Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


De Fluxbox Configuratie Gids

Inhoud:

1.  Inleiding

Inleiding op de Fluxbox window manager

Voor zij die onbekend zijn met het Linux bureaublad model, window managers (WM's) zijn de applicaties die door X11 gedraaid worden om andere grafische programma's te beheren. WM's controleren waar elk venster wordt geplaatst, de grootte van de vensters en welk(e) bureaublad(en) er toegang toe hebben. Dit kan automatisch worden gedaan door een verzameling van gebruiker-gedefinieerde regels of, terwijl de window manager in gebruik is, met de muis en eventueel met sneltoetsen op het toetsenbord afhankelijk van de gebruikte windows manager.

Sommige window managers nemen veel meer taken op zich dan louter vensterbeheer. Fluxbox voorziet ook een platform om applicaties te starten, sneltoetsen en achtergrondafbeeldingen te configureren en informatie weer te geven met de slit. De standaard WM van GNOME, Metacity, bezit deze functionaliteiten niet, maar ze zijn beschikbaar door andere GNOME programma's. Zodoende kan men niet beweren dat Fluxbox een lightweight window manager is. Bovendien bevat Fluxbox alles wat nodig is voor een standaard werkomgeving, dus veel mensen gebruiken het als vervanging voor grotere werkomgevingen zoals GNOME of KDE.

Om het allemaal nog een beetje ingewikkelder te maken kan Fluxbox de standaard WM voor GNOME of KDE vervangen. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld dat Metacity, de standaard window manager van GNOME, simpelweg niet de flexibiliteit biedt die ze nodig hebben, maar dat Fluxbox niet alle ingebouwde applicaties en integratie bevat die ze verlangen van een complete werkomgeving. Om die reden kan men Fluxbox gebruiken om de vensters te beheren, en GNOME voor al de rest. Onthou wel dat met dit soort configuraties er enkele problemen kunnen voorkomen door toedoen van overlappende functionaliteiten.

Fluxbox kan ook uitgebreidt worden met software geschreven door derden. Dit is dikwijls ideaal in omgevingen waar de bronnen gelimiteerd zijn of dit kan gedaan worden op basis van persoonlijke voorkeur.

Of nu nu maar net Fluxbox hebt ontdekt, of je bent nieuwsgierig, of je wil gewoon meer uit de Gentoo/Fluxbox ervaring halen, deze handleiding is voor jou. Deze handleiding illustreert ook hoe je meer (weliswaar optionele) functionaliteit toevoegt aan Fluxbox door het gebruik van programma's door derden die goed samenwerken met Fluxbox.

2.  Fluxbox installeren

Basis installatie

Gentoo voorziet een ebuild om Fluxbox op een snelle en eenvoudige manier te installeren. Hoewel Gentoo de USE flags gnome en kde voorziet om compatibiliteit te garanderen met deze werkomgevingen, is er de ervaring van de auteur die zegt dat deze USE flags niet nodig zijn. Als je qt, gtk+, of gelijk welke KDE/GNOME applicatie nodig hebt, kan je deze probleemloos emergen en onafhankelijk configureren. Bij wijze van voorbeeld, de auteur gebruikt Fluxbox met k3b, de KDE applicatie om cd's mee te branden.

Het is ook noodzakelijk om een programma te hebben dat je X kan vergrendelen, dit om niet geautoriseerde toegang te voorkomen. Het emergen van xlock is in dit geval aangeraden. Het grootste deel van de gebruikers zal ook de mogelijkheid willen om hun achtergrond aan te passen. Daarom emergen we eterm, welke tevens ook dienst doet als een mooie X11 terminal.

Codevoorbeeld 2.1: Fluxbox emergen

# emerge fluxbox xlockmore x11-terms/eterm

Klaar is kees, Fluxbox is nu geïnstalleerd. Aan de andere kant, de kans is zeer klein dat je het efficient kan gebruiken met enkel deze tools. De volgende delen zullen je helpen met het installeren van potentieel noodzakelijke paketten en met het configureren van Fluxbox en deze paketten, zodat ze efficient kunnen samenwerken. Weet wel dat al deze stappen optioneel zijn, dus je kan gerust uitkiezen wat je al dan niet nodig hebt.

3.  Fluxbox configureren

X11 Voorbereiden

Fluxbox is eenvoudigweg een programma dat gedraaid wordt door X11. Indien gewenst kan men startx typen en dan fluxbox in een xterm. Dat dit vrij vervelend is kan je wel denken. Als men niet verlangt om in de GUI op te starten, maar X11 manueel wil starten, is het mogelijk om X automatisch Fluxbox te laten starten door het volgende commando, als een normale (niet-root) gebruiker uit te voeren:

Codevoorbeeld 3.1: xinit bewerken

$ echo "exec startfluxbox" > ~/.xinitrc

Voor de meeste gebruikers is dit ook niet ideaal, want de meeste gebruikers hebben graag constant de grafische werkomgeving. Het is niet leuk om telkens startx te moeten doen als men graag een GUI heeft wanneer men opstart. Daarenboven is het een veiligheidsrisico voor zij die niet opletten. Als iemand de X11 omgeving vergrendeld met xlock, maar X11 draaien vanuit een console, dan kan iemand met fysieke toegang tot de computer naar die console overschakelen en X11 killen om vervolgens je gebruikersaccount te gebruiken. De enige manier om dit te voorkomen is door enerzijds X11 in de achtergrond te draaien, of door X11 in een screen te draaien, de screen te detachen en dan uit te loggen uit de console. Dat dit een vervelende taak is moet zeker niet gezegd worden. Als men een grafische loginbeheerder gebruikt doet dit probleem zich niet voor. Het enige nadeel is dat je X11 start als root, wat niet echt aangeraden is. Op het ogenblik van schrijven zijn er geen veiligheidsexploits voor de huidige versie waar de auteur van op de hoogte is. Als men toch bezorgd is over de veiligheid kan men enerzijds X11 gewoon niet gebruikern, of de bovenstaande methode met screen gebruiken. Toch even bijvermelden dat dit geen probleem is van Fluxbox, maar dat dit te maken heeft met X11 zelf.

Er zijn een aantal grafische aanmeldingsbeheerders om uit te kiezen; wij zullen gdm gebruiken. Je kan (en mag) een andere aanmeldingsbeheerder naar keuze gebruiken, maar gdm werkt goed voor zowel Fluxbox als voor eender welke andere WM die je zou kunnen geïnstalleerd hebben, zoals GNOME, KDE of XFCE.

Codevoorbeeld 3.2: Aanmeldingsbeheerder

# emerge gdm
# rc-update add xdm default

Belangrijk: Wees zeker dat je gdm emerge't en xdm toevoegt aan het opstartscript, en niet andersom! Deze twee omwisselen resulteerd gegarandeerd in een mislukking. We zullen ook één systeem-configuratiebestand moeten aanpassen:

Codevoorbeeld 3.3: /etc/rc.conf aanpassen

DISPLAYMANAGER="gdm"

Thema's en Artwork

Dit onderdeel kan worden overgeslagen als men echt een minimale configuratie wenst. Anderzijds is het leuk om gebruikers de mogelijkheid te geven om het uitzicht van hun WM aan te passen. Thema's die specifiek zijn voor Fluxbox, Gentoo artwork voor elke WM, en thema's die kunnen gebruikt worden op elke *box WM, zullen worden geïnstalleerd.

Codevoorbeeld 3.4: Installing styles and artwork

# emerge commonbox-styles commonbox-styles-extra \
 fluxbox-styles-fluxmod gentoo-artwork

Fluxbox Syntax voor Vim

Installeer vervolgens het speciale Fluxbox-kleurschema voor vim. Dit zorgt er voor dat gebruikers veel eenvoudiger de inhoud van hun keys en init bestanden kunnen zien. Dit is slechts een kleine uitbreiding voor vim, dut het is ten stelligste aangeraden (tenzij je natuurlijk een van die emacs personen bent, in dat geval raad ik emerge -C emacs && emerge vim gvim aan ;-).

Codevoorbeeld 3.5: Fluxbox Syntax emergen

# emerge fluxbox-syntax

Programmastarter

Elke window manager heeft een aangepast programma om applicatie mee te starten zonder een console te moeten openen (of zou er een moeten hebben). De programmastarter van Fluxbox heet fbrun en is reeds geïnstalleerd. Je zou het kunnen starten door fbrun in de commandoregel in te geven, maar fbrun starten vanuit een console om vervolgens een applicatie te starten is nog erger dan de applicatie zelf vanuit de console te starten. Daarom is het noodzakelijk dat een sneltoest moet worden gedefiniëerd of dat er een regel in het menu van Fluxbox moet worden geplaatst die verwijst naar het fbrun commando, of beide.

Je kan een menuregel definiëren die "Run..." heet door ~/.fluxbox/menu als volgt aan te passen:

Codevoorbeeld 3.6: Een menuregel definiëren om fbrun te starten

[exec] (Run...) {fbrun}

Verder in deze gids kan je meer informatie vinden over menu's in Fluxbox.

Voor meer informatie, zoals commandoregel-opties kan je de handleidingpagina lezen door man fbrun te typen. Onthoud dat wanneer je commandoregel-opties wil gebruikern, het noodzakelijk zal zijn om je keys en/of menu bestanden aan te passen zodat ze deze opties bevatten.

Fluxbox Keys

Fluxbox heeft standaard een vrij zwakke verzameling aan sneltoetsen. Ze geven een gebruiker de mogelijkheid om te verwisselen tussen vensters en bureaubladen, maar niks meer. Alvorens we ze gaan veranderen zijn er een aantal dingen die we moeten weten. In het keys-bestand van Fluxbox zijn er enkele vreemde bepalingen. Mod1 is algemeen gekend als de "Alt" toets en Mod4 is de "mijn besturingssysteem kost veel maar doet toch niet wat ik wil"-toets (windows-toets). Control en Shift zijn gewoon Control en Shift. Het is meestal aangeraden om Alt/Windows toets te gebruiken omdat andere X11 programma's de neiging hebben om Control en Shift te gebruiken voor hun eigen snelkoppelingen.

All deze sneltoetsen zijn onafhankelijk, dus voel je vrij om alles wat je niet wil weg te laten, of aan te passen naar wens. Deze gids gebruikt dat wat de auteur aanneemt als meest gebruikte programma's. Verander dus ook de naam van het gebruikte pakket als het anders is dan wat hier staat. Voor meer informatie kan je ook steeds terecht op de man pagina van Fluxbox.

Nu dit allemaal gezegd is kan je gewoon een textverwerken openen (als niet-root gebruiker) en het bestand ~/.fluxbox/keys aanpassen om de sneltoetsen te verbeteren.

Codevoorbeeld 3.7: Sneltoetsen aanpassen

# blokkert X11 scherm voor de huidige gebruiker
Mod4 l  :ExecCommand xlock

# opent een aantal programma's met sneltoetsen. Dit zijn louter
voorbeelden, ik ben er van overtuigd dat je wel snapt wat ik bedoel...
Mod1 f  :ExecCommand firefox
Mod1 t  :ExecCommand thunderbird
Mod1 o  :ExecCommand oowriter
Mod1 v  :ExecCommand gvim

# Fluxbox heeft geen geluidscontrole, dus we moeten een omweggetje
# nemen om eentje te hebben (veronderstelt gebruik van alsa. als je oss
# gebruikt, zal je het zelf moeten uitzoeken)
Mod1 e  :ExecCommand Eterm -name alsa -e alsamixer

# Dit start fbrun, wat op zijn beurt andere programma's kan starten
Mod1 r  :ExecCommand fbrun

# Programmacontrole. Maakt het leven net ietsje makkelijker...
Mod1 4  :Close
Mod1 m  :Minimize

# Als je aterm hebt (emerge x11-terms/aterm) opent dit een zeer knappe
# transparente aterm zonder randen, die mooi past in een 1024x768 resolutie
# resolution, terwijl er nog genoeg plaats is voor Conky. Wederom, wees vrij
# om te veranderen naar wens
Mod1 a  :ExecCommand aterm -name aterm -sl 3000 -tr +sb -sr -sk -bg black -fg \
white -fade 90 -bl -tn xterm -fn \
-misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15 -g 116x57

# gelijkaardig aan bovenstaand voorbeeld opent dit een transparante
# rooot-terminal. je moet, natuurlijk, het root wachtwoord kennen om dit te
# gebruiken
Mod1 s  :ExecCommand aterm -name aterm -sl 3000 -tr +sb -sr -sk -bg black -fg \
white -fade 90 -bl -tn xterm -fn \
-misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15 -g 116x57 -e su -

Systeem Monitor

Het is een algemene wens om een X11 systeemmonitor te installeren op desktopsystemen. Gkrellm is een monitor die veel gebruikt wordt, maar in de geest van het minimalisme van Fluxbox gaan we een nog eenvoudigere systeemmonitor gebruiken: Conky. Je kan een andere monitor gebruiken indien je dit wenst, er zijn namelijk genoeg handleidingen te vinden voor systeemmonitoren.

Codevoorbeeld 3.8: Installeren van Conky

# emerge Conky

Het standaard configuratiebestand van Conky is nogal flauwtjes, maar voor meer info hieromtrend kan je terecht in de manpagina of de Gentoo Linux Conky Howto.

Iconen

Fluxbox bevat geen hulpmiddel of programma om iconen op het bureaublad weer te geven: alles wordt gedaan met sneltoetsen of met het rechtermuisknop-menu. iDesk is een programma dat kan gebruikt worden om deze taak te vervullen. Het is gericht op gebruikers van minimale window managers, zoals wij, die graag iconen op het root venster hebben. Het ondersteund zelfs vette grafische effecten zoals transparantie! Ondanks zijn naam is iDesk niet verbonden aan Apple of Mac (voor zover de auteur weet). iDesk installeren gaat als volgt: Installing iDesk is as simple as:

Codevoorbeeld 3.9: iDesk installeren

# emerge idesk

Eens iDesk geinstalleerd is zullen we het moeten configureren zodat het mogelijk wordt om de iconen weer te geven die we wensen. Het configuratiebestand kan gevonden worden op ~/.ideskrc. Dit is een taak die vrij veel tijd in beslag neemd en kan niet grondig worden beschreven in deze gids. De volgende bronnen kunnen handig zijn om je te helpen met de configuratie van iDesk: man idesk, iDesk's Gebruiksgids en deze discussie in de Gentoo Forums.

Grafische Bestandsbeheerder Opties

Het is belangrijk om te weten dat Gentoo geen bestandsbeheerder nodig heeft. Het is perfect mogelijk, en zelfs eenvoudiger (naar de auteur zijn bescheiden mening), om alle bestandsmanipulatie uit te voeren vanuit de commandoregel. Niet iedereen is het daar mee eens...

Veel gebruikers die nog maar net Gentoo of Fluxbox gebruiken haken af door het gebrek aan een grafische bestandsbeheerder zoals nautilus in Gnome. Fluxbox zelf voorziet zo'n programma niet, maar zoals altijd is het heel eenvoudig om er toch een te verkrijgen. Er zijn veel keuzes, maar deze gids zal er slechts twee voorstellen, eentje voor de minimalist die graag enkel tekst heeft en eentje voor de gebruiker die graag op iconen kliktk. Het is ook mogelijk om ze allebei te installeren en uit te proberen.

Gentoo Bestandsbeheerder - Minimalisme

Gentoo is een bestandsbeheerder die de voordelen van een grafische gebruikersinterface wil aanbieden zonder al de overdaad die meestal wordt geassocieerd met zulke interfaces.

Codevoorbeeld 3.10: De Gentoo Bestandsbeheerder installeren

# emerge gentoo

Nota: De Gentoo bestandsbeheerder is een project dat losstaat van de Gentoo Linux distributie. Voor meer informatie hieromtrend kan je terecht op de Gentoo Name and Logo Usage Guidelines.

De Gentoo bestandsbeheerder mikt er op om volledig configureerbaar te zijn via de grafische gebruikersinterface, dus je kan deze aanpassen naar wens.

Rox Bestandsbeheerder - Bevat Iconen

Rox is een bestandsbeheerder die zowel iconen als tekst gebruikt en voelt aan als Windows Verkenner.

Codevoorbeeld 3.11: De Rox Bestandsbeheerder installeren

# emerge rox

Rox gedraagt zich over het algemeen zoals "traditionele" bestandsbeheerders, dus de interface zou intuitief moeten zijn. Indien niet bestaan er steeds Man pagina's.

Afbeeldingen Weergeven

Veel WM's bevatten een hulpmiddel om afbeeldingen in een map weer te geven. Deze applicaties zijn klein en performant, maar ze kunnen geen afbeeldingen bewerken (dit wordt gedaan door gimp of gelijkaardige programma's). Deze hulmiddelen zijn dus nodig indien je de commandoregel, gentoo of rox gebruikt als bestandsbeheerder.

Codevoorbeeld 3.12: gqview installeren

# emerge gqview

gqview kan gestart worden in elke map en kan bladeren door elk type afbeeldingsformaat dat wordt ondersteund.

Een thema, achtergrond en opstartscript instellen

Fluxbox heeft een aantal thema's die kunnen worden geselecteerd via het rechtermuisknop-menu, vervolgens "Fluxbox menu" en dan "System Styles". Deze thema's zetten gewoonlijk hun eigen achtergrond, wat meestal een enkele kleur is, of een soort kleurverloop. De meeste gebruikers kiezen zelf graag hun achtergrond en willen deze graag behouden, ongeacht welk thema ze gebruiken. Om dit te doen moeten we een van de Fluxbox bestanden bewerken dat verantwoordelijk is voor het gedrag bij het opstarten. Open dus maar weer die textverwerker en bewerk het bestand ~/.fluxbox/startup.

Als dit bestand bestaat, maak het dan leeg. Voeg hetvolgende toe aan het net gecreëerde bestand, haal de regels die je nodig hebt uit commentaar en vul de waardes in waar HOOFDLETTERS staan.

Codevoorbeeld 3.13: Opstartscripts voor Fluxbox bewerken

# Gentoo's Fluxbox opstartscript

# Programs which need to run constantly, as opposed to a one time execution,
# need "&" at the end of the command.

# Show the Fluxbox splash-screen
#fbsetbg -C /usr/share/fluxbox/splash.jpg

# This sets a background. You must have a program setup to do this
# (x11-terms/eterm is recommended)
#fbsetbg -f PATH_TO_IMAGE

# Custom fonts directory
#xset +fp PATH_TO_FONT_DIRECTORY

# Starts the icons program
#idesk &

# This MUST be the last command!
exec /usr/bin/fluxbox -log ~/.fluxbox/log

Menu aanmaak

De auteur gebruikt een tekstverwerker om menu's te creëren. Als dit je wel wat lijkt, gelieve dan deze stap over te slaan en verder te gaan naar het manueel bewerken van menu's.

Het is mogelijk om ~/.fluxbox/menu manueel te werken nadat de het automatisch werd gegenereerd (zie volgend deel). Zo kan je enerzijds pakketten toevoegen of anderzijds pakketten verwijderen die niet gebruikt worden. Onthoud wel dat wanneer iets verwijderd wordt uit het menu, het bijhorende pakket niet van het systeem wordt verwijderd, enkel van de gebruiker zijn individueel menu. Het betreffende programma kan dan nog steeds gestart worden vanop de commandoregel.

E$Het programma fluxbox-generate_menu is reeds op je systeem geïnstalleerd en kan gebruikt worden om automatisch menu's te genereren. Om dit programma te gebruiken moet je over Fluxbox versie 0.9.13 of hoger beschikken. Om er zeker van te zijn dat je over een recente versie beschikt, typ emerge --sync && emerge -u fluxbox. Dit zal een speciale versie van dit script installeren dat voor Gentoo gepatched is, zodat het script de mogelijkheid bezit om meer pakketten te vinden dan voordien. Dit script is ZOVEEL beter dan de de versies ervoor, het vond zelfs programma's op mijn systeem waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Om het uit te voeren, geef hetvolgende commando als niet-root gebruiker:

Codevoorbeeld 3.14: Menu's genereren voorr >=fluxbox-0.9.13

$ fluxbox-generate_menu -is -ds

Het is aangeraden dat je upgrade en fluxbox-generate_menu -is -ds gebruikt in plaats van andere programma's zoals mmaker omdat deze de mapstructuur van Gentoo niet begrijpen.

Nota: Het is mogelijk om deze methode om automatisch een menu aan te maken te gebruiken en tegelijkertijd toch wat manuele controle over je menu te hebben. Het manueel aanmaken en bewerken van ~/.fluxbox/usermenu zal de gebruiker een gepersonaliseerd menu geven dat niet zal gewist worden wanneer het script opnieuw wordt uitgevoerd.

Manueel menu's bewerken

Het menu van Fluxbox is een tekstbestand dat een heel envoudige syntax gebruikt. In dit deel wordt deze syntax beschreven. De standaard menudefinitie is aanwezig in het ~/.fluxbox/menu bestand.

Menu-regels om een applicatie te starten worden gedefiniëerd door het [exec] element. Je kan een regel ofwel definiëren onder de [begin] definitie (de menu root), of tussen een [submenu] en zijn overeenkomstige [end] lijn (submenu definities), bijvoorbeeld:

Codevoorbeeld 3.15: Nieuwe menu-regels definiëren

# Custom fluxbox menu
[begin] (Fluxbox)
 (...)
 [exec] (XTerm White on Black) {xterm -ls -fg white -bg black}
 (...)
 [submenu] (More terminals)
  [exec] (Aterm default) {aterm}
  [exec] (Rxvt default) {rxvt}
 [end]
 (...)
[end]

De root menu definitie begint met de [begin] tag, gevolgd door zijn naam, tussen haken, en eindigd met de bijhorende [end] tag. Alle menu commando's (hier "tags" genoemd) zijn omgeven door vierkante haken, menu namen zullen omgeven worden door ronde haken en de werkelijke commando's zijn omgeven door accolades. Commentaren zijn toegestaan in dit bestand. De commentaarregels beginnen met een #.

In het bovenstaande voorbeeld definiëerd de eerste [exec] lijn een nieuwe regel genaamd "XTerm White on Black". Dit zal het commando xterm -ls -fg white -bg black uitvoeren alsof het uitgevoerd werd vanop de commandoregel. Daarna volgt een submenu dat gedefiniëerd wordt door de [submenu] tag gevolgd door een gedeelte dat "More Terminals" heet en dat twee [exec] commando's bevat. Elke submenu definitie moet zijn behorende [end] tag hebben.

Er zijn nog andere menu commando's die je in je ~/.fluxbox/menu bestand kan gebruiken. Gelieve daarvoor de officiele documentatie te lezen die online beschikbaar is.

Bronnen

 • De Fluxbox wiki
 • Fluxbox ontwikkelaars en gebruikers in #fluxbox op irc.freenode.net

Samenvatting

Gefeliciteerd! Fluxbox is nu geïnstalleerd, geconfigureerd en klaar voor gebruik. Moesten er nog vragen of suggesties door je hoofd gaan, gelieve dan de auteur te e-mailen of een bug verslag in te dienen op de Bugzilla van Gentoo.Print

Upgedate op 2 september 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze gids zal je begeleiden in het opstarten en configureren van de Fluxbox window manager voor X11.

Jonathan Smith
Auteur

Alin Dobre
Redacteur

Dimitry Bradt
Vertaler

Jonas Drieghe
Vertaler

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.