Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


2. Asetusten säätäminen muuttujilla

Sisällysluettelo:

2.a. Portagen asetukset

Kuten aiemmin on huomattu, Portage voi säätää muuttujilla, jotka majailevat tiedostossa /etc/make.conf. Lisää tietoja näistä löytyy make.confin man-sivuilta:

Koodilistaus 1.1: make.confin man-sivujen tarkastelu

$ man make.conf

2.b. Buildikohtaiset asetukset

Configuren ja kääntäjän asetukset

Kun Portage kääntää sovelluksia, seuraavia muuttujia välitetään kääntäjälle ja configure-skriptille:

 • CFLAGS ja CXXFLAGS antavat valitsimia ja parametrejä C- ja C++-kääntäjille vastaavasti.
 • CHOST antaa laitteistotiedot sovelluksen configure-skriptille.
 • MAKEOPTS antaa valitsimia ja parametrejä make-ohjelmalle. Sitä tyypillisesti käytetään määrittelemään rinnakaiskääntämisprosessit. Lisää tietoa tästä ja muista mahdollisuuksista löytyy maken man-sivuilta.

USE-muuttujaa käytetään myös valitsemaan sekä configuren että käännösten valitsimia, mutta siitä kerrottiinkin jo edellisissä kappaleissa.

Asennusasetukset

Portagen asennettua uuden version jostakin ohjelmasta, se poistaa vanhentuneet tiedostot järjestelmästä. Ennen poistamista Portage antaa 5 sekunnin miettimisajan. Tämä 5 sekunnin aika määritellään muuttujassa CLEAN_DELAY.

Voit asettaa emergelle oletusasetuksia muuttujaan EMERGE_DEFAULT_OPTS. Hyviä valintoja ovat esim. --ask, --verbose tai --tree.

2.c. Asetustiedostojen suojaaminen

Portagen suojaukset

Portage ylikirjoittaa tiedostot uudemmilla versioilla ohjelman päivityksissä, ellei niitä ole suojattu sijainnin perusteella. Suojatut hakemistot määritellään CONFIG_PROTECT-muuttujassa, ja niiksi valitaan tyypillisesti asetustiedostojen sijainteja. Hakemistolistauksen hakemistot erotellaan toisistaan välilyönnein.

Jos Portage joutuisi ylikiroittamaan tiedoston tällaisesta hakemistosta, uusi versio uudelleennimetään ja käyttäjää tiedotetaan (oletetun) asetustiedoston muutoksesta.

Tämänhetkisen CONFIG_PROTECT-arvon saa emerge --infon tulosteesta:

Koodilistaus 3.1: CONFIG_PROTECTin tarkastelu

$ emerge --info | grep 'CONFIG_PROTECT='

Lisää tietoa Portage asetustiedostosuojauksesta on saatavilla ohjesivulla man emerge osassa CONFIGURATION FILES:

Koodilistaus 3.2: Asetustiedostosuojausohjeen tarkastelu

$ man emerge

Hakemistojen poisjättäminen suojauksesta

Suojattujen hakemistojen alihakemistoja voi poistaa suojauksen alta muuttujan CONFIG_PROTECT_MASK avulla.

2.d. Tiedostojen latausasetukset

Palvelinten sijainnit

Kun tarvittavaa dataa ei ole paikallisella koneella, Portage hakee sitä oletusarvoisesti Internetistä. Palvelinten sijainnit erilaisten asioiden hakemiseksi määritellään seuraavilla muuttujilla:

 • GENTOO_MIRRORS luetteloi palvelimet, joilta lähdekoodit voi hakea (ns. distfilesit)
 • PORTAGE_BINHOST kertoo palvelimen, jolta tälle järjestelmälle sopivat esikäännetyt paketit voi hakea.

Kolmas asetus liittyy portagepuun päivityksen rsync-palvelimeen:

 • SYNC kertoo palvelimen, jolta Portage hakee portagepuunsa.

GENTOO_MIRRORS- ja SYNC-muuttujat voi asettaa automaattisesti mirrorselect-sovelluksella. Aluksi pitää tietenkin asentaa se komentalla emerge mirrrorselect. Mirrorselectin sisäänrakenettu ohjetoiminto kertoo lisätietoja:

Koodilistaus 4.1: Mirrorselectin ohjeiden tarkastelu

# mirrorselect --help

Jos käyttöympäristösi tarvitsee välipalvelinta, pitää määritellä HTTP_PROXY-, FTP_PROXY- ja RSYNC_PROXY-muuttujat tämän mukaisiksi.

Tiedostojen hakukomento

Oletusarvoisesti Portage käyttää wget-sovellusta lähdekoodien hakemiseen verkosta. Tämän voi vaihtaa FETCHCOMMAND-muuttujalla.

Portage osaa jatkaa keskeytynyttä tiedostonhakua. Oletuksena tähänkin käytetään wgetiä, mutta tätä voi muuttaa RESUMECOMMAND-muuttujalla.

Varmista, että FETCHCOMMAND- ja RESUMECOMMAND-ohjelmat tallentavat lataukset oikeaan paikkaan. Muuttujuen sisällä tulee käyttää ilmauksia \${URI} ja \${DISTDIR} osoittamaan haettavan tiedoston verkko-osoitteeseen ja tallennuspaikkaan vastaavasti.

Tiedostojen hakukomennot väi määritellä myös yhteyskäytännöittäin (protokollittain), muuttujat ovat tällöin muotoa FETCHCOMMAND_HTTP, FETCHCOMMAND_FTP, RESUMECOMMAND_HTTP, RESUMECOMMAND_FTP, ja niin pois päin.

Rsync-asetukset

Portagen käyttämää rsync-komentoa ei voi muokata, mutta sille voi antaa joitain parametreja:

 • PORTAGE_RSYNC_OPTS sisältää oletusasetukset. Näitä ei pidä muuttaa, jollei tiedä mitä niiden tarkalleen pitää tehdä. Joitakin aivan välttämättömiä rsync-asetuksia käytetään vaikka PORTAGE_RSYNC_OPTS jätettäisiin tyhjäksi.
 • PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTSiin lisätään käyttäjän asetuksia rsyncille:
  • --timeout=<luku>: määritä aikakatkaisun odotusaika sekunneissa. Oletusarvona on 180, mutta hitaan yhteyden tai tietokoneen kanssa saattaa kannattaa käyttää 300:aa tai suurempaa
  • --exclude-from=/etc/portage/rsync_excludes: määritä tiedosto, jossa on tiedostot, joita ei päivitetä. Tässä tapauksessa käytettäisiin tiedostoa /etc/portage/rsync_excludes. Lue lisää aiheesta Portagen puun mukauttaminen -kappaleesta.
  • --quiet: vähennä tulosteita
  • --verbose: tulosta kaikki tiedostot
  • --progress: näytä edistymispalkki joka tiedostolle
 • PORTAGE_RSYNC_RETRIES sisältää montako kertaa rsync yrittää päästä SYNCin määrittelemälle peilille ennen lopettamista. Oletusarvo on 3.

Lisätietoja ohjesivulta man rsync.

2.e. Gentoon asetukset

Ohjelmistohaarojen valinta

Oletusversiohaaraa voi vaihtaa muuttujalla ACCEPT_KEYWORDS. Sen oletusarvona on arkkitehtuurin stabiili haara. Lisätietoa eri haaroista on käsikirjan seuraavassa kappaleessa.

Portagen ominaisuudet

Portagen eri ominaisuuksia muutellaan FEATURES-muuttujalla. Näistä ominaisuuksista on kerrottu jo edellisissä kappaleissa, kuten kappaleessa Portagen ominaisuudet.

2.f. Portagen käyttäytyminen

Järjestelmäresurssien hallinta

PORTAGE_NICENESS-muuttujalla voi säätää Portage-prosessien niin kutsuttua nice-arvoa. PORTAGE_NICENSS-muuttujan arvo ynnätään nykyiseen nice-arvoon.

Lisätietoa nice-arvosta löytyy nicen man-sivulta:

Koodilistaus 6.1: Nicen man-sivun katselu

$ man nice

Ulkoasun säätäminen

NOCOLOR-muuttuja, joka on oletuksena "false" (epätosi), kertoo, josko Portagen pitäisi olla käyttämättä värejä tulosteissa vai ei. Värit saa pois päältä arvolla "true".


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 6. heinäkuuta 2008

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Portage on täysin mukautettavissa erilaisten asetusmuuttujien avulla. Näitä voi hallita joko asetustiedostojen tai ympäristömuuttujien kautta.

Sven Vermeulen
Tekijä

Joshua Saddler
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Aron Griffis
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

Shyam Mani
Toimittaja

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kirjoittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.