Gentoo Logo

Disclaimer : This handbook has been replaced by a newer version and is not maintained anymore.


[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


2. Erikoisasetukset

Content:

2.a. Erikoisasetukset

Asetus config_eth0 määrittelee keskeisen osan rajapinnan asetuksista. Se on korkean tason määritys rajapinnalle eth0. Jokainen komento siinä suoritetaan järjestyksessä. Rajapinnan katsotaan olevan pystyssä, jos yksikin kommenoista on onnistunut.

Tässä luettelo komentovaihtoehdoista.

Komento Kuvaus
null Ei tee mitään
noop Jos rajapinta on pystyssä ja sillä on osoite, peruuta onnistuneesti.
IPv4- tai IPv6-osoite Lisää osoite rajapintaan
dhcp, adsl tai apipa (tai mukailtu komento jostain ulkoisesta moduulista) Käynnistä moduuli joka tarjoaa komennon. Dhcp käynnistää jonkin moduuleista joka tarjoaa toiminnon dhcp, eli dhcpcd:n, dhclientin tai pumpin.

Jos komento epäonnistuu, on mahdollista määritellä varakomento. Varakomentojen rakenne vastaa täsmälleen configin rakennetta.

Näitä komentoja voi ketjuttaa yhteen, tässä on esimerkiksi joitain käytettyjä asetuksia:

Code Listing 1.1: Asetusesimerkkejä

# IPv4-osoitteiden lisäys
config_eth0=(
  "192.168.0.2/24"
  "192.168.0.3/24"
  "192.168.0.4/24"
)

# IPv4-osoitteen ja IPv6-osoitteiden lisäys
config_eth0=(
  "192.168.0.2/24"
  "4321:0:1:2:3:4:567:89ab"
  "4321:0:1:2:3:4:567:89ac"
)

# Pidetään ytimen antama osoite kunnes se lakkaa toimimasta,
# Tämän jälkeen haetaan DHCP:llä. Jos DHCP ei onnistu haetaan sopiva
# kiinteä osoite APIPAlla
config_eth0=(
  "noop"
  "dhcp"
)
fallback_eth0=(
  "null"
  "apipa"
)

Note: Jos käytössä on ifconfig-moduuli ja asetataan useampia osoitteita, niille luodaan rajapinta-aliakset. Ylläolevissa esimerkeissä tehdään rajapinnat eth0, eth0:1 ja eth0:2. Näillä rajapinnoilla ei voi tehdä mitään suurempia, sillä ydin ja ohjelmat käsittelevät eth0:1:tä ja eth0:2:ta kuten eth0:aa.

Important: Fallback-komennon järjestys on merkityksellinen! Jos ensimmäinen komento ei olisi null, apipa ajettaisiin vain jos noop ei toimi.

Note: APIPAsta ja DHCP:stä kerrotaan lisää tuonnempana

2.b. Verkkoriippuvuudet

Initskriptit /etc/init.d:ssä voivat riippua tietyistä verkkorajapinnoista tai vain netistä. Kaikki rajapinnat ovat Gentoon initissä mitä net-asetus määrittää.

Jos tiedostossa /etc/rc.conf asetus rc_depend_strict="YES" on päällä, kaikki verkkorajapinnat pitää käynnistää ennen kuin riippuvuusasetus net täyttyy. Jos rajapinnat net.eth0 ja net.eth1 ovat molemmat olemassa ja initskripti riippuu netistä, molempien pitää olla ylhäällä.

Jos asetus on rc_depend_strict="NO", riippuvuus net täyttyy heti, kun ainakin yksi verkkorajapinta on ylhäällä.

Mutta jos net.br0 riippuu net.eth0:sta ja net.eth1:stä? Net.eth1 saattaa olla langaton tai ppp-yhteys, joka pitää asettaa ennen siltausta. Tätä ei voi tehdä /etc/init.d/net.br0:lla, koska se on vain linkki net.lo:hon.

Ratkaisuna voi käyttää rc_need-asetusta /etc/conf.d/netissä.

Code Listing 2.1: net.br0:n riippuvuuden asettaminen /etc/conf.d/netiin

rc_need_br0="net.eth0 net.eth1"

Tarkemmat selitykset riippuvuuksista löytyvät, Käsikirjan initskriptiosiosta. Lisätiedot rc.conf-asetuksista löytyvät tiedostosta itsestään.

2.c. Muuttujien nimet ja arvot

Muuttujien nimet ovat dynaamisia. Ne vastaavat yleensä rakennetta muuttuja_${rajapinta|mac|essid|apmac}. Esimerkiksi dhcpcd_eth0 on rajapinnan eth0 dhcpcd-asetusmuuttuja ja dhcpcd_essid on minkä tahansa essid:tä käyttävän rajapinnan dhcpcd-asetukset.

Kuitenkaan ei ole olemassa mitään sääntöä, että rajapintanimien pitäisi olla muotoa ethN. Esimerkiksi monet langattomat rajapinnat ovat wlanN tai raN ethN:n lisäksi. Käyttäjien rajapinnatu kuten sillat ovat myös usein vapaasti nimettyjä. Lisäksi langattomien AP-nimet voivat sisältää muitakin kuin aakkosia ja numeroita, tämä on tärkeää huomata, koska on mahdollista asettaa ESSID-kohtaisia verkkoasetuksia.

Huonona puolena Gentoo käyttää bashin muuttujia verkkoasetuksiin, ja bash ei voi käyttää muita kuin englantilaisia aakkosia ja numeroita. Tämän ohittamiseksi kaikki muut kirjaimet pitää muuttaa alaviivoiksi _.

Toinen haittapuoli bashissa on, että muuttujien arvoissa olevia merkintöjä pitää joskus merkitä escape-merkinnöin. Tähän tarkoitukseen käytetään takakenoviivaa \. Merkit " ' ja \ pitää merkitä aina escape-merkinnöillä.

" ' \

Esimerkiksi jos käytämme ESSID:tä joka sisältää erikoismerkkejä:

My "\ NET

Code Listing 3.1: Muuttujan nimiesimerkki

(Toimii, paitsi domainnimi on virheellinen)
dns_domain_My____NET="My \"\\ NET"

(Ylläoleva asettaa domainiksi My \" NET kun langattomalla
yhdistetään AP:hen jonka ESSID on My \" NET)

[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


Print

View all

Page updated August 13, 2011

This translation is not maintained anymore

Summary: Tässä kappaleessa kerrotaan miten asetukset toimivat. Tämä kannattaa lukea ennen kuin käy modulaaristen verkkoasetusten kimppuun.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Contributor

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.