Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


11. Gentoo-asennuksen viimeistely

Content:

11.a. Käyttäjienhallinta

Käyttäjän lisäys normaalikäyttöä varten

Unix tai Linux-järjestelmissä on hyvin vaarallista käyttää pääkäyttäjän tunnusta ja sitä tuleekin välttää kun vain mahdollista. Suositellaan vahvasti, että lisäät tavan käyttäjän jokapäiväistä käyttöä varten.

Käyttäjän ryhmät määrittelevät joitain toimintoja, joita hän pystyy tekemään; alla on luettelo järjestelmän tärkeistä käyttäjäryhmistä, joita voi kannattanee käyttää:

Ryhmä Toiminto
audio voi käyttää audiolaitteita
cdrom voi käyttää cd-laitteita (ja muita vastaavia)
floppy voi käyttää diskettilaitteita
games voi käyttää pelejä
portage voi käyttää komentoa emerge --pretend
plugdev voi liittää ja käyttää mm. kameroita ja USB-muisteja
usb voi käyttää USB-laitteita
video voi käyttää videonkaappauslaitteita tai hyödyntää näytönajurin laitteistokiihdytystä
wheel voi käyttää komentoa su

Luodaan käyttäjä pekka ryhmien wheel, users ja audio jäsenenä. Mutta ensin kirjaudutaan pääkäyttäjäksi:

Code Listing 1.1: Käyttäjän lisääminen jokapäiväistä käyttöä varten

Login: root
Password: (pääkäyttäjän salasanasi)

# useradd -m -G users,wheel,audio -s /bin/bash pekka
# passwd pekka
Password: (Anna pekan salasana)
Re-enter password: (Anna salasasana uudelleen varmistukseksi)

Pekka voi nyt tarvitessaan suorittaa komentoja pääkäyttäjänä siirtymällä väliaikaisesti siihen tilaan komennolla su -. Toinen tapa toteuttaa sama toiminnallisuus on sudo-paketin avulla. Se on oikein käytettynä myös hyvin turvallinen.

11.b. Valinnainen: GRP-pakettien asennus

Important: Tämä osio on vain GRP-asennuksille. Muussa tapauksessa sen voi ohittaa ja jatkaa kohtaan mihin tästä edetään?.

Nyt kun uusi järjestelmäsi on käynnistynyt, kirjaudu sisään luomanasi käyttäjänä (esimerkiksi pekkana) ja ota pääkäyttäjän oikeudet käyttöön komennolla su -:

Code Listing 2.1: Pääkäyttäjän oikeuksien hankkiminen

$ su -
Password: (Anna pääkäyttäjän salasana)

Nyt pitää muuttaa Portagen asetuksia toisen cd:n (Gentoo Packages CD) esikäännettyjä paketteja varten. Aloitetaan liittämällä cd:

Code Listing 2.2: Packages CD:n liittäminen

(Aseta Gentoo Packages CD asemaan)
# mount /mnt/cdrom

Nyt säädetään Portage käyttämään hakemistoa /mnt/cdrom esikäännettyjen pakettien hakuun:

Code Listing 2.3: Portagen säätäminen käyttämään /mnt/cdromia

# ls /mnt/cdrom

(Jos cd:llä on hakemisto /mnt/cdrom/packages:)
# export PKGDIR="/mnt/cdrom/packages"

(Muutoin:)
# export PKGDIR="/mnt/cdrom"

Nyt voit asentaa haluamasi paketit. Packages CD:llä on useita esikäännettyjä paketteja, kuten KDE tai Gnome:

Code Listing 2.4: Gnomen asennus

# emerge --usepkg gnome

Käytössä olevat paketit saa selville listaamalla tiedostot hakemistossa /mnt/cdrom/All. Esimerkiksi jos halutaan katsoa mitä KDE:stä voi asentaa:

Code Listing 2.5: KDE:n asennettavuuden tarkastelu

# ls /mnt/cdrom/All/kde*

Muista asentaa kaikki esikäännetyt binääripaketit tässä vaiheessa. Sen jälkeen, kun olet seuraavan kerran päivittänyt Portagen komennolla emerge --sync (mistä lisää myöhemmin), esikäännetyt binäärit eivät välttämättä vastaa tuoreimman portagen ebuildeja. Tätä ongelmaa voi yrittää kiertää käyttämällä komentoa emerge --usepkgonly komennon emerge --usepkg sijaan.

Jatka pohtimalla minne tästä mennään, niin opit lisää Gentoosta.


[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


Print

View all

Page updated February 27, 2006

This translation is not maintained anymore

Summary: Melkein valmista, enää tarvitaan yksi tai useampi käyttäjätunnus järjestelmään ja voidaan uudelleenkäynnistää Gentoo-järjestelmään.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Aron Griffis
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kirjoittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.