Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


8. Järjestelmän asetusten tekeminen

Sisällysluettelo:

8.a. Tiedostojärjestelmän tiedot

Mikä on fstab?

Linuxissa tieto kaikista osioista on tiedostossa /etc/fstab. Tiedosto sisältää osioiden liitospisteet (sijainnin tiedostojärjestelmässä), liitosasetukset (erityisasetukset) ja liitostavan (automaattisesti, käyttäjien toimesta jne.).

/etc/fstabin luonti

Tiedoston /etc/fstab tiedoilla on oma syntaksinsa. Jokaisella rivillä on kuusi tyhjeiden (välilyöntien tai tabien) erottamaa kenttää. Jokaisella kentällä on merkityksensä:

 • Ensimmäisessä kentässä on osion kuvaus (laitetiedoston hakemistopolku).
 • Toisessa kentässä on liitospiste johon osio liitetään.
 • Kolmannessa kentässä on osion tiedostojärjestelmä.
 • Neljännessä kentässä on liitosasetukset joita mount käyttää liittäessään osion. Koska jokaisella tiedostojärjestelmällä on omat liitosasetuksensa kannattanee tutustua mountin man-sivuun (man mount) täyttä listausta varten. Useammat asetukset erotetaan pilkuin.
 • Viidettä kenttää käyttää dump tarkastaakseen pitääkö osio dumpata. Yleensä se kannattaa jättää nollaksi (0).
 • Kuudetta kenttää käyttää fsck selvittääkseen pitääkö tiedostojärjestelmä tarkistaa odottamattoman sammutuksen jälkeen. Juuren tiedostojärjestelmässä kannattaa käyttää arvoa 1 ja muilla arvoa 2 (tai 0 järjestelmissä joissa tarkistukset eivät ole tarpeen).

Gentoon oletusarvoinen /etc/fstab ei ole toimiva vaan esimerkki: käytä nanoa (tai suosikkieditoriasi) /etc/fstabin luomiseen.

Koodilistaus 1.1: /etc/fstabin avaus

# nano -w /etc/fstab

Tarkastelkaamme esimerkkinä /boot-osion asetuksia. Jollei järjestelmässäsi ole osiota /boot (esimerkiksi Apple PPC on tällainen), älä kopioi asetuksia esimerkistä sellaisenaan. Applen Bootstrap ei ole /boot.

Oletusarvoisessa x86-osiointimallissamme ext2-tiedostojärjestelmä /boot liittyi osioon /dev/hda1. Tämä järjestelmä pitää tarkistaa käynnistyksen yhteydessä, joten kirjoitamme seuraavaa:

Koodilistaus 1.2: esimerkki-/boot-osion rivi /etc/fstabissa

/dev/hda1  /boot   ext2  defaults    1 2

Jotkin käyttäjät eivät turvallisuussyistä halua osion kiinnittyvän tiedostojärjestelmään käynnistyksessä, tämän saa vaihtamalla defaultsin noautoksi; tällöin /boot pitää tietenkin erikseen liittää aina käytettäessä.

Suorituskyvyn parantamiseksi useimmat halunnevat käyttää noatime-asetusta. Se nopeuttaa järjestelmää, koska käsittelyaikoja ei tallenneta (niitä ei yleensä tarvita kuitenkaan):

Koodilistaus 1.3: Parannettu /boot-osion rivi /etc/fstabissa

/dev/hda1  /boot   ext2  defaults,noatime  1 2

Samalla tavalla jatkamalla saamme aikaan kolme riviä (osioille /boot ja / sekä sivutusosiolle):

Koodilistaus 1.4: Kolmirivinen /etc/fstab

/dev/hda1  /boot   ext2  defaults,noatime  1 2
/dev/hda2  none   swap  sw        0 0
/dev/hda3  /     ext3  noatime      0 1

Lopuksi lisätään säännöt hakemistolle /proc, tiedostojärjestelmälle tmpfs (pakollisia) ja cd-asemille (sekä muille vastaaville tietenkin):

Koodilistaus 1.5: Täysimittainen /etc/fstab-esimerkki

/dev/hda1  /boot   ext2  defaults,noatime  1 2
/dev/hda2  none   swap  sw        0 0
/dev/hda3  /     ext3  noatime      0 1

proc    /proc   proc  defaults     0 0
shm     /dev/shm tmpfs  defaults     0 0

/dev/cdroms/cdrom0  /mnt/cdrom  auto   noauto,user  0 0

Asetuksella auto komento mount yrittää arvata tiedostojärjestelmän (mikä on hyödyllistä siirrettäville muisteille koska niissä olevat tiedostojärjestelmät vaihtelevat). Asetus user antaa käyttäjän liittää CD:itä tiedostojärjestelmään myös.

Ylläolevan esimerkin mukaan voit nyt luoda /etc/fstabin. SPARCin käyttäjien kannattaa lisätä seuraavakin rivi /etc/fstab:iin:

Koodilistaus 1.6: Openprom-tiedostojärjstelmän lisäys fstabiin

openprom  /proc/openprom openpromfs  defaults   0 0

Tarkista /etc/fstab vielä kerran, tallenna ja lopeta muokkaus.

8.b. Verkkoasetuksia

Isäntänimi, domainnimi jne.

Käyttäjillä on mahdollisuus tietokoneidensa nimeämiseen. Tämän pitäisi olla helppoa, mutta monilla tuntuu olevan ongelmia kunnollisen nimen löytämisessä. Asioiden nopeuttamiseksi kerrottakoon että nimeä voi vaihtaa milloin tahansa. Tässä kutsutaan järjestelmää tuxiksi ja domainia kotiverkoksi.

Ensin asetetaan koneen nimi:

Koodilistaus 2.1: Isäntänimen asetus

# nano -w /etc/conf.d/hostname

(HOSTNAMEksi asetetaan koneen nimi)
HOSTNAME="tux"

Sitten domainnimi tiedostoon /etc/conf.d/net:

Koodilistaus 2.2: Domainnimen asetus

# nano -w /etc/conf.d/net

(dns_domainiksi asetetaan domainnimi)
dns_domain_lo="kotiverkko"

Jos käytössä on NIS-domain (jollet tiedä mikä se on et varmaankaan käytä sellaista) sekin pitää määrittää:

Koodilistaus 2.3: NIS-domainnimen asetus

# nano -w /etc/conf.d/net

(nis_domainiksi asetetaan NIS-domainnimi)
nis_domain_lo="oma-nisdomain"

Huomaa: Lisätietoja DNS:stä ja NISistä löytyy esimerkeistä tiedostossa /etc/conf.d/net.example. Sovellus resolvconf-gentoo saattaa myös auttaa DNS- ja NIS-asetustietojen hallinnassa.

Verkon asetus

Ennen kuin keksit, että ”tämähän on jo tehty aiemminkin”, muista, että alussa tehty verkon asettaminen oli vain asennusjärjestelmää varten. Nyt määritellään verkon asetukset pysyvälle Gentoo-järjestelmälle.

Huomaa: Lisätietoja verkkoasetuksista, mukaanlukien monimutkaisemmat järjestelmät, kuten bondaukset, siltaukset, VLANit ja langattomat verkot selitetään juurta jaksain käsikirjan Verkkoasetukset osiossa.

Tiedostosta /etc/conf.d/net löytyvät kaikki verkkoasetukset. Syntaksi lienee itsestäänselvä, joskaan ei kovin ilmeinen, jollei ole asentanut verkkoyhteyksiä käsin. Tässä selitetään kuitenkin kaikki tarkkaan. Kommentoitu esimerkki asetusvaihtoehdoista on tiedostossa /etc/conf.d/net.example.

DHCP:tä käytetään oletusarvoisesti, eikä sen säätämiseen tarvita muita asetuksia.

Jos tarvitaan erikoisia DHCP-asetuksia tai DHCP ei ole käytössä, pitää muokata tiedostoa /etc/conf.d/net editorilla (tässä käytetään nanoa):

Koodilistaus 2.4: /etc/conf.d/netin muokkaaminen

# nano -w /etc/conf.d/net

Tiedoston pitäisi olla seuraavanlainen:

Koodilistaus 2.5: Default /etc/conf.d/net

# This blank configuration will automatically use DHCP for any net.*
# scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
# please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
# in /etc/conf.d/net (this file :]!).
# (suomeksi:)
# Tämä tyhjä asetustiedosto asettaa /etc/init.d:n skriptit
# käyttämään DHCP:tä. Täydemmät asetukset löytää tiedostosta
# /etc/conf.d/net.example, tarkista ne ja tallenna /etc/conf.d/netiksi
# (tämän tiedoston päälle :]!).

Jos IP-osoite, verkon peite ja gateway syötetään käsin, pitää asettaa sekä config_eth0 että routes_eth0:

Koodilistaus 2.6: IP-osoitteiden käsinsyöttö eth0:lle

config_eth0=( "192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 brd 192.168.0.255" )
routes_eth0=( "default gw 192.168.0.1" )

DHCP-asetuksia varten pitää säätää config_eth0 ja dhcp_eth0:

Koodilistaus 2.7: Vain IP-osoitteen haku DHCP:llä

config_eth0=( "dhcp" )
dhcp_eth0="nodns nontp nonis"

Tiedostossa /etc/conf.d/net.example on kaikki käytettävät asetukset.

Jos käytössä on useita rajapintoja, samat askeleet tehdään erikseen muuttujille config_eth1, config_eth2 jne.

Sitten tallennetaan asetukset ja poistutaan.

Verkon yhdistäminen käynnistyksessä

Verkorajapintojen ylösnostoon käynnistyksen yhteydessä tarvitsee lisätä sopiva palvelu default-runlevelille. Jos käytössä on PCMCIA-rajapintoja tätä ei kannata tehdä, sillä PCMCIA:n initskripti hoitaa asiat itse.

Koodilistaus 2.8: net.eth0:n lisäys default-runlevelille

# rc-update add net.eth0 default

Jos käytössä on useampia verkkorajapintoja niille tarvitaan vastaavat käynnistysskriptit net.eth1, net.eth2 jne. Nämä voi luoda ovelasti ln-komennolla:

Koodilistaus 2.9: Ylimääräisten käynnistysskriptien teko

# cd /etc/init.d
# ln -s net.lo net.eth1
# rc-update add net.eth1 default

Verkkoasetusten selvittäminen

Seuraavaksi Linuxille pitää kertoa verkon asetuksista. Tiedostossa /etc/hosts määritellään isäntänimien yhteyksiä IP-osoitteisiin niitä laitteita varten joita nimipalvelin ei tunne. Ainakin käytettävä kone pitää lisätä tiedostoon. Sinne voi myös lisätä muut saman verkon koneet, joiden tietoja ei haeta DNS-palvelimelta.

Koodilistaus 2.10: /etc/hostsin avaaminen

# nano -w /etc/hosts

Koodilistaus 2.11: Tietojen syöttö

127.0.0.1   tux.kotiverkko tux localhost
192.168.0.5  lassi.kotiverkko lassi
192.168.0.6  leevi.kotiverkko leevi

Tallenna tiedosto ja poistu editorista.

Jollei järjestelmässä ole PCMCIA:ta, voidaan jatkaa Järjestelmän tietoihin. Seuraavassa osiossa kerrotaan PCMCIA:n asennukesesta.

Valinnainen: PCMCIA toimintakuntoon

Huomaa: pcmcia-cs on saatavilla vain x86-, amd64- ja ppc-järjestelmille.

PCMCIA:lle pitää ensin asentaa paketti pcmcia-cs. Tämä koskee myös 2.6-ytimen käyttäjiä, vaikkeivät he välttämättä tulekaan lopulta käyttämään tämän paketin ajureita. Asennettaessa tarvitaan asetusta USE="-X" ettei xorg-x11 vielä lähde asentumaan:

Koodilistaus 2.12: pcmcia-cs:n asennus

# USE="-X" emerge pcmcia-cs

pcmcia-cs:n asennuttua pcmcia pitää lisätä default-runlevelille:

Koodilistaus 2.13: pcmcia:n lisäys default runlevelille

# rc-update add pcmcia default

8.c. Järjestelmän tiedot

Pääkäyttäjän salasana

Rootin salasana asetetaan kirjoittamalla:

Koodilistaus 3.1: Rootin salasanan asettaminen

# passwd

Jos pääkäyttäjän tarvitsee kirjautua sisään sarjakonsolilta, lisätään tts/0 tiedostoon /etc/securetty:

Koodilistaus 3.2: tts/0:n lisääminen /etc/securetty:yyn

# echo "tts/0" >> /etc/securetty

Järjestelmän tiedot

Gentoossa yleiset järjestelmäasetukset sijaitsevat tiedostossa /etc/rc.conf. Avaa se ja nautiskele tehokkaasta kommentoinnista :)

Koodilistaus 3.3: /etc/rc.confin avaus

# nano -w /etc/rc.conf

Kuten voidaan huomata, tiedosto on hyvin kommentoitu asetusten tekoa varten. Ole tarkkana KEYMAP-asetuksen kanssa, sillä väärällä KEYMAPilla näppäimistön painelu antaa vääriä lopputuloksia.

Huomaa: USB-pohjaisissa SPARCeissa ja SPARC-klooneissa 2.4-kernelillä pitää käyttää sparc-näppäinkarttoja, mutta 2.6:ssa i386-tyylisiä (kuten fi). PPC:llä käytetään useimmiten x86-näppäinkarttoja. ADB-näppäinkarttojen käyttämiseksi pitää asettaa päälle ADB-näppäinkoodien lähettäminen kernelin asetuksista ja asettaa mac/ppc-näppäinkartta /etc/conf.d/keymapsiin.

Jos järjestelmän kello ei ole UTC-ajassa, pitää CLOCK="local" lisätä rc.confiin, muuten aika saattaa mennä väärin.

Kun /etc/rc.confin asetukset on tehty, tallenna ja lopeta.

Jollei käytössä ole IBM PPC64-järjestelmä, jatka järjestelmävehkeiden asennukseen.

Konsolin asetukset

Huomaa: Tämä koskee vain IBM PPC64-järjestelmiä.

Jos gentoota käytetään IBM PPC64:llä, /etc/inittabista pitää poistaa hvc-rivin kommentointi jotta virtuaalikonsoli spawnaa oikein kirjautumiskehotteen.

Koodilistaus 3.4: Hvc tai hvsi-tuen lisääminen /etc/inittabiin

hvc0:12345:respawn:/sbin/agetty -L 9600 hvc0
hvsi:12345:respawn:/sbin/agetty -L 19200 hvsi0

Muista myös tarkistaa että sopiva konsoli on tiedostossa /etc/securetty.

Sitten voidaan jatkaa Järjestelmätyökalujen asentamiseen.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 27. marraskuuta 2006

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Joitain asetuksia täytyy muokata. Tässä kappaleessa luodaan yleiskatsaus asennustiedostojen muokkaamiseen.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Aron Griffis
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kirjoittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.