Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


5. Gentoon asennustietojen asentaminen

Sisällysluettelo:

5.a. Stage-tarpaketin asennus

Päiväyksen asettaminen

Ennen kuin jatketaan koneen päiväys pitää tarkistaa. Väärää näyttävä kello voi johtaa outoihin ongelmiin!

Ajan tarkastamiseen käytetään komentoa date:

Koodilistaus 1.1: Päiväyksen tarkastaminen

# date
ma marraskuun 11. 03:43:18 EET 2004

Jos aika on väärä, sen voi päivittää syntaksia date MMDDhhmmYYYY vastaavalla komennolla (missä M on kuukaudet, D on päivät, h on tunnit, m on minuutit ja Y on vuosi). Tässä vaiheessa käytetään UTC-aikaa, vyöhykkeen voi vaihtaa myöhemmin. Jos vaikkapa asetettaisiin päiväykseksi 24. marraskuuta 2004, kello 18:21:

Koodilistaus 1.2: Päiväyksen asettaminen

# date 112416212004

Stage3:n hakeminen

Jos verkko on asetettu kuntoon, voidaan seurata ohjeesta vaihtoehtoa: hae stage3 verkosta. Muutoin jatketaan oletuksella: asennus-CD:n stage3:n käyttäminen.

5.b. Oletus: asennus-CD:n Stagen käyttö

Stage-paketin purkaminen

Staget sijaitsevat CD:llä hakemistossa /mnt/cdrom/stages. Komento ls listaa olemassaolevat paketit:

Koodilistaus 2.1: Stagejen listaaminen

# ls /mnt/cdrom/stages

Jos tämä aiheuttaa virheilmoituksen niin CD kannattaa liittää ensin:

Koodilistaus 2.2: CD:n liittäminen

# ls /mnt/cdrom/stages
ls: /mnt/cdrom/stages: Tiedostoa tai hakemistoa ei ole
# mount /dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom
# ls /mnt/cdrom/stages

Siirry nyt Gentoon liitoshakemistoon (todennäköisesti /mnt/gentoo):

Koodilistaus 2.3: Siirtyminen hakemistoon /mnt/gentoo

# cd /mnt/gentoo

Seuraavaksi puretaan valittu stage-tarpaketti. Työhön käytetään GNUn tar-työkalua. Muista käyttää samoja asetuksia (xvjpf)! X purkaa (engl. extract) tiedostoja arkistosta, v listaa monisanaisesti (engl. verbose) käsitellyt tiedostot (no, ehkei tämä ole täysin välttämätön), j suodattaa paketin bzip2:lla, p säilyttää (engl. preserve) käyttöoikeudet ja f lukee syötteen tiedostosta (engl. file) vakiosyötevirran asemesta. Kuitenkin v on valinnainen, eikä edes toimi kaikkialla. Esimerkissä puretaan stage-tarpaketti stage3-<arkkitehtuuri>-2006.0.tar.bz2. Muista korvata nimi omalla paketillasi.

Koodilistaus 2.4: stage-tarpaketin purku

# tar xvjpf /mnt/cdrom/stages/stage3-<arkkitehtuuri>-2006.0.tar.bz2

Nyt kun stage on asennettu voidaan jatkaa asentamalla Portage.

5.c. Vaihtoehto: Internetistä haetun Stagen asentaminen

Stagen lataaminen verkosta

Siirry Gentoon liitospisteeseen tiedostojärjestelmässäsi (todennäköisesti hakemisto /mnt/gentoo):

Koodilistaus 3.1: Gentoon osion tiedostojärjestelmään siirtyminen

# cd /mnt/gentoo

Asennusvälineestä riippuen voit käyttää muutamaa eri työkalua stagen lataamiseen. Jos links on mukana, voit surfata sillä Gentoon peilipalvelinlistaukseen. Valitse sieltä itseäsi lähin peilipalvelin (ainoa Suomessa kirjoitushetkellä listatuista on trumpetti.atm.tut.fi, muitakin löytynee joiltain korkeakouluilta).

Jos links ei ole käytettävissä, sen asemesta voi käyttää vaikkapa lynxiä. Jos käytössä on välipalvelimia, pitää ne kertoa muuttujilla http_proxy ja ftp_proxy:

Koodilistaus 3.2: Välipalvelinten kertominen lynxille

# export http_proxy="http://proxy.example.com:port"
# export ftp_proxy="http://proxy.example.com:port"

Oppaassa oletetaan tästä eteenpäin, että käytössä on links.

Hakemisto josta paketti löytyy alkaa releases/-osalla, jonka jälkeen tulee Gentoon versio (2006.0) ja käytetty alusta (kuten x86/) ja lopulta stages/-hakemisto. Näkyvissä pitäisi olla kaikki alustan stage-tiedostot. Painamalla D ladataan tiedostoa ja selain sulkeutuu näppäimestä Q.

Koodilistaus 3.3: Peilipalvelinlistauksen avaaminen linksillä

# links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
(Välipalvelimella ja linksillä)
# links -http-proxy proxy.example.com:8080 http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

Varmista että käytössä on stage3-paketti — stage1- ja stage2-asennuksia ei enää tueta käsikirjassa.

Ladatun paketin yhtäpitävyyden voi tarkastaa komennolla md5sum, joka vertaa MD5-tarkistussummia peilipalvelimelta löytyviin. Esimerkiksi x86-tarpaketin voi testata seuraavalla tavalla:

Koodilistaus 3.4: esimerkki stage-tarpaketin eheyden tarkastuksesta

# md5sum -c stage3-x86-2006.0.tar.bz2.md5
stage3-x86-2006.0.tar.bz2: OK

Stage-tarpaketin purkaminen

Seuraavaksi ladattu paketti puretaan järjestelmään. Tässä käytetään GNUn tar-komentoa, koska se lienee yksinkertaisin:

Koodilistaus 3.5: Stage-paketin purkaminen

# tar xvjpf stage3-*.tar.bz2

Muista käyttää täsmälleen samoja valitsimia (xvjpf). X purkaa (engl. extract) tiedostoja arkistosta, v listaa monisanaisesti (engl. verbose) käsitellyt tiedostot (no, ehkei tämä ole täysin välttämätön), j suodattaa paketin bzip2:lla, p säilyttää (engl. preserve) käyttöoikeudet ja f lukee syötteen tiedostosta (engl. file) vakiosyötevirran asemesta.

Nyt stage on asennettu ja voit jatkaa asentamalla Portagen.

5.d. Portagen asennus

Portagen purkaminen

Seuraavaksi pitää asentaa Portagen otos, kokoelma tiedostoja, jotka kertovat Portagelle mitä voi asentaa, mitä profiileita käyttää jne.

Otoksen asennus asennus-CD:ltä

Otokset löytyvät hakemistosta /mnt/cdrom/snapshots/:

Koodilistaus 4.1: /mnt/cdrom/snapshots-hakemistolistauksen katselu

# ls /mnt/cdrom/snapshots

Varmista että käytät purkaessasi oikeita tarin valitsimia. Tällä kertaa pitää myös antaa valitsin -C (suuraakkonen C). Seuraavassa esimerkissä käytetään tiedostonimeä portage-<päivä>.tar.bz2, korvaa tämä asennus-CD:n versiolla.

Koodilistaus 4.2: Portagen otoksen purkaminen

# tar xvjf /mnt/cdrom/snapshots/portage-<päivä>.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr

Kopioi lähdekoodit mukaan

Myös lähdekoodit pitää kopioida Universal asennus-CD:ltä.

Koodilistaus 4.3: Lähdekoodin kopiointi

# mkdir /mnt/gentoo/usr/portage/distfiles
# cp /mnt/cdrom/distfiles/* /mnt/gentoo/usr/portage/distfiles/

5.e. Käännösasetusten tekeminen

Johdanto

Gentoo-järjestelmän voi optimoida muutamalla Portagen käytökseen vaikuttavalla muuttujalla. Portage huomioi ympäristömuuttujat (joita asetetaan komennolla export), mutta ne ovat väliaikaisia. Pysyvät asetukset tehdään Portagen asetustiedostoon /etc/make.conf, jota muokataan seuraavaksi.

Huomaa: Kommentoitu listaus kaikista mahdollisista muuttujista löytyy tiedostosta /mnt/gentoo/etc/make.conf.example. Gentoon asentamiseksi et tarvitse kuin alta löytyviä muuttujia.

Käytä suosikkimuokkaintasi (oppaassa nano) optimointiasetusten muuttamiseksi.

Koodilistaus 5.1: /etc/make.conf-tiedoston avaus

# nano -w /mnt/gentoo/etc/make.conf

Huomannet, että make.conf.example on järjestetty hyvin yleisellä tavalla: kommentit alkavat merkillä # ja muut rivit määrittävät muuttujia syntaksilla MUUTTUJA="sisältö". Alla muutamia käytetyistä muuttujista

Varoitus: Jos asennat stage3:lta ja GRP-asennuksella, älä muokkaa USE-muuttujaa. USE-asetuksia voidaan vaihtaa asennuksen jälkeen, mutta jos sitä muokataan varhemmassa vaiheessa vuorimaahiset murskaavat järjestelmäsi!

CHOST

CHOST-asetus määrittelee kohdeasennusjärjestelmän. Tämä muuttuja on valmiiksi asetettu oikeaan arvoon. CHOSTia ei saa muuttaa, koska se voi rikkoa asennetun järjestelmän. Jos CHOST on väärä, käytät väärää stage3-pakettia. The CHOST variable declares the target build host for your system. This

CFLAGS ja CXXFLAGS

CFLAGS- ja CXXFLAGS-muuttujat asettavat gcc:n C- ja C++-käännösten optimointiasetuksia vastaavasti. Vaikka ne määritellään tässä yleisesti niin jokainen ohjelma saavuttaa parhaan suorituskyvyn eri asetuksilla.

Tiedostoon make.conf kannattaa määritellä sellaiset optimointiasetukset jotka yleensä takaavat parhaan lopputuloksen. Älä käytä kokeellisia asetuksia täällä; liian tehokkaat optimoinnit saavat ohjelmat epävakaiksi (kaatuilemaan tai käyttäytymään viallisesti).

Tässä ei selvitetä kaikkia optimointiasetuksia, tarkempia tietoja kaikista löytyy GNU Online Manual(s)-sivuilta tai gcc:n infosivuilta (info gcc -komennolla täysimittaisessa toimivassa Linux-järjestelmässä) make.conf.example sisältää paljon esimerkkejä ja tietoa, lue se huolellisesti myös.

Ensimmäinen vastaantuleva asetus on -march=. Se määrittelee käytettävät arkkitehtuurioptimoinnit. Mahdolliset arvot on kuvattu make.conf.example-tiedoston kommenteissa. Esimerkiksi Athlon XP-suorittimelle:

Koodilistaus 5.2: GCC:n march-asetukset

# Niiden AMD64:n omistajien, jotka haluavat natiivin 64-bittisen
ympäristön, asettavat -march=k8
# EM64T:n käyttäjien pitää käyttää valitsinta -march=nocona
-march=athlon-xp

Toinen asetus on -O-valitsin (suuraakkonen O, ei nolla). Se kertoo gcc:lle optimointiluokan. Mahdolliset arvot ovat s (koon optimointiin), 0 (nolla optimointien poistamiseksi), 1, 2 tai 3 lisäoptimointien asettamiseksi (jokainen luokista siis sisältää edeltävän optimoinnit ja jotain lisää). Esimerkiksi luokan 2 optimoinnit asetetaan näin:

Koodilistaus 5.3: GCC:n O-asetus

-O2

Usein käytetään myös valitsinta -pipe (joka määrittelee putket käytettäviksi väliaikaistiedostojen asemesta käännettäessä).

Kannattaa huomata, että toinen suosittu, -fomit-frame-pointer (joka poistaa kehysosoittimen rekisteristä niissä funktioissa, joissa sitä ei tarvita) saattaa hankaloittaa ohjelmien vianetsintää.

CFLAGS- ja CXXFLAGS-valitsimissa kannattaa yhdistellä monia optimointikeinoja, kuten seuraavassa:

Koodilistaus 5.4: CFLAGS- ja CXXFLAGS-määrittelyt

CFLAGS="-march=athlon-xp -pipe -O2"
# AMD64:lle voidaan käyttää asetusta -march=k8
# EM64T:lle käytetään asetusta march=nocona
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
# Käytetään samaa asetusta molemmissa muuttujissa

MAKEOPTS

MAKEOPTS määrittelee rinnakkaisten käännösprosessien määrän paketin asennuksessa. Suositeltu määrä on prosessorien lukumäärä lisättynä yhdellä.

Koodilistaus 5.5: MAKEOPTS yhden prosessorin järjestelmässä

MAKEOPTS="-j2"

Paikoillanne, valmiit, hep!

Päivitä ja tallenna tiedosto /mnt/gentoo/etc/make.conf. Nyt voit jatkaa chroottaamalla Gentoo-järjestelmään.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 27. helmikuuta 2006

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Gentoon asennus toimii niinkutsuttujen stage-tiedostojen avulla. Tässä kappaleessa tarkastelemme kuinka stage-tiedosto puretaan ja Portagen asetukset säädetään kohdilleen.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Aron Griffis
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kirjoittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.