Gentoo Logo

Gentoon Linux-ydinohje

Sisällysluettelo:

1.  Johdanto

Kuten kaiken muunkin kanssa Gentoossa, kernel-tiiminkin tarkoituksena on tarjota käyttäjälle mahdollisimman paljon valinnanvaraa. Katselemalla komennon emerge -s sources tulostetta voikin huomata ydinvaihtoehtoja olevan huomattavan määrän. Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti Gentoon ytimeen tekemien muutosten tarkoituksista, ja muista ydinversioista joita on tarjolla.

2.  Tuettuja ytimen paketointeja

Genkernel

Genkernel on työkaluohjelma, jolla voi tunnistaa laitteiston ja tehdä ytimen asetukset automaattisesti. Tätä suositellaan käyttäjille, jotka eivät tunne voivansa säätää koko kerneliä käsin.

Lisätietoja genkernelistä löytyyGentoo Linux Genkernel Guidesta.

Yleispätevä ydin: gentoo-sources

Huomaa: Tässä suomennoksessa sana Linux viittaa nimenomaan ytimeen, eikä koko käyttöjärjestelmään.

Valtaosalle käyttäjistä suositellaan käytettäväksi gentoo-sources-ydintä. Gentoo-sources perustuu Linux 3 -ytimeen. Siihen on lisätty turvallisuuspäivitykset, bugikorjaukset ja joitain yhteensopivuuspaikkoja harvinaisemmille laitteistoalustoille.

Gentoo-sources-paketti vie suurimman osan Gentoo Kernel -tiimin ajasta. Sitä kehittää joukko taitavia Gentoon kehittäjiä. Gentoo Kernel -tiimin apuna on Greg Kroah-Hartman, virallisen Linuxin udevin, USB- ja PCI-järjestelmien vastuullinen ylläpitäjä.

Palvelimille: hardened-sources

Hardened-sources perustuu Linuxiin ja on suunniteltu palvelinjärjestelmiä ylläpitäville käyttäjille. Siihen on lisätty paikkaukset Gentoo Hardened -tiimin projekteille (kuten LSM/SELinuxille ja grsecuritylle) sekä vakaus- ja turvapäivitykset. Lisätietoja löytyy sivulta http://www.gentoo.org/proj/en/hardened/.

Tärkeää: Hardened-kerneleissä on tehokkaita turvallisuuspätsejä. Muista lukea Gentoo Hardened -projektidokumentaatio ennen kuin käytät niitä.

Ck-sources

Ck-sources on Con Kolivasin tekemä muokkausversio. Sen tarkoituksena on parantaa järjestelmän vasteaikaa ja se on säädettävissä eri työtaakkoja varten (palvelimista työpöytiin). Tämä versio on melko vakaaksi kehittynyt ja pitkälle säädetty, sen keskeisiä kohtia julkaisuissa ovat vakaus ja turvallisuus. Lisätieto löytyy osoitteesta http://kernel.kolivas.org ja kanavalta #ck palvelimelta irc.oftc.net.

Git-sources

Git-sources sisältää päivittäiset muutokset kehittäjien ydinpuusta. Tätä ydintä tulisi käyttää lähinnä vain jos osallistuu ytimen kehittämiseen ja testaamiseen. Bugi-ilmoitukset lähetetään Linux Kernel Bugzillaan tai LKML-listalle (Linux Kernel Mailing List).

Laitteistoalustakohtaiset ytimet

Mips-sources ja xbox-sources ovat nimiensä mukaisesti suunniteltu tietyille alustoille. Ne sisältävät myös joitain paikkausmuokkauksia aiemmin ja tuonnempana esiintyvistä ytimistä.

3.  Tukemattomat ydinpaketit

Tässä kappaleessa kerrotaan lyhyesti muista sys-kernel/*-sources-paketeista. Ne käydään läpi aakkosjärjestyksessä. Nämä ytimet ovat mukana käyttäjiä ajattellen, eikä Gentoo tue niiden käyttöä tai vastaa niihin liittyvistä ongelmista.

Openvz-sources

OpenVZ on palvelinte virtualisointiin tarkoitettu ratkaisu Linuxilla. OpenVZ luo eristetyn ja turvallisen virtuaaliyksityispalvelinympäristön (VPS) yksittäispalvelimelle. Lisätietoja saa osoitteesta http://www.openvz.org.

Tuxonice-sources

Tuxonice-sources (ent. suspend2-sources sisältää paikat jotka ovat gentoo-sourcesissa ja tuxonice:n, joka on uusi ja paranneltu versio Linuxin suspend-to-disk-toiminnosta (aiemmin nimellä suspend2).

Tämä ydin sopii niille kannettavia käyttäville, joiden tarvitsee käyttää keskeytystilaa usein ja saada kone takaisin pystyyn keskeytyksestä.

Usermode-sources

Usermode-sources sisältää muutokset User Mode Linuxia varten. Tällä ytimellä voi ajaa Linuxia Linuxin alla, jonka alla ajaa Linuxia jne. User Mode Linuxin tarkoituksena on testata näennäispalvelintukea. Lisätietoa tästä vakaasta ja skaalautuvasta Linuxista sivuilla http://user-mode-linux.sourceforge.net.

Lisätietoa UML:stä Gentoossa löytyy Gentoo-wikisivulta User-Mode Linux.

Perusydin: vanilla-sources

Seuraava tutustuttava ydinversio Linuxin käyttäjille on vanilla-sources. Tämä on virallinen ydin sellaisena kuin se julkaistaan verkkosivulla http://www.kernel.org/. Huomaa, ettei tähän tehdä muutospaikkauksia ollenkaan, se on ytimen koodi sellaisenaan, niille jotka haluavat muuttamattoman Linuxia. Yleisesti käytettäväksi suositellaan gentoo-sources-pakettia, ellei ole syytä tehdä toisin.

Tästä ytimestä löytyy versiot 2.4 ja 2.6.

4.  Portagesta poistuneet ytimet

Aa-sources

Aa-sources oli raskaastii muokattu ydin. Sen ylläpitaja lopetti kehityksen ja tämä paketti jäi vanhentuneeksi.

Alpha-sources

Alpha-sources oli 2.4-version ydin paikattu Alpha-laitteistoja tukemaan. Nämä paikkaukset ovat nyttemmin virallisessa ytimessä ja Alphan käyttäjät voivat käyttää sitä ilman muita muutoksia.

Alustakohtaiset

Cell-sources oli 2.6-version ydin paikattuna tukemaan Sonyn PS3:a.

Development-sources

Development-sources oli virallinen 2.6-sarjan ydin. Nyt sekin on mukana vanilla-sources-paketissa.

Gentoo-dev-sources

gentoo-dev-sources oli paikattu 2.6-sarjan ydin. Nyt sekin on mukana gentoo-sources-paketissa.

Grsec-sources

Grsec-sources on Linux paikattuna grsecurity-päivityksin (grsecurityn versiot 2.0:sta ylöspäin). Tässä on mukana useita turvallisuuspaikkoja, muun muassa PaX-tuki.

Hardened-dev-sources

hardened-dev-sources on nyt hardened-sources-paketissa.

Hppa-sources

Hppa-sources oli 2.6-kerneleillä tehtyjä pätsejä parempaa HPPA-tukea varten. Nämä pätsit ovat nyt mukana peruskernelissä, joten HPPA-käyttäjät eivät tarvitse enää erillisiä kerneleitä.

Mm-sources

Mm-sources pohjautuu vanilla-sources-pakettiin ja sisältää lisäksi Andrew Mortonin muokkauspäivitykset. Niissä on mukana kokeellisia ominaisuuksia, jotka tullevat viralliseen ytimeen (tai sitten jäävät tulematta, jos niillä on taipumusta sytyttää tietokoneita tuleen). Tämä ydin muuttuu hyvin nopeassa tahdissa viikosta toiseen: ytimentekijät käyttävät sitä testauskenttänään.

Jos haluat uusinta uutta, ja vanilla-sources tuntuu liian tylsältä, kannattaa koettaa mm-sources-pakettia. Muista kuitenkin, että se on kokeellinen eikä useinkaan toimi odotetusti.

Pf-sources

Pf-sources kerää useista lähteistä pätsejä. Se sisältää BFS-korjaukset ck-sourcesista, tuxonice-korjaukset, LinuxIMQ:n ja BFQ- skeduloinnin.

Rsbac-dev-sources

rsbac-dev-sources on nyt rsbac-sources-paketissa.

Rsbac-sources

Rsbac-sources sisälsi Rule Set Based Access Controls -paikkaukset (RSBAC). Se poistettiin käytöstä ylläpitäjien puutteessa. Turvallista kerneliä haluaville on käytettävissä hardened-sources.

Selinux-sources

selinux-sources oli 2.4-ydin turvallisuuspäivityksin. 2.6-sarjan myötä se on vanhentunut, ja SELinux-toiminnallisuus löytyy hardened-sources-paketista.

Sh-sources

Sh-sources oli 2.6-sarjan kerneleihin tehtyjä pätsejä SuperH-arkkitehtuuria varten. Nämä pätsit ovat nyt mukana varsinaisessa kernelissä, joten SuperH:n käyttäjät eivät tarvitse enää erillistä kerneliä.

Sparc-sources

Sparc-sources oli 2.4-version kerneleille tarkoitettuja pätsejä, jotka paransivat SPARC-yhteensopivuutta. Nämä ovat nyt mukana peruskerneleissä ja SPARC-käyttäjät voivat käyttää pätsäämättömiä versioita.

Uclinux-sources

Uclinux-sources on suorittimelle joissa ei ole MMU:ta. Lisätietoja osoitteessa http://www.uclinux.org. Ytimelle ei ole turvapäivityksiä eikä kehittäjillä laitteistoa testaamiseen joten tämä paketti ei ole Portage-puussa.

Win4lin-sources

Win4lin-sources sisältää paikat win4lin-työkaluille, joilla voi ajaa Microsoft Windows™ -sovelluksia lähes natiivein nopeuksin. Lisätietoja sivuilta http://www.netraverse.com/.

Xen-sources

Xen-sources oli 2.6-versioille tehtyjä pätsejä virtualisointia varten. Xenillä voi luoda virtuaalisia ympäristöjä useammille suoritusalustoille yhden Linux-järjestelmän sisällä.

Xen-source on mukana kaikissa 3-version Linux-kerneleissä.

Lisätietoja Xenistä Gentoolla voi lukea englanninkielisestä ohjeesta Gentoo Xen Guide.

Zen-sources

Zen-sources tehtiin työpöytäkäyttöön. Zenissä oli pätsejä, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia, laitteistotukea ja muuta työpöytäkoneille.Tulostettava muoto

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 23. heinäkuuta 2013

Tämän tekstin alkukielistä versiota ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Tässä ohjeessa kerrotaan kaikista ytimistä (kerneleistä), jotka voi asentaa Gentoon Portagen kautta.

Sven Vermeulen
Tekijä

Brandon Low
Avustaja

Daniel Drake
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Gregorio Guidi
Toimittaja

Shyam Mani
Toimittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.