Gentoo Logo

Kiistö: Tämä käsikirja on vanhentunut eikä sitä enää ylläpidetä.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


3. Ohjelmistohaarojen sekoittaminen

Sisällysluettelo:

3.a. Yhdessä versiohaarassa pysyminen

Stabiili haara

ACCEPT_KEYWORDS-muuttuja kertoo, mitä ohjelmistohaaraa käytetään. Sen oletusarvona on järjestelmän arkkitehtuurin stabiili haara, kuten x86.

Stabiili haara on suositeltavin ratkaisu, kuitenkin, jollei vähän epävakaampi järjestelmä haittaa, ja haluat auttaa Gentoon kehittämisessä lähettämällä virheistä tiedon vianhallintajärjestelmään http://bugs.gentoo.org, jatka lukemista.

Testaushaara

Jos haluat välttämättä käyttää kaikkein tuoreimpia saatavilla olevia versioita, voit koettaa testaushaaraa. Portagen saa käyttämään testaushaaran ohjelmaversioita lisäämällä merkin ~ arkkitehtuurimäärittelyn eteen.

Testaushaara on, kuten voisi arvata, testaamista varten. Paketit ovat testauksessa silloin, kun ylläpitäjä on nähnyt ne toimiviksi, muttei ole vielä testannut täysin. Tällaisista paketeista löytynee bugeja, jotka ilmoitetaan englanniksi bugzillaan.

Muista kuitenkin, että tässä haarassa voi olla vakausongelmia, virheellisiä paketteja (rikkinäisillä ja puutteellisilla riippuvuustiedoilla), paljon päivittelyä, ja rikkinäisiä paketteja. Jollet tiedä miten Gentoo toimii tai osaa ratkoa ongelmia kannattaa käyttää vakaata haaraa.

Esimerkiksi x86-arkkitehtuurilla muokattaisiin tiedostoa /etc/make.conf seuraavasti:

Koodilistaus 1.1: ACCEPT_KEYWORDSin muuttaminen

ACCEPT_KEYWORDS="~x86"

Jos tämän jälkeen ryhdyt päivittämään järjestelmääsi, huomannet, että paljon paketteja tulee päivittymään. Pidä kuitenkin mielessä, että kun järjestelmä on kerran päivitetty testaushaaraan, takaisin stabiiliin haaraan on huomattavan vaikeaa päästä (ellei käytä varmuuskopio-otosta vaikkapa).

3.b. Molempien haarojen rinnakkaiskäyttö

Package.keywords

Portage on mahdollista asettaa käyttämään stabiilia haaraa valtaosalle paketeista, mutta testaushaaraa joillekin harvoille valituille. Tämä toteutetaan lisäämällä paketin kategoria ja nimi tiedostoon /etc/portage/package.keywords. Asetustiedostoja on myös mahdollista luoda useampia vapaasti nimettyinä hakemiston /etc/portage/package.keywords/ alle. Esimerkiksi gnumericin testausversion saa käyttöön tällaisella rivillä:

Koodilistaus 2.1: /etc/portage/package.keywords gnumericille

app-office/gnumeric ~x86

Yksittäisen ohjelmaversion testaus

Tarvittaessa on myös mahdollista käyttää stabiilissa ympäristössä vain jotain tiettyä testausversiota jostain paketista, mutta ei sen päivitettyjä testausversioita. Tämä toteutetaan lisäämällä versionumerointi tiedostoon tai hakemistoon package.keywords. Tällaisissa tapauksissa on pakko käyttää operaattoria = ohjelmiston edessä. Käytettävissä ovat myös operaattorit <=, <, > tai >= vastaaville versiojoukoille.

Joka tapauksessa, jos versionumerointi lisätään, silloin on pakko käyttää jotain operaattorimerkinnöistä. Jos versionumerointia ei käytetä, silloin ei myöskään operaattoreita saa käyttää.

Seuraavalla esimerkillä tiedostossa package.keywords Portage hyväksyy vain tämän version testausversion.

Koodilistaus 2.2: Tietyn gnumericin version valinta

=app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86

3.c. Peitettyjen pakettien käyttäminen

Package.unmask

Näiden tiedostojen käyttöä ei tueta erityisesti. Niiden käytössä tulee olla varovainen, ja huomata, ettei moniin niistä johtuviin apupyyntöihin tulla vastaamaan tukikanavilla.

Jos haluat käyttää Gentoon kehittäjien peittämää pakettia välittämättä syystä, joka mainitaan tiedostossa package.mask (hakemistossa /usr/portage/profiles/ oletusarvoisesti), lisää täsmälleen siitä tiedostosta löytyvä rivi tiedostoon /etc/portage/package.unmask (tai johonkin vapaasti nimettyyn tiedostoon hakemistossa /etc/portage/package.unmask/).

Esimerkiksi, jos =net-mail/hotwayd-0.8 olisi peitetty, se poistettaisiin lisäämällä tiedostoon tai hakemistoon package.unmask rivi:

Koodilistaus 3.1: /etc/portage/package.unmaskin muokkaus

=net-mail/hotwayd-0.8

Package.mask

Jos haluat estää Portagea asentamasta jotain pakettia, tai sen jotain versioita, peitä se lisäämällä sopiva rivi tiedostoon /etc/portage/package.mask (tai vapaasti nimettyyn tiedostoon hakemistossa /etc/portage/package.mask/).

Jos et vaikkapa halua versiota 2.6.8.1 uudempia kernelin lähdekoodeja vanilla-sources-paketista, voit lisätä tiedostoon tai hakemistoon package.mask seuraavan rivin:

Koodilistaus 3.2: /etc/portage/package.maskin muokkaus

>sys-kernel/vanilla-sources-2.6.8.1

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 1. elokuuta 2006

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Gentoon tarjoamista ohjelmista on saatavilla useita versioita stabiilisuuden ja arkkitehtuurin mukaan luokiteltuna. Tässä kappaleessa kerrotaan, kuinka näitä versioita säädetään, ja kuinka voidaan ohittaa versiotiedot tapauskohtaisesti.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Contributor

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.