Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo Linux ATI FAQ

Inhoud:

1.  Hardware Ondersteuning

Wordt mijn ATI-kaart ondersteund?

Bijna alle ATI-kaarten worden ondersteund door xorg-x11, in ieder geval wat betreft de 2D-mogelijkheden. 3D ondersteuning wordt geleverd door ofwel het DRI-project, wat al in xorg-x11 is opgenomen, ofwel door closed source drivers van ATI.

GPU Gebruikelijke Naam Ondersteuning
Rage128 Rage128 xorg DRI
R100 Radeon7xxx, Radeon64 xorg DRI
R200,R250, R280 Radeon8500, Radeon9000, Radeon 9200 xorg DRI, ATI DRI
R300, R400, R500 Radeon9500 - x800 xorg 2D, ATI DRI

Ik heb een All-In-Wonder/Vivo-kaart. Worden de multimediamogelijkheden ondersteund?

De multimediamogelijkheden worden ondersteund door het GATOS-project. Deze drivers zullen binnenkort in xorg worden opgenomen.

Ik gebruik geen x86-architectuur. Wat zijn mijn mogelijkheden?

X11-ondersteuning voor de PPC- en Alpha-platforms is ongeveer hetzelfde als X11-ondersteuning voor x86. ATI's closed source drivers bieden daarentegen geen ondersteuning voor PPC en Alpha dus kunt u de 3D-mogelijkheden van de R300 grafische verwerkingseenheid (GPU) niet gebruiken. Als u zo'n kaart hebt en u wilt deze ondersteund hebben door X11 neem dan contact op met ATI en vraag hen om de specificaties van uw GPU vrij te geven. De closed source driver voor AMD64 is uitgegeven, zodat AMD64-gebruikers nu van dezelfde mogelijkheden als x86-gebruikers kunnen genieten.

Belangrijk: Om agpart-ondersteuning voor bepaalde AMD64-chipsets mogelijk te maken moet de ondersteuning voor de K8 IOMMU worden uitgeschakeld.

Ik heb een laptop. Wordt mijn ATI Mobility model ondersteund?

Het zou wel moeten, maar u kunt configuratieproblemen tegenkomen door het OEM PCI id dat deze chips kunnen hebben. In de meeste gevallen zult u uw eigen configuratiebestand moeten schrijven of gebruik maken van xorgconfig.

2.  Installatie

Pakketten

  • De xorg-x11 ebuild levert de X11-implementatie
  • Voor een 2.6.x-kernel kunnen de DRI-modules in de kernel gecompileerd worden of door de x11-drm ebuild geleverd worden
  • Voor een 2.4.x-kernel moet u gebruik maken van de x11-drm ebuild
  • De ati-drivers ebuild zorgt voor de ATI closed source X-drivers en kernel modules voor zowel 2.4 als 2.6 kernels.

Als u gebruik wilt maken van ATI's interne agpart-ondersteuning in plaats van de ondersteuning in de kernel dan moeten de agpart-driver en de chipset-specifieke driver (in uw kernelconfiguratie) gecompileerd worden als modules of helemaal niet.

Codevoorbeeld 2.1: De drivers installeren

(Als u alleen de Rage128-drivers en modules geïnstalleerd met X11 wilt)
# VIDEO_CARDS="rage 128" emerge x11-drm
(Voor alleen de Radeon-ondersteuning)
(R100, R200, R250 en R280, maar nog geen r300)
# VIDEO_CARDS="radeon" emerge x11-drm
(Om de ATI closed source drivers te installeren)
(alleen R200, R250 en R300)
# emerge ati-drivers
(Om alleen X11 zonder kernelmodules te installeren)
# emerge xorg-x11

Configuratie

Het gebruik van xorgcfg of xorgconfig om het xorg.conf configuratiebestand te genereren wordt aangeraden. Als alternatief kunt u gebruik maken van de Xorg autoconfiguratie-optie:

Codevoorbeeld 2.2: X automatisch configureren

# X -configure

Voor meer informatie over het verkrijgen van een basis xorg.conf configuratiebestand, wijzen we u op de Gentoo X Server HowTo (Engelstalig).

Nota: Gebruikers van de ati-drivers kunnen ook gebruik maken van fglrxconfig.

Belangrijk: PPC gebruikers kunnen de Xorgautoconfig stand-alone configurator gebruiken door de Xorgautoconfig ebuild te emergen.

Overstappen naar OpenGL

Zodra X is geïnstalleerd, geconfigureerd en draaiende kan het gebruik maken van de ATI OpenGL-bibliotheken:

Codevoorbeeld 2.3: eselect draaien

# eselect opengl set ati

3.  Meer informatiebronnen

Lees ook de Handleiding voor 3D hardware voor meer informatie over de instellingen van uw ATI grafische kaart

Meer informatie over Gentoo Linux en de ATI Radeon closed source drivers kan gevonden worden op de Wedge Unofficial Gentoo ATI Radeon FAQ (Engelstalig).Print

Upgedate op 4 oktober 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze FAQ moet gebruikers sommige van de veel voorkomende installatie- en configuratieproblemen gerelateerd aan DRI en X11 op ATI-kaarten helpen voorkomen.

Luca Barbato
Author

Jorge Paulo
Editor

Tiemo Kieft
Editor

Sam Besselink
Translator

Steven Lecompte
Translator

Ivo van der Sangen
Translator

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.