Gentoo Logo

Kiistö: Tämä käsikirja on vanhentunut eikä sitä enää ylläpidetä.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


4. Muut Portagen työkalut

Sisällysluettelo:

4.a. Etc-update

Etc-updatella yhdistellään asetustiedostoja muotoa ._cfg0000_<nimi>. Se mahdollistaa vuorovaikutteisen vanhan ja uuden tiedoston yhdistelyn ja osaa myös automaattisesti yhdistellä triviaalit muutokset. ._cfg0000_<nimi>-tiedostot ovat Portagen CONFIG_PROTECTilla suojattujen asetustiedostojen päivityksiä.

Komennon etc-update käyttäminen on yksinkertaista:

Koodilistaus 1.1: Etc-updaten suorittaminen

# etc-update

Kun yksiknkertaisimmat päivitykset on yhdistelty, etc-update tarjoaa listan tiedostoista, joihin on merkitseviä päivityksiä. Listan lopussa on ohje mahdollisista toiminnoista:

Koodilistaus 1.2: Etc-updaten toiminnot

Please select a file to edit by entering the corresponding number.
       (-1 to exit) (-3 to auto merge all remaining files)
              (-5 to auto-merge AND not use 'mv -i'):

Komennolla -1, etc-update lopettaa tekemättä enää muutoksia. Komennolla -3 tai -5 kaikki listatut tiedostot päivitetään. On tärkeää, että poimit listasta pois ensin ne, jotka eivät saa päivittyä. Tämä onnistuu antamalla tiedoston listausnumero, joka tulostetaan sen tiedostonimen vasemmalle puolelle.

Esimerkissä käsittelemmäe tiedostoa /etc/pear.conf:

Koodilistaus 1.3: Asetustiedoston päivittäminen

Beginning of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
[...]
End of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
1) Replace original with update
2) Delete update, keeping original as is
3) Interactively merge original with update
4) Show differences again

Etc-update näyttää muutokset kahden tiedoston välillä. Jos ne näyttävät järkeviltä ja voi yhdistää sellaisenaan, paina 1. Jos päivitykset ovat turhia tai haitallisia, paina 2. Jos haluat valikoida muutoksia vuorovaikutteisesti, paina 3.

Vuorovaikutteisen yhdistelyn läpikäyntiä ei ole järkevää opastaa tässä. Täydellisyyden vuoksi ohessa on lista mahdollisista komennoista, joita voi yhdistellessään käyttää. Yhdistelytila näyttää koko ajan kahta riviä, alkuperäistä ja uutta, ja pyytää valitsemaan jotain seuraavista:

Koodilistaus 1.4: Vuorovaikutteisen yhdistelyn komentaminen

ed:   Edit then use both versions, each decorated with a header.
eb:   Edit then use both versions.
el:   Edit then use the left version.
er:   Edit then use the right version.
e:   Edit a new version.
l:   Use the left version.
r:   Use the right version.
s:   Silently include common lines.
v:   Verbosely include common lines.
q:   Quit.

Kun tärkeät asetustiedostot on päivitetty, voidaan loput päivittää automaattisesti. Etc-update lopettaa kun se ei enää löydä päivitettävää.

4.b. Dispatch-conf

Dispatch-confilla voi yhdistellä asetustiedostojen päivitykset ja pitää kirjaa kaikista muutoksista. Se osaa säilyttää muutokset asetustiedostoon pätseinä tai käyttää RCS-muutoksenhallintajärjestelmää.

Kuten etc-updatellakin, dispatch-confilla voi asentaa päivitykset sellaisenaan, pitää vanhan tiedoston, muokata nykyistä tai yhdistellä tiedostoja vuorovaikutteisesti. Sen lisäksi dispatch-confissa on joitain lisäominaisuuksia:

 • asetustiedostojen automaattinen kommentointimuutosten päivittäminen
 • asetustiedostojen automaattinen tyhjemuutosten päivittäminen.

Muista muokata asetustiedostoa /etc/dispatch-conf.conf ensin ja päivittää archive-dir-muuttujan arvo.

Lisätietoja läytyy dispatch-confin man-sivulta:

Koodilistaus 2.1: Dispatch-confin man-sivun tarkastelu

$ man dispatch-conf

4.c. Quickpkg

Quickpkg:llä voi luoda arkistoja asennetuista paketeista. Näitä voi sitten käyttää esikäännettyinä paketteina. Quickpg:tä on helppo käyttää: parametreiksi annetaan vain ohjelmien nimet.

Näin paketoitaisiin curl, arts ja procps:

Koodilistaus 3.1: Quickpkg:n käyttäminen

# quickpkg curl arts procps

Esikäännetyt paketit tallennetaan hakemistoon $PKGDIR/All. Näihin osoittavat symboliset linkit ovat hakemistoissa nimeltä $PKGDIR/<kategoria>.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 28. heinäkuuta 2005

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Portageen liittyy muutamia työkaluja, jotka helpottavat Gentoon käyttämistä. Tässä kappaleessa kerrotaan, kuinka voit parantaa elämääsi dispatch-confilla ja vastaavilla työkaluilla.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kontribuuttori

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.