 3.1: Oprettelse af /mnt/gentoo mountpunkt

# mkdir /mnt/gentoo

På dette tidspunkt, kan du forsætte med installationsdokumentationen fra 4. kapitel. Dog skal du, når du bliver spurgt om at mounte proc systemet, udføre følgende kommando:

Kode oversigt 3.2: Bind-mounting af proc pseudo filsystemet

# mount -o bind /proc /mnt/gentoo/proc

Derudover skal du være opmærksom på at nogle af Portage's FEATURES ikke vil fungere i Knoppix. Dette gælder særdeles for userpriv og usersandbox. Hvis du kommer ud for problemer bør du måske deaktivere nogle eller alle valgfrie optioner.

4.  Installation fra stage 1 uden netværksadgang

Brænd en installations CD iso-fil.

Hent den sidste nye portage snapshot fra http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/gentoo/snapshots/ (eller dit favorit filspejl). Placer enten denne tarball på en eksisterende partition på den computer, du installerer på, eller brænd den til en CD.

Følg alle instruktionerne i Gentoo installationshåndbog op til chroot /mnt/gentoo i kapitel 6. Hvis du kun har eet CDROM-drev, så husk at bruge docache valgmuligheden, mmens du booter, så du kan unmounte installations CD'en og mounte din portage snapshot CD.

Åben en ny konsol (Alt-F2), og følg installationsdokumentationen op til det kørende bootstrap.sh script.

Advarsel: Ældre udgivelser af installations CD'en kræver at du ændrer kodeordet ved brug af passwd-kommandoen, før du logger ind manuelt.

Gå tilbage til den første konsol (Alt-F1, uden chroot) og mount en anden CD på /mnt/gentoo/mnt/cdrom2. Kopier portage tarballen fra cdrom2 og pak den ud til /mnt/gentoo/usr.

Kode oversigt 4.1: Mount af snapshot cd

# umount /mnt/cdrom
# mkdir /mnt/gentoo/mnt/cdrom2
# mount /dev/cdroms/cdrom0 /mnt/gentoo/mnt/cdrom2
# cp /mnt/gentoo/mnt/cdrom2/portage-$date.tar.bz2 /mnt/gentoo/usr
# cd /mnt/gentoo/usr
# tar -xvjpf portage-$date.tar.bz2

Skift tilbage til F2 konsollen. Hvis du nu prøver at kører bootstrap.sh, vil den fejle, fordi den ikke har mulighed for at hente nogen filer. Vi vil nu fange disse filer et andetsteds og putte dem i /usr/portage/distfiles (på F2 konsollen).

Du har brug for en liste af stage 1 pakker: glibc, baselayout, texinfo, gettext, zlib, binutils, gcc, ncurses samt deres afhængigheder.

Bemærk: Bemærk at du skal have versionerne af hver pakke synced med dit portage-træ.

Kode oversigt 4.2: Opnåelse af hente-listen

(Glem ikke 2 foran >)
# emerge -fp glibc baselayout texinfo gettext zlib binutils gcc ncurses 2> stage1.list
# mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
# cp /mnt/gentoo/stage1.list /mnt/floppy
# umount /mnt/floppy

Tag disketten til en computer, som har hurtig adgang. Hvis du tager et kig på stage1.list-filen, vil du se at den giver dig flere steder for at hente. Desværre nævner den også forskellige URLs til hver pakke, hvilket ikke er hvad du ønsker. Fjern alle, pånær en af adresserne først:

Kode oversigt 4.3: Oprydning af URLs

(Dette script er afhængigt af output-formatet givet ved
emerge, som kan ændres i fremtiden uden at blive sagt - brug
det med forsigtighed!) # cut -f 1 -d ' ' stage1.list >
stage1.download 

Brug nu wget til at hente alle de oplistede kilder:

Kode oversigt 4.4: Brug af wget for at fange dine kildepakker

# wget -N -i stage1.download

Når du har hentet alle filerne, skal du tage dem til din computer og kopiere dem til /mnt/gentoo/usr/portage/distfiles. Nu vil du have mulighed for at køre bootstrap.sh. Gentag den samme "wget-fangst og -placer" procedure til stage 2 og 3.

5.  Diskfri installation ved brug af PXE boot

Krav

Du har brug for et netværkskort på den diskfrie klient, der bruger PXE-protokollen til at opstarte, hvilket eksempelvis mange 3com-kort gør. Du har også brug for et BIOS, som understøtter opstart fra PXE.

Basisopsætning af server

Opret mapper: Det første der skal gøres er at oprette mapper, hvor dit diskfrie system vil blive gemt. Opret en mappe kaldet /diskless, som huser en folder for hver diskfri klient. I resten af denne howto vil vi arbejde på klienten 'eta'.

Kode oversigt 5.1: opsætning af foldere

# mkdir /diskless
# mkdir /diskless/eta
# mkdir /diskless/eta/boot

DHCP- og TFTP-opsætning: Klienten vil få opstartsinformationer ved brug af DHCP og hente alle nødvendige filer ved brug af TFTP. Bare emerge DHCP og indstil den til dine generelle behov. Så, tilføj følgende i /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Bemærk: Dette skaber en fast IP-adresse til klienten og stien af en PXE-opstartsbilledfil, her pxegrub. Du skal erstatte MAC-adressen af Ethernet-kortet for din klient og mappen, hvor du vil indsætte klientens filer med den, du bruger.

Til DHCPd, kør da emerge dhcp (eller enhver anden DHCP server du har lyst til). Vær sikker på at det korrekte interface er valgt i /etc/conf.d/dhcp.

Kode oversigt 5.2: dhcp.conf

option option-150 code 150 = text ;
ddns-update-style none ;
host eta {
hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;
fixed-address ip.add.re.ss;
option option-150 "/eta/boot/grub.lst";
filename "/eta/boot/pxegrub";
}

Til TFTP, emerge app-admin/tftp-hpa. Indsæt dette i /etc/conf.d/in.tftpd:

Kode oversigt 5.3: in.tftpd

INTFTPD_PATH="/diskless"
INTFTPD_USER="nobody"
INTFTPD_OPTS="-u ${INTFTPD_USER} -l -vvvvvv -p -c -s ${INTFTPD_PATH}"

Konfigurer GRUB: For at levere PXE-opstart, bruger jeg GRUB. Du skal selv selv kompilere den for at aktivere PXE-billedfil samling ... men det er nemt. Hent først, den sidste nye version af GRUB-kildekoden (emerge -f grub vil placere tarball'en i /usr/portage/distfiles). Kopier tarball'en til /diskless og kompiler den for at skabe den PXE-understøttede binære fil. Kopier den binære fil over til den diskfrie klients opstartsfolder såsnart den er kompileret. Rediger derpå dens grub.lst indstillingsfil.

Kode oversigt 5.4: grub setup

# tar zxvf grub-0.92.tar.gz
# cd grub-0.92
# ./configure --help
(I indstillingerne vil du se en liste af understøttede drivere til netværkskort.
Vælg den driver som understøtter din klients kort. Herefter omtalt som $nic)
# ./configure --enable-diskless --enable-$nic
# make
# cd stage2
# cp pxegrub /diskless/eta/boot/pxegrub
# nano -w /diskless/eta/boot/grub.lst

Kode oversigt 5.5: grub.lst

default 0
timeout 30

title=Diskfri Gentoo
root (nd)
kernel /eta/bzImage ip=dhcp root=/dev/nfs nfsroot=ip.ad.res.se:/diskless/eta

Vedrørende nfsroot valgmuligheden: IP-adressen er serverens og mappen,
er den dine diskfrie diskless klients filer er placeret i (på serveren).

Opsætning af NFS: NFS er meget let at sætte op. De eneste du skal gøre er at tilføje en linie i /etc/exports opsætningsfilen:

Kode oversigt 5.6: /etc/exports

# nano -w /etc/exports
# /etc/exports: NFS file systems being exported. See exports(5).
/diskless/eta eta(rw,sync,no_root_squash)

Opdater dine værter: En vigtig ting at gøre nu er at tilpasse din /etc/hosts fil til dine behov.

Kode oversigt 5.7: /etc/hosts

127.0.0.1 localhost

192.168.1.10 eta.eksempel.dk eta
192.168.1.20 sigma.eksempel.dk sigma

Oprettelse af systemet på serveren

Du vil måske ønske at genstarte serveren med en Gentoo installations CD, selvom du sagtens kan fortsætte med det samme hvis du ved hvordan du skal fortsætte med Gentoo Installation instruktionerne for en eksisterende installation. Følg standard installationsproceduren som det er forklaret i Gentoo Install Howto, MEN med de følgende forskelle: Når du mounter filsystemet, skal du gøre det følgende (hvor hdaX er den partition hvor du lavede /diskless biblioteket). Du har ikke brug for at mounte andre partitioner, da alle filerne vil være placeret i /diskless/eta mappen.

Kode oversigt 5.8: Mount af filsystem

# mount /dev/hdaX /mnt/gentoo

Stage-tarballs og chroot: Dette eksempel bruger en stage3-tarball. Mount /proc til din diskless mappe og chroot ind i den for at fortsætte installationen. Følg derefter installationsinstruktionerne indtil kerne-opsætningen.

Advarsel: Vær meget forsigtig med hvor du udpakker din stage-tarball. Du vil ikke ønske at udpakke oveni din eksisterende installation.

Kode oversigt 5.9: Udpakning af stage-tarball

# cd /mnt/gentoo/diskless/eta/
# tar -xvjpf /mnt/cdrom/gentoo/stage3-*.tar.bz2
# mount -t proc /proc /mnt/gentoo/diskless/eta/proc
# cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/diskless/eta/etc/resolv.conf
# chroot /mnt/gentoo/diskless/eta/ /bin/bash
# env-update
# source /etc/profile

Kerne-opsætning: Når du laver make menuconfig på din kerne-opsætning, så glem ikke at aktivere de følgende valgmuligheder, med de andre anbefalede fra installationsinstruktionerne.

Kode oversigt 5.10: Menuconfig valgmuligheder

- Dit netværkskort enhedsunderstøttelse
(I kernen, *ikke* som et modul!)

- Under "Networking options" :

[*] TCP/IP networking
[*] IP: kernel level autoconfiguration
[*] IP: DHCP support
[*] IP: BOOTP support


- Under "File systems --> Network File Systems" :

<*> NFS file system support
[*] Provide NFSv3 client support
[*] Root file system on NFS

Gem kernen i din chrootede / (ikke i /boot) som pxegrub opsætningen fra før definerede. Konfigurer derefter din diskfrie klients /etc/fstab.

Kode oversigt 5.11: /etc/fstab

# nano -w /etc/fstab
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0

Du skal også forhindre klienten i at køre et tjek på filsystemet:

Kode oversigt 5.12: Forhindre klienten i at køre et tjek på filsystemet

# touch /fastboot
# echo "touch /fastboot" >> /etc/conf.d/local.start

Installer nfs-utils da din klient vil være meget afhængig af den.

Kode oversigt 5.13: Installering nfs-utils

# emerge nfs-utils

Boot-loader. Installer ikke en anden boot-loader, da vi har allerede en - pxegrub. Afslut simpelthen installationen og genstart serveren. Start de services som du behøver for at starte den nye klient: DHCP, TFTPD, and NFS.

Kode oversigt 5.14: Opstart af services

# /etc/init.d/dhcp start
# /etc/init.d/in.tftpd start
# /etc/init.d/nfs start

Opstart af den nye klient

For at den nye klient kan opstarte ordentligt, skal du indstille bios og netværkskortet til at bruge PXE som første opstartsmetode - før CD-ROM eller floppy. For hjælp til dette, læs dine hardware-instruktionsvejledninger eller producentens hjemmeside. Netværkskortet burde få en IP-adresse ved brug af DHCP og hente GRUB PXE-billedfilen ved brug af TFTP. Dernæst burde du se en flot sort og hvid GRUB-opstartsmenu, hvor du vælger den kerne du vil starte og trykker Enter. Hvis alt er i orden, vil din kerne starte op, mounte rod-filsystemet ved brug af NFS og give dig en login-prompt. Nyd det.

6.  Installation af Gentoo fra en eksisterende Linux distribution

Krav

For at kunne installere Gentoo fra en eksisterende Linux distribution, vil du have brug for at have chroot-kommandoen installeret, og have en kopi af Gentoo installationstarball'en eller ISO, som du ønsker at installere. En netværksforbindelse er anbefalet hvis du vil have mere end hvad er leveret i din tarball. (bemærk at en tarball bare er en fil, som ender med .tbz eller .tar.gz). Forfatteren brugte RedHat Linux 7.3 som "vært" operativsystem, men det er ikke vigtigt. Lad os starte!

Oversigt

Først vil vi lave plads til en partition til Gentoo ved at ændre størrelsen på vores nuværende Linux partition, mounte partitionen, untar're tarball'en som er mountet, chroot'e inde i pseudo-systemet og starte samlingen. Når bootstrap-processen er færdig, vil vi foretage nogle afsluttende opsætninger af systemet, så vi er sikre på at den starter op, og så er vi klar til at genstarte og bruge Gentoo.

Hvordan skal vi lave plads til Gentoo?

Rod-partitionen er filsystemet mountet under /. En hurtig kørsel af mount på mit system, viser hvad jeg taler om. Vi vil også bruge df (disk free) for at se hvor meget plads der er tilbage og hvordan jeg ændrer det. Bemærk at det ikke er et krav at ændre størrelsen på din rod-partition! Du kan ændre alt andet som er understøttet af vores resizer, men lad os tale om det senere.

Kode oversigt 6.1: Filsystem information

# mount
/dev/hdb2 on / type ext3 (rw) 
none on /proc type proc (rw) 
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620) 
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nodev,nosuid,noexec)
# df -h 
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on 
/dev/hdb2      4.0G 1.9G 2.4G 82% /
none         38M  0  38M  0% /dev/shm 

Som du kan se, er partitionen mountet som / navngivet /dev/hdb2 og har 2,4 gigabytes fri plads. I mit tilfælde, synes jeg at jeg vil ændre den, så der er 400 MB fri plads, og dermed reservere 2 gigabytes til Gentoo. Ikke dårligt, jeg kan have en del ting installeret. Dog kan en gigabyte være nok til de fleste brugere. Så lad os partionere dette!

Kompilering af parted for at ændre partitionsstørrelse

Parted er et værktøj leveret af GNU foundation, et gammelt og respektabelt kæmpeprojekt, hvis software du bruger lige nu. Dette er ét værktøj, dog er det ekstremt brugbart for os i dette øjeblik. Det er kaldet parted, "partition editor", og vi kan få det fra http://www.gnu.org/software/parted/

Bemærk: Der er også andre værktøjer som kan ændre partitionsstørrelsen, men forfatteren er ikke sikker på/ikke interesseret i om PartitionMagic(tm) eller andre softwareprodukter af denne type gør det samme job. Det er op til læseren at finde dem.

Slå op på siden, og se efter hvilket filsystem du ønsker at ændre, og se om parted kan gøre det. Hvis ikke, er du uheldig og skal fjerne nogle partitioner for at gøre plads til Gentoo, og geninstallere tilbage. Bare start med at hente softwaren og installer det. Her har vi et problem. Vi ønsker at ændre størrelsen på vores Linux rod-partition, og derfor skal vi starte op fra en diskette med et minimalt linux system og bruge præ-samlet parted kopieret til en diskette for at kunne ændre størrelsen på /. Dog, hvis du kan unmounte partitionen, imens du stadigvæk er i Linux, er du heldig, og du behøver ikke at gøre som følgende. Bare samle parted og køre den på en umountet partition, som du ønsker at ændre størrelsen på. Her er hvordan jeg gjorde det for mit system.

Vigtigt: Vær sikker på at de ting du vil gøre er understøttet af parted!

Hent mininux boot/root disk (en mini Linux distribution baseret på 2.4 kernen som kun fylder en diskette - og så er den gratis) fra http://mininux.free.fr/uk/, opret en diskette, som foreslået i dokumentationen, som følger med softwarepakken og indsæt en ny diskette i drevet til næste trin.

Bemærk: Bemærk atter at Linux er synonym med "Der er flere måder at gøre det på". Din opgave er at køre parted på en unmounted partition, så den kan gøre sit arbejde. Du kan vælge at bruge en anden boot/root diskset end mininux. Du behøver muligvis ikke engang at gøre dette, men kan måske unmounte filsystemet du vil have genpartitioneret i din Linux session og køre parted på det.

Kode oversigt 6.2: Oprettelse af værktøjsdiskette

# mkfs.minix /dev/fd0
480 inodes
1440 blocks
Firstdatazone=19 (19)
Zonesize=1024
Maxsize=268966912

Vi vil nu fortsætte med kompileringen af parted. Hvis det ikke allerede er hentet og udpakket, så gør det nu og cd ind i den tilsvarende folder. Kør nu følgende kommandoer for at kompilere værktøjet og kopiere det til din diskette.

Kode oversigt 6.3: Samling af værktøjsdiskette

# mkdir /floppy; mount -t minix /dev/fd0 /floppy && 
export CFLAGS="-O3 -pipe -fomit-frame-pointer -static" && ./configure 
&& make && cp parted/parted /floppy && umount /floppy 

Tillykke, du er klar til at genstarte og ændre størrelsen på din partition. Gør kun dette efter at have taget et hurtigt kig i parted dokumentationen på GNUs webside. Ændringen af størrelsen burde tage under 30 minutter for de største harddiske, men vær tålmodig. Genstart dit system med mininux opstartsdisk (bare put den i), og når du har logget ind, udskift disketten i drevet med din værktøjsdiskette, som vi har lavet foroven og indtast mount /dev/fd0 /floppy for at have parted under /floppy. Kør parted og du vil være klar til ændre størrelsen på din partition. Når denne langvarige process er færdig, er du klar til at have det rigtigt sjovt med at installere Gentoo. Genstart foreløbigt tilbage til dit gamle Linux system. Drevet, som du ønsker at arbejde på, er det drev som inderholder partitionen du ønsker at ændre størrelsen på. F.eks. hvis du vil ændre /dev/hda3, er drevet /dev/hda.

Kode oversigt 6.4: Kommandoer som skal køres når man er logget ind på mininux system

# mount /dev/fd0 /floppy 
# cd /floppy; ./parted [drev som du ønsker at arbejde på]
(parted) print 
Disk geometry for /dev/hdb: 0.000-9787.148 megabytes
Disk label type: msdos
Minor  Start    End   Type   Filesystem Flags
1     0.031  2953.125 primary  ntfs    
3    2953.125  3133.265 primary  linux-swap 
2    3133.266  5633.085 primary  ext3    
4    5633.086  9787.148 extended       
5    5633.117  6633.210 logical        
6    6633.242  9787.148 logical  ext3    
(parted) help resize 
 resize MINOR START END    resize filesystem on partition MINOR

    MINOR is the partition number used by Linux. On msdos disk labels, the
    primary partitions number from 1-4, and logical partitions are 5
    onwards.
    START and END are in megabytes
(parted) resize 2 3133.266 4000.000 

Vigtigt: Vær tålmodig! Computeren virker! Kig bare på harddisk LED på dit kabinet for at se om det virkeligt virker. Det burde tage imellem 2 og 30 minutter.

Når du har ændret størrelsen, start op på din gamle linux, som beskrevet. Så gå til Gentoo-håndbogen: Forberedelse af harddiske og følg instruktionerne. Når du kommer til chrooting, brug følgende kommando for at klargøre dine omgivelser:

Kode oversigt 6.5: Klargørelse af omgivelserne ved en chroot

# env -i HOME=$HOME TERM=$TERM chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# /usr/sbin/env-update
# source /etc/profile

God fornøjelse!Udskriv

Opdateret 21. juli 2006

The original version of this translation is not maintained anymore

Opsummering: Denne HOWTO er en samling af alternative Gentoo installationsmetoder. Den er tænkt til de personer der af den ene eller anden grund ikke kan benytte den sædvanlige fremgangsmåde.

Gerald Normandin Jr.
Bidrager

Travis Tilley
Bidrager

Oleg Raisky
Bidrager

Alex Garbutt
Bidrager

Alexandre Georges
Bidrager

Magnus Backanda
Bidrager

Faust A. Tanasescu
Bidrager

Daniel Ahlberg
Bidrager

Sven Vermeulen
Redaktør

Ken Nowack
Gennemlæsning

Tiemo Kieft
Redaktør

Benny Chuang
Redaktør

Jonathan Smith
Redaktør

Jesper Brodersen
Oversættelse, Korrektur

Arne Mejlholm
Korrektur

Thomas Skyt
Oversættelse, Korrektur

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.