Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


2. Asennus-CD:n käynnistys

Sisällysluettelo:

2.a. Laitteistovaatimukset

Johdanto

Aluksi katsotaan tarvittavat laitteistot Live-CD:tä varten.

Laitteistovaatimukset

CPU i686 tai tuoreempi
RAM-Muisti 256 Mt
Levytila 1.5 Gt (poislukien swappi)
Swappi Vähintään 256 Mt

2.b. Gentoon Linux asennin -LiveCD

Johdanto

LiveCD on CD, jolta voi käynnistää Gentoo-käyttöympäristön. Käynnistyksessä laitteisto tunnistetaan ja tarpeelliset ajurit ladataan. Gentoon asennus-CD:itä ylläpitää Gentoo.

Saatavilla on kaksi erilaista asennus-CD:tä:

 • Asentimen LiveCD:llä on kaikki tarvittava Gentoon asentamiseen: graafinen ympäristö, graafinen ja konsolipohjainen asennin, joilla voi asentaa Gentoon automaattisesti sekä asennusohjeet käytetyllä laitteistoalustalle.
 • Minimal asennus-CD:llä on vain vähimmäisympäristö käunnistämiseen ja verkon toimintakuntoon saamiseen. Se ei sisällä muita tiedostoja, eikä sitä voi käyttää tämän verkottoman asennusohjeen kanssa.

2.c. Nouda, polta ja käynnistä Gentoon Linux-asennin-LiveCD

Asennin-CD:n nouto ja polttaminen

Asentimen voi ladata peilipalvelimelta. Ne löytyvät hakemistosta releases/x86/2007.0//livecd.

Hakemistossa on ISO-tieodosto. Se on CD:n otos, jonka voi kirjoittaa CD-levyksi.

Noutamisen jälkeen tiedoston oikeellisuuden voi varmentaa, ettei se ole hajonnut matkalla:

 • MD5-tarkastussumman voi tarkastaa verkosta löytyvää lukemaa vastaan md5sum-sovelluksella Linux- ja Unix-järjestelmissä tai md5sum-sovelluksella Windowsissa)
 • Digitaalisen allekirjoituksen voi varmentaa verkosta löytyvää vastaan. Tätä varten pitää noutaa julkinen avain 0x17072058.

Avaimen nouto GnuPG:llä onnistuu seuraavalla komennolla:

Koodilistaus 3.1: Julkisen avaimen nouto

$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 17072058

Allekirjoitus tarkastetaan:

Koodilistaus 3.2: Allekirjoituksen tarkastus

$ gpg --verify <allekirjoitustiedosto> <.iso-tiedosto>

ISO-tiedostot poltetaan ns. raw-tilassa. Tilan aktivoiminen riippuu käytettävästä ohjelmasta, mutta tässä kerrotaan cdrecordin ja K3B:n käyttämisestä. Lisää ohjeita aiheesta on Gentoon VUKKissa.

 • cdrecordilla komento cdrecord dev=/dev/hdc <.iso-tiedosto> riittää, missä /dev/hdc on CD-aseman laitetiedosto.
 • K3B:llä valitaan ToolsBurn CD Image. ISO-tiedosto valitaan ”Image to Burn”-alueelta. Lopuksi painetaan nappia Start

Asentimen CD:n käynnistys

Tärkeää: Lue koko teksti ennen aloittamista.

Polttamisen jälkeen CD:llä käynnistetään järjestelmä. Poista CD:t asemista ja käynnistä järjestelmä BIOSiin. Tyypillisesti tämä hoituu painamalla DELliä, F1:tä tai ESCiä käynnistyksessä. BIOSin asetuksista muutetaan käynnistysjärjestykseen CD-asema ennen kovalevyjä. Tämä asetus löytyy usein valikosta nimeltä CMOS Setup. Jos tätä asetusta ei panna kohdalleen, järjestelmä käynnistyy kovalevyltä CD:n sijaan.

Seuraavaksi pannaan LiveCD asemaan ja käynnistetään. LiveCD alkaa käynnistysvalikolla. Enterillä jatketaan käynnistystä oletusasetuksin. Eri asetuksia saa käyttöönsä kirjoittamalla ytimen nimen, asetukset ja painamalla sitten Enteriä.

LiveCD:llä on useita ytimiä. Oletusasetus on gentoo, muut ovat eri laitteistoille ja -nofb-versiot poistavat framebufferin käytöstä.

Alla on luettelo ytimistä:

Ydin Kuvaus
gentoo 2.6-ydin monisuoritintuella
gentoo-nofb gentoo ilman framebufferia
memtest86 RAM-muistin testausohjelma

Myös lisäasetuksia voi määritellä. Seuraava luetelma näkyy kun painaa näppäimiä F2:sta F7:ään valikossa.

Koodilistaus 3.3: Mahdolliset asetukset

Hardware options:

acpi=on     This loads support for ACPI and also causes the acpid daemon to
        be started by the CD on boot. This is only needed if your
        system requires ACPI to function properly. This is not
        required for Hyperthreading support.

acpi=off    Completely disables ACPI. This is useful on some older
        systems, and is also a requirement for using APM. This will
        disable any Hyperthreading support of your processor.

console=X    This sets up serial console access for the CD. The first
        option is the device, usually ttyS0 on x86, followed by any
        connection options, which are comma separated. The default
        options are 9600,8,n,1.

dmraid=X    This allows for passing options to the device-mapper RAID
        subsystem. Options should be encapsulated in quotes.

doapm      This loads APM driver support. This requires you to also use
        acpi=off.

doslowusb    This adds some extra pauses into the boot process for the slow
        USB CDROM of the IBM BladeCenter.

dopcmcia    This loads support for PCMCIA and Cardbus hardware and also
        causes the pcmcia cardmgr to be started by the CD on boot.
        This is only required when booting from a PCMCIA/Cardbus device.

doscsi     This loads support for most SCSI controllers. This is also a
        requirement for booting most USB devices, as they use the SCSI
        subsystem of the kernel.

hda=stroke   This allows you to partition the whole hard disk even when your
        BIOS is unable to handle large disks. This option is only used
        on machines with an older BIOS. Replace hda with the device
        that is requiring this option.

ide=nodma    This forces the disabling of DMA in the kernel and is required
        by some IDE chipsets and also by some CDROM drives. If your
        system is having trouble reading from your IDE CDROM, try this
        option. This also disables the default hdparm settings from
        being executed.

noapic     This disables the Advanced Programmable Interrupt Controller
        that is present on newer motherboards. It has been known to
        cause some problems on older hardware.

nodetect    This disables all of the autodetection done by the CD,
        including device autodetection and DHCP probing. This is
        useful for doing debugging of a failing CD or driver.

nodhcp     This disables DHCP probing on detected network cards. This is
        useful on networks with only static addresses.

nodmraid    Disables support for device-mapper RAID, such as that used for
        on-board IDE/SATA RAID controllers.

nofirewire   This disables the loading of Firewire modules. This should only
        be necessary if your Firewire hardware is causing a problem
        with booting the CD.

nogpm      This disables gpm console mouse support.

nohotplug    This disables the loading of the hotplug and coldplug init
        scripts at boot. This is useful for doing debugging of a
        failing CD or driver.

nokeymap    This disables the keymap selection used to select non-US
        keyboard layouts.

nolapic     This disables the local APIC on Uniprocessor kernels.

nosata     This disables the loading of Serial ATA modules. This is
        useful if your system is having problems with the SATA subsystem.

nosmp      This disables SMP, or Symmetric Multiprocessing, on SMP-enabled
        kernels. This is useful for debugging SMP-related issues with
        certain drivers and motherboards.

nosound     This disables sound support and volume setting. This is useful
        for systems where sound support causes problems.

nousb      This disables the autoloading of USB modules. This is useful
        for debugging USB issues.

Volume/Device Management:

dodevfs     This enables the deprecated device filesystem on 2.6 systems.
        You will also need to use noudev for this to take effect.
        Since devfs is the only option with a 2.4 kernel, this option
        has no effect if booting a 2.4 kernel.

doevms2     This enables support for IBM's pluggable EVMS, or Enterprise
        Volume Management System. This is not safe to use with lvm2.

dolvm2     This enables support for Linux's Logical Volume Management.
        This is not safe to use with evms2.

noudev     This disables udev support on 2.6 kernels. This option
        requires that dodevfs is used. Since udev is not an option for
        2.4 kernels, this options has no effect if booting a 2.4
        kernel.

unionfs     Enables support for Unionfs on supported CD images. This will
        create a writable Unionfs overlay in a tmpfs, allowing you to
        change any file on the CD.

unionfs=X    Enables support for Unionfs on supported CD images. This will
        create a writable Unionfs overlay on the device you specify.
        The device must be formatted with a filesystem recognized and
        writable by the kernel.

Other options:

debug      Enables debugging code. This might get messy, as it displays
        a lot of data to the screen.

docache     This caches the entire runtime portion of the CD into RAM,
        which allows you to umount /mnt/cdrom and mount another CDROM.
        This option requires that you have at least twice as much
        available RAM as the size of the CD.

doload=X    This causes the initial ramdisk to load any module listed, as
        well as dependencies. Replace X with the module name. Multiple
        modules can be specified by a comma-separated list.

noload=X    This causes the initial ramdisk to skip the loading of a
        specific module that may be causing a problem. Syntax matches
        that of doload.

nox       This causes an X-enabled LiveCD to not automatically start X,
        but rather, to drop to the command line instead.

scandelay    This causes the CD to pause for 10 seconds during certain
        portions the boot process to allow for devices that are slow to
        initialize to be ready for use.

scandelay=X   This allows you to specify a given delay, in seconds, to be
        added to certain portions of the boot process to allow for
        devices that are slow to initialize to be ready for use.
        Replace X with the number of seconds to pause.

Käynnistä CD ja valitse ydin sekä asetukset. Esimerkiksi gentoo-ydin PCMCIA:lla käynnistetään seuraavasti:

Koodilistaus 3.4: Asennin-CD:n käynnistys

boot: gentoo dopcmcia

Seuraavaksi näkyy käynnistysruutu ja edistymispalkki. Suomalaisen näppäimistön voi ottaa käyttöön painamalla Alt-F1:tä ja seuraamalla ohjeita. Jos näppäimistöä ei valita 10 sekunnissa, järjestelmä käynnistyy jenkkinäppäimistöllä. Kun käynnistys on valmis, Gnome käynnistyy ja kirjautuu automaattisesti sisään gentoo-järjestelmään käyttäjänä gentoo. Muille konsoleille käynnistys kirjautuu roottina eli pääkäyttäjänä, josta kertoo ”#” komentokehoitteena. Konsolien välillä voi vaihtaa näppäilyillä Alt-F3, Alt-F4, Alt-F5 ja Alt-F6. Takaisin graafiseen tilaan pääsee painamalla Alt-F7. X:stä konsoleihin siirtyessä Altin lisäksi painetaan Ctrl:a. Graafisen ympäristön terminaaleilta voi käyttää rootin oikeuksia sudo-komennolla. Myös rootiksi kirjautuminen onnistuu.

Koodilistaus 3.5: Sudon käyttö

(Esimerkkejä)
(Group-tiedoston muokkaus)
# sudo vi /etc/group
(Rootiksi kirjautuminen)
# sudo su -

Muun laitteiston asetukset

LiveCD yrittää käynnistyessään tunnistaa laitteiston ja ladata tarvittavat ajurit. Enimmäkseen se onnistuu siinä hyvin, mutta joissain rajatapauksissa automaattinen lataus ei toimi. Jos tämä aiheuttaa ongelmia, pitää ajurit ladata itse. Tätä varten on toimittava root-käyttäjän oikeuksin.

Seuraavassa esimerkissä yritetään ladata ajuri 8139too, joka on eräs verkkokorttiajuri:

Koodilistaus 3.6: Ajurien lataaminen

# modprobe 8139too

Valinnainen: Kovalevyjen nopeuttaminen

Jos tiedät miten kovalevyjä käsitellään, voi kannattaa muokata IDE-kovalevyjen asetuksia hdparmilla. Hdparmin käyttö vaatii rootin oikeudet. Valitsimella -tT hdparm testaa levyjen suorituskykyä (se kannattaa suorittaa useasti tarkkuuden parantamiseksi):

Koodilistaus 3.7: Kovalevyjen testaaminen

# hdparm -tT /dev/hda

Säädöiksi voi käyttää vaikkapa seuraavia esimerkkejä, tai kokeilla itse muita. Esimerkkinä käytetään /dev/hda:ta laitetiedostona, se pitää korvata oikealla laitetiedostolla tarpeen mukaan.

Koodilistaus 3.8: Kovalevyjen suorituskyvyn parantaminen

(DMA:n aktivointi:)
# hdparm -d 1 /dev/hda
(Turvalliset suorituskykyasetukset:)
# hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda

Valinnainen: Käyttäjätunnukset

Jos asennusympäristöön tarvitsee sallia muiden ihmisten käyttö tai jos asennusympäristöt ajetaan irssiä, pitää sitä varten luoda käyttäjätunnuksia ja muuttaa rootin salasanat.

Salasanaa muutetaan passwd-komennolla:

Koodilistaus 3.9: Rootin salasanan muuttaminen

$ sudo su -
# passwd
New password: (Syötä uusi salasana)
Re-enter password: (Syötä salasana toistamiseen)

Käyttäjätunnukseen luodaan ensin tunnus ja sitten muutetaan salasanaa. Tähän käytetään komentoja useradd ja passwd. Seuraavassa esimerkissä luodaan pekka.

Koodilistaus 3.10: Käyttäjätunnuksen luominen

# useradd -m -G users pekka
# passwd pekka
New password: (Syötä pekan salasana)
Re-enter password: (Syötä pekan salasana toistamiseen)

Käyttäjätunnusta voi vaihtaa komennolla su.

Koodilistaus 3.11: Käyttäjätunnuksen vaihtaminen

# su - pekka

Myös käyttäjän gentoo salasanan voi vaihtaa graafisessa ympäristössä. Tänä käyttäjänä voi kuitenkin selata Internetiä.

Koodilistaus 3.12: Gentoon salasanan muuttaminen

$ passwd
New password: (Syötä salasana)
Re-enter password: (Syötä salasana toistamiseen)

Valinnainen: Ohjeiden lukeminen asennusjärjestelmästä

Gentoon käsikirjaa voi lukea myös asennuksen aikana (joko CD:ltä tai verkosta). Tähän voi käyttää Mozillan tulikettua graafisessa ympäristössä tai linksiä terminaalilta.

Koodilistaus 3.13: Ohjeiden selaaminen tuliketulla

# firefox /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

Linksillä voi katsella tekstiversiota käsikirjasta. Tätä ennen täytyy luoda käyttäjätunnus (ks. Valinnainen: Käyttäjätunnukset). Alt-F2:lla siirrytään terminaalille ja sitten kirjaudutaan käyttäjäksi.

Koodilistaus 3.14: CD:n ohjeiden katselu linksillä

# links /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

Takaisin graafiseen ympäristöön palataan painamalla Alt-F7

Gentoon käsikirjaa on tietenkin parempi katsella verkosta, koska se saattaa olla tuoreempi kuin CD:llä oleva. Sitä voi katsella myös tuliketulla tai linksillä, mutta vain jos on ensin suorittanut kohdan Valinnainen: Verkon asetusten teko:

Koodilistaus 3.15: Verkko-ohjeen katselu tuliketulla

# firefox http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/2007.0/handbook-x86.xml

Koodilistaus 3.16: Verkko-ohjeen katselu linksillä

# links http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/2007.0/handbook-x86.xml

Seuraavaksi voi jatkaa joko GTK+-asentimella based installer X:ssä tai Dialog-asentimella konsolilta.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 29. kesäkuuta 2007

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Tässä kappaleessa kerrotaan kuinka asennus-CD:ltä käynnistetään ja asennetaan.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Joshua Saddler
Tekijä

Grant Goodyear
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Aron Griffis
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Shyam Mani
Toimittaja

Joshua Saddler
Toimittaja

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kirjoittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.