Gentoo Logo

Disclaimer : This document is not valid and is not maintained anymore.


Gentoo Linux x86 hurtig installationsvejledning

1.  Hurtig installationsvejledning

Installations-ISO'erne er på Gento-filspejlene. Detaljerede beskrivelser af de forskellige CD'er er tilgængelige i Gentoo Butikken. En universal CD indeholder alt du har brug for, til at installere Gentoo Linux hurtigt og uden en forbindelse til Internettet. En pakke CD er valgfri og indeholder præ-kompilerede pakker som KDE, GNOME, OpenOffice, Mozilla, Evolution og andet.

Start op fra den universelle CD. Tryk <F1> og/eller <F2> for at se hvilke opstartsmuligheder der er tilgængelige. Tryk <ENTER> ved bootskærmen for at fortsætte med standardkernen. Du får med tiden en prompt.

Kode oversigt 1.1: Indledende opsætning

# date (Vær sikker på at din tid og dato er korrekt. Hvis forkert, sæt den med date MMDDhhmmCCYY )
# modprobe modul_navn (Valgfri - hent nødvendige moduler)
# net-setup eth0 (Konfigurér netværket)
# fdisk /dev/hda (Partitioner dit drev)

Den anbefalede opsætning er 64 MB boot drev med ext2, en swap-partition med den dobbelte størrelse af dine tilgængelige RAM og resten til din root partition med ReiserFS.

Initialiser dine partitioner ved brug af mke2fs (Ext2), mke2fs -j (Ext3), mkreiserfs (ReiserFS), mkfs.xfs (XFS), mkfs.jfs (JFS) og mkswap (swap partition). F.eks.: mke2fs -j /dev/hda3.

Fortsæt ved at mounte partitioner og hente den passende stage fil.

Advarsel: Til ext3 partitioner bliver du nødt til at specificere mount -t ext3 eksplicit. Dette er pga. en fejl i e2fsprogs pakken.

Kode oversigt 1.2: Preparing the Installation

(Aktivér swap partitionen)            # swapon /dev/hdax
(Mount root partitionen)             # mount /dev/hdax /mnt/gentoo
(Lav boot mountpointet)             # mkdir /mnt/gentoo/boot
(Mount boot partitionen)             # mount /dev/hdax /mnt/gentoo/boot
(Gå til mountpointet)              # cd /mnt/gentoo
(Pak en stage tarball ud...)           # tar -xvjpf /mnt/cdrom/stages/stage<din stage>.tar.bz2
(eller download den nyeste tarball...)       # links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
(         ... og pak den ud)      # tar -xvjpf stage<din stage>.tar.bz2

(Valgfrit: pak et portage træ ud)        # tar -xvjf
/mnt/cdrom/snapshots/portage-*.tar.bz2 \
                          -C /mnt/gentoo/usr
(Valgfrit: kopier distfiles over)        # cd /mnt/gentoo/usr/portage; mkdir distfiles;
	                     # cp /mnt/cdrom/distfiles/* distfiles/


 	 (Copy over nameserver information)
 	                 # cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf


(Vælg et filspejl)                # mirrorselect -a -s4 -o | grep 'GENTOO_MIRRORS=' \
    	                  >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

(Kopier nameserver information over)       # cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf
(Mount proc filesystemet)            # mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
(Chroot ind i det nye miljø)           # chroot /mnt/gentoo /bin/bash
(Hent de nødvendige variabler)          # env-update; source /etc/profile
(Kun netværk, ikke-GRP: opdatér Portage)     # emerge --sync

Nu går vi vidre til at opsætte vores profil og derefter installere Gentoo. En profil er en byggesten i ethvert Gentoo system. Det specificerer ikke bare standard værdier for CHOST, CFLAGS og andre vigtige variabler, det binder også systemet til en bestemt sortiment af pakke versioner. Alt dette bliver vedligeholdt af Gentoo udviklerne.

Kode oversigt 1.3: At installere Gentoo

(Tjek den nuværende profil)                     # ls -l /etc/make.profile
(Ændér HVIS DET ER NØDVENDIGT eller hvis du vil vælge en 2.4 kerne) # ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile
(Ændre USE, CFLAGS og CXXFLAGS. Stage1 kan også ændre CHOST)	  # nano -w /etc/make.conf
(Kun Stage1: bootstrap system)                   # cd /usr/portage; scripts/bootstrap.sh
(Kun Stage1 og Stage2: installér det basale system. Brug --emptytree 
hvis du ændrede USE flag. En af disse er nødvendige))        # emerge systemELLER emerge --newuse system

Herefter sætter vi det nødvendige information:

Kode oversigt 1.4: At sætte opsætningsfiler op

(Sæt tidszone information)              # ln -sf /usr/share/zoneinfo/<sti til tidzone filen> /etc/localtime
(Redigér fstab filen)                 # nano -w /etc/fstab

Brug det følgende som en arbejdskopi (kopiér ikke verbatim) for /etc/fstab:

Kode oversigt 1.5: /etc/fstab

# <fs>         <mountpoint>  <type>     <opts>         <dump/pass>
/dev/hdax        /boot      ext2      defaults,noatime    1 2
/dev/hdax        none      swap      sw           0 0
/dev/hdax        /        reiserfs    noatime         0 1
/dev/cdroms/cdrom0   /mnt/cdrom   auto      noauto,user       0 0
none          /proc      proc      defaults        0 0
none			/dev/shm    tmpfs      nodev,nosuid,noexec   0 0

Forsæt ved at installere Linux kernen:

Kode oversigt 1.6: Installation af kernen

(Installér kerne koden)                  # emerge <kerne-pakke-her> gentoo-sources
(Konfigurér din kerne med genkernel...)          # emerge genkernel; genkernel --udev --menuconfig all
(eller (1) byg manuelt din kerne)    # cd /usr/src/linux; make menuconfig;
(  (2) Inkludér VM fs, /proc fs)
(  (3) Kompilér din kerne)                # 
 	(for en 2.6 kerne)                 # make && make modules_install
    (for en 2.4 kerne)                 # make dep && make clean bzImage modules modules_install
(  (4) Kopiér kernen over)                # cp arch/i386/boot/bzImage /boot; cp System.map /boot

Installér nu andre værktøjer du måtte ønske:

Kode oversigt 1.7: At installere vigtige system værktøjer

(Installér system logger; valg: sysklogd, metalog, msyslog, syslog-ng) # emerge syslog-ng 
(Få systemloggeren til automatisk at starte ved boot)         # rc-update add syslog-ng default
(Installér cron daemon; valg: vixie-cron, dcron, fcron)        # emerge vixie-cron
(Få cron daemonen til automatisk at starte ved boot)          # rc-update add vcron default  
(kun genkernel brugere: installér *plug)                # emerge coldplug hotplug
(kun genkernel brugere: få coldplug til automatisk at starte ved boot) # rc-update add coldplug default
(Ikke-ext2 og ext3 brugere; valg: reiserfsprogs, xfsprogs, jfsutils)  # emerge reiserfsprogs
(Valgfrit: install DHCP client)	                    # emerge dhcpcd
(Domæne navn init script)                       # rc-update add domainname default

Hvis du har brug for specialicerede kerne ebuilds, så er nu et godt tidspunkt at installere dem:

Kode oversigt 1.8: At installere specialicerede kerne ebuilds

# emerge pcmcia-cs (eller nforce-net, nforce-audio, e100, e1000, ati-drivers, rp-pppoe)
# VIDEO_CARDS="ditkort" emerge x11-drm  (for ATI Radeon op til 9200, Rage128, Matrox, Voodoo og andre kort)

Færdiggør opsætningen for dit Gentoo system:

Kode oversigt 1.9: Færdiggørelse af Konfigurations opsætningerne

(Sæt root password)                   # passwd
(Lav en bruger)                     # useradd din_bruger -m -G users,wheel,audio -s /bin/bash
(Sæt password for den bruger)              # passwd din_bruger
(Sæt systemets hostname)                 # echo minmaskine > /etc/hostname
(Sæt systemets domainname)                # echo minmaskine.dk > /etc/dnsdomainname
(Sæt hosts filen, sæt minimum "127.0.0.1 minmaskine")  # nano -w /etc/hosts
(Sæt dit basissystem op; følg kommentarerne)       # nano -w /etc/rc.conf

Kode oversigt 1.10: At sætte netværk op

(At sætte netværk op; dhcp-brugere bør sætte iface_eth0="dhcp")  # nano -w /etc/conf.d/net
(List de moduler der skal hentes ved opstart)           # nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-<version>

(Kun Ikke-PCMCIA: start netværk automatisk ved boot)        # rc-update add net.eth0 default
(Kun hvis du har flere netværkskort:)
  (1) Lav initscripts til hvert kort)               # ln -s /etc/init.d/net.eth0 /etc/init.d/net.ethx
  (2) Start automatisk ved opstart, ikke-PCMCIA)         # rc-update add net.ethx default
(Kun PCMCIA: verificer /etc/conf.d/pcmcia og hent PCMCIA ved boot) # rc-update add pcmcia default

Installér nu en boot-loader. Den venstre er for grub, den højre er for lilo:

Kode oversigt 1.11: At installere og opsætte GRUB

# emerge grub
# grub
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub> quit
# nano -w /boot/grub/grub.conf
default 0
timeout 15
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

title=Gentoo Linux
 root (hd0,0)
# genkernel brugere:
 kernel /kernel-<kerne version> root=/dev/ram0 init=/linuxrc real_root=/dev/hda3 ramdisk=8192 udev
 initrd /initrd-<kerne version>
# ikke-genkernel brugere:
 kernel /kernel-<kerne version> root=/dev/hda3 udev

Kode oversigt 1.12: At installere og opsætte LILO

# emerge lilo
# nano -w /etc/lilo.conf
boot=/dev/hda
prompt
timeout=50
default=gentoo
 	 
image=/boot/kernel-<kernel version>
 label=gentoo
 read-only
 # genkernel brugere:
 append="init=/linuxrc real_root=/dev/hda3 ramdisk=8192 udev"
 root=/dev/ram0
 initrd=/boot/initrd-<kerne version>
 # ikke-genkernel brugere:
 append="udev"
 root=/dev/hda3

# /sbin/lilo

Unmount nu alle partitioner og genstart ind i dit nye system:

Kode oversigt 1.13: Færdiggør og installér GUI

(Opdatér konfigurationsfiler)          # etc-update
(Forlad chroot)                 # exit
	                    # cd /
(Unmounte partitioner)             # umount /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo
(Genstart; Fjern den universelle CD)      # reboot
(Efter opstart:)
(Kun ADSL-brugere)               # adsl-setup
(Kun GRP-brugere)
( (1) Mount pakke CD'en)            # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 
( (2) Kopier pakker over)           # mkdir /usr/portage/packages
                        # cp -a /mnt/cdrom/packages/* /usr/portage/packages/
( (3) Installér ekstra software)        # USE="bindist" emerge -k xorg-x11 gnome kde mozilla openoffice-bin
( (4) Konfigurér din Xserver)         # /usr/X11R6/bin/xorgconfig

Du kan få mere information fra Gentoo Dokumentationen.Udskriv

Opdateret 12. juni 2005

The original version of this document was last updated August 15, 2013

Opsummering: Den hurtige installationsvejledning dækker alle detaljer omkring installationsprocessen, men ikke på en uddybende måde. Brugere bør allerede have tidligere erfaring, med at installere Gentoo Linux, hvis de vil følge denne vejledning.

Steven Wagner
Forfatter

Sven Vermeulen
Redaktør

Arne Mejlholm
Oversætter

Jesper Brodersen
Korrektur

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.