Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo Update Gids

Inhoud:

1.  Gentoo en Updates

Filosofie

Hier in land Gentoo, is het update-concept vrij verschillend is in vergelijking met de rest van de Linux-wereld. U weet waarschijnlijk reeds dat wij nooit in aanraking zijn gekomen met de "klassieke" manier om software te updaten: wachten op een nieuwe versie, downloaden , branden, in de CD-ROM-lezer plaatsen en de en dan na de updateinstructies volgen.

U weet het (door gebruiker van Gentoo te zijn) dat dit proces voor machtsgebruikers uiterst frustrerend is die op de aftappende rand willen leven. Zelfs delen de geavanceerde gebruikers van andere distributies waarschijnlijk het zelfde gevoel, gezien de populariteit en spreiding van hulpmiddelen zoals apt en apt-rpm die de kans geven om plaats te maken voor snelle en frequente updates. Nochtans, is geen distributie geschikter dan Gentoo om dit soort veeleisende gebruikers tevreden te stellen. Van bij het begin, werd Gentoo ontworpen rond het concept snelle, stijgende updates.

Ideaal gezien, installeert u eens en hinder;t nooit met versies: volg binnen enkel de instructies in Een Portage Introductie in het Gentoo Handboek dat uitlegt hoe je uw systeem up-to-date kunt houden. Hoewel dit de gewoonlijke manier is hoe updaten gebeurd, worden toch soms veranderingen aangebracht in de kern van het systeem die een manuele update vereisen.

Uitgaven en profielen

Een terugkomende vraag over het Gentoo uitgave-proces is: "Waarom brengt Gentoo vaak nieuwe uitgaven uit, als zij niet bedoeld zijn om gebruikers hun software te laten updaten?". Er zijn diverse redenen:

  • Een nieuwe uitgave betekend nieuwe installatie CDs met herstelingen en meer eigenschappen.
  • Een nieuwe versie verstrekt een bijgewerkte reeks GRP pakketten, zodat gebruikers die de "snelle manier" kiezen om (stage3 + vooraf samengestelde pakketten) hun systeem te installeren niet eindigen met een systeem dat verouderd is.
  • Tot slot kan een nieuwe versie, van tijd tot tijd, sommige eigenschappen bevatten die met vorige versies niet samengaan.

Als een nieuwe uitgave eigenschappen bevat die niet samengaan met de nieuwere, of een groep van kern-pakketten en instellingen bevat die diep het gedrag van uw systeem aanpast, geven we een nieuw profiel uit.

Een profiel is een groepje configuratie bestanden die opgeslaan zijn in een onderliggende map van /usr/portage/profiles, dat dingen zoals ebuilds beschrijft die als systeempakketten worden beschouwd, de standaard USE-flags, het standaard geïnstalleerd pakket bij een virtueel pakket, en de architectuur waarop het systeem loopt.

Het gebruikte rofiel is door de snelkoppeling naar /etc/make.profile, die wijst naar een onderliggende map van /usr/portage/profiles die de profiel-bestanden bevat. Bijvoorbeeld, het standaard x86 2006.1 profiel dat kan gevonden worden in /usr/portage/profiles/standaard-linux/x86/2006.1. De bestanden in de bovenliggende map zijn deel van het profiel (en zijn daarom gedeeld door verschillende onderliggende profielen. Daarom noemen we deze cascade profielen.

Profielen die verouderd zijn bevonden worden bewaard in /usr/portage/profiles samen met de huidige, maar zijn gemarkeerd als verouderd. Als dit gebeurd dan wordt een bestand deprecated genaamt in de profielmap geplaatst. De inhoud van dit bestand is de naam van het profiel zou moeten "upgraded to" zijn. De portage gebruikt deze informatie automatisch om je te waarschuwen wanneer je je profiel zou moeten updaten naar een vernieuwde versie.

Er zijn meerdere redenen dat een nieuw profiel kan worden gecreëerd: de uitgave van een nieuwe versie van kern-pakketten (zoals de baselayout, gcc, of glibc) die niet samen kunnen werken met voorgaande versies, een verandering in de standaard USE-flags of in een standaard geïnstalleerd pakket bij een virtueel pakket, of misschien een verandering in een systeem-wijde instelling.

2.  Up-to-date blijven

Uitgave zonder profiel veranderingen

Als er een nieuwe Gentoo uitgave is aangekondigd wil dit niet zeggen dat er een nieuw profiel zal verschijnen; In dit geval kunt u doen alsof er niets gebeurd is :).

Als je je geïnstalleerde pakketten update zoals uitgelegt in het Gentoo Handboek, Zal dit exact dezelfde zijn als je je systeem zou installeren met de nieuwe versie.

Uitgave met profiel verandering

Als een uitgave (zoals 2006.1 voor x86) een nieuw profiel introduceert, heb je de keuze om te migreren naar het nieuwe profiel.

Natuurlijk, ben je niet verplicht om dit te doen, en kun je gewoon verder werken met het oudere profiel en enkel je pakketen aanpassen zoals uitgelegt in het Gentoo Handboek

Hoewel, Gentoo raad je sterk aan om je profiel up-to-date te houden wanneer het verouderd bevonden wordt. Als dit gebeurt, wil dit zeggen dat Gentoo ontwikkelaars niet langer ondersteuning geven voor het profiel. In de onderstaande tabel kun je vlug zien welke profielen momenteel ondersteund zijn.

Als je beslist het nieuwe profiel te gebruiken, moet je manueel de update uitvoeren. De manier om dit te doen kan afhangen van uitgave tot uitgave; Het hangt af van hoe diep de geïntroduceerde aanpassingen zijn.

In het simpelste geval hoef je slechts de /etc/make.profile snelkoppeling aanpassen, in het slechste geval moet je je systeem helemaal opnieuw compileren. Migratie is vaak uitgelegt in de uitgave notities. Je kan ook instructies vinden op het eind van deze gids.

Ondersteunde profielen

De volgende profielen zijn officieel ondersteund door Gentoo ontwikkelaars:

Architectuur Meest recente profiel Andere ondersteunde profielen
alpha default-linux/alpha/2006.1 default-linux/alpha/2006.0,default-linux/alpha/2006.1/desktop,default-linux/alpha/2006.1/server, default-linux/alpha/no-nptl,default-linux/alpha/no-nptl/2.4
arm default-linux/arm/2004.3
amd64 default-linux/amd642006.1 default-linux/amd64/2006.0, default-linux/amd64/2006.0/no-multilib,default-linux/amd64/2006.1/desktop, default-linux/amd64/2006.1/server,default-linux/amd64/2006.1/no-multilib
hppa 2006.1 2005.0
ia64 2006.0 2005.0
ppc default-linux/ppc/ppc32/2006.1, default-linux/ppc/ppc64/2006.1 default-linux/ppc/ppc32/2006.0, default-linux/ppc/ppc64,2006.0, default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3, default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3/Pegasos, default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4, default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4/Pegasos, default-linux/ppc/ppc32/2006,1/G3, default-linux/ppc/ppc32/2006.1/G3/Pegasos, default-linux/ppc/ppc32/2006.1/G4, default-linux/ppc/ppc32/2006.1/G4/Pegasos, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland/970, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland/power3, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland/power4, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland/power5, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland/970, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland/power3, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland/power4, default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland/power5, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/32bit-userland, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/32bit-userland/970, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/32bit-userland/power3, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/32bit-userland/power4, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/32bit-userland/power5, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/64bit-userland/970, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/64bit-userland/power3, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/64bit-userland/power4, default-linux/ppc/ppc64/2006.1/64bit-userland/power5
mips 2006.0 2005.0, 2004.2
s390 2006.0 2004.3
sparc default-linux/sparc/sparc64/2006.1, default-linux/sparc/sparc64/2006.1/2.4 default-linux/sparc/sparc64/2006.0, default-linux/sparc/sparc64/2006.0/2.4
x86 default-linux/x86/2006.1, default-linux/x86/no-nptl, default-linux/x86/no-nptl/2.4 default-linux/x86/2006.1/desktop, default-linux/x86/2006.1/server, default-linux/x86/2006.0

3.  profiel-update instructies

Updating to 2006.1

Om te wisselen tussen het 2006.1 profiel, laat de /etc/make.profile snelkoppeling wijzen naar de nieuwe locatie. Controleer dat je portage geüpdate is alvorens het profiel te veranderen.

Codevoorbeeld 3.1: Overschakelen naar het 2006.1 profiel

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<selected profile> /etc/make.profile

Merk op dat de alpha/2006.1, amd64/2006.1 en x86/2006.1 profielen erg minimaal zijn. Ze hebben beiden een desktop sub-profiel die die je kunt gebruiken op een desktop machine.

Updaten naar 2006.0

Om te wisselen naar het 2006.0 profiel, laat de snelkoppeling /etc/make.profile wijzen naar de nieuwe locatie. Controleer als je Portage nieuw genoeg is voor je het profiel aanpast.

Codevoorbeeld 3.2: Veranderen naar een 2006.0 profiel

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<geselecteerde profiel> /etc/make.profile

alpha - gebruikers die een 2.4 kernel of geen NPTL willen gebruiken kiezen best voor het standaard-linux/alpha/no-nptl profiel. Meer informatie is beschikbaar in de alpha uitgave notities.

ppc - De installatie van de ppc32 en ppc64 profielen zijn vooruitgegaan. het ppc32 profiel is veranderd in de zin dat het een minimalistisch profiel is voor alle doeleinden, terug te vinden onder standaard-linux/ppc/ppc32. Het uitgave-afhankelijk profiel is geoptimaliseerd voor desktop-gebruik en is te vinden onder standaard-linux/ppc/ppc32/2006.0. Er zijn enkele deelprofielen beschikbaar voor de G3 en G4 processors, alsook voor G3/Pegasos en G4/Pegasos voor de Pegasos Open Desktop Workstation. Controleer als je het correcte deelprofiel hebt geselecteerd als je migreerd naar een 2006.0 profiel.

sparc - Updaten naar het 2.4-kernel baseerde 2006.0/2.4 profiel vereist manuele gebruikers interventie (deïnstaleren van java materiaal) en een emerge -e world omdat het gcc upgrade.
Upgraden naar het 2.6-kernel baseerde 2006.0 profiel die niet stabiel is bevonden vereist een ingave in /etc/portage/package.unmask om een 2.6 versie van gentoo-sources te activeren en een volledige heropbouw.

Alle andere architecturen - Er zijn geen fundamentele veranderingen in dit profiel. Geen specifieke acties nodig om dit uit te voeren.

Updaten naar 2005.1

Om te veranderen naar het 2005.1 profiel, laat de /etc/make.profile snelkoppeling verwijzen naar de nieuwe locatie. Controleer als je Portage nieuw genoeg is voor je het profiel aanpast.

Codevoorbeeld 3.3: Veranderen naar het 2005.1 profiel

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<gesecteerde profiel> /etc/make.profile

Alle architecturen - Er zijn geen fundamentele veranderingen in dit profiel. Geen specifieke acties nodig om dit uit te voeren.

ppc -Met het 2005.1 release, de ppc en ppc64 profielen werden samengevoegt en een aantal deelprofielen voor specifieke onderarchitecturen toegevoegd. Controleer of je het correcte deelprofiel hebt gekozen voor je migreert naar het 2005.1 profiel.

Updaten naar 2005.0

Met de inleiding van 2005.0 zijn verschillende architecturen bijgemaakt. Controleer de omschrijving van de profielen vooraleer er naar toe te migreren. De meeste architecturen hebben nu ook de 2.6 kernel als standaard waar 2.4 dat vroeger was.

Sommige architecturen vereisen een beetje meer afgewerkte acties om omgeschakelt te zijn naar een ander profiel. Als dit het geval is, zijn de stap-voor-stap gidsen gelinkt in de tabel.

Profiel Omschrijving Specifieke Update Gids
default-linux/alpha/2005.0 Standaard Alpha 2005.0 profiel for 2.6 kernels
default-linux/alpha/2005.0/2.4 Alpha 2005.0 profiel for 2.4 kernels
default-linux/amd64/2005.0 Standaard AMD64 2005.0 profiel for 2.6 kernels
default-linux/amd64/2005.0/no-multilib AMD64 2005.0 profiel for multilib-disabled system installations
default-linux/arm/2005.0 Standaard ARM 2005.0 profiel for 2.6 kernels
default-linux/hppa/2005.0 Standaard HPPA 2005.0 profiel for 2.6 kernels
default-linux/hppa/2005.0/2.4 HPPA 2005.0 profiel for 2.4 kernels
default-linux/mips/2005.0 Standaard MIPS 2005.0 profiel
default-linux/mips/cobalt/2005.0 Cobalt specific MIPS 2005.0 profiel
default-linux/mips/mips64/n32/2005.0 2005.0 profiel for n32-supporting MIPS platforms
default-linux/mips/mips64/ip28/2005.0 Indigo2 Impact specific 64-bit 2005.0 profiel
default-linux/mips/mips64/2005.0 64-bit MIPS 2005.0 profiel
default-linux/ppc/2005.0 Standaard PPC 2005.0 profiel for 2.6 kernels
default-linux/ppc64/2005.0 Standaard PPC64 2005.0 profiel for 2.6 kernels
default-linux/s390/2005.0 Standaard S390 2005.0 profiel
default-linux/sparc/sparc32/2005.0 Standaard Sparc 32-bit 2005.0 profiel
default-linux/sparc/sparc64/2005.0 Standaard Sparc 64-bit 2005.0 profiel
default-linux/x86/2005.0 Standaard x86 2005.0 profiel for 2.6 kernels
default-linux/x86/2005.0/2.4 x86 2005.0 profiel for 2.4 kernels

Om te wisselen nar het geselecteerde profiel, laat de /etc/make.profile snelkoppeling verwijzen naar de nieuwe locatie. Controleer als je Portage nieuw genoeg is voor je het profiel aanpast.

Codevoorbeeld 3.4: Updaten naar een 2005.0 profiel

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<geselecteerde profiel> /etc/make.profile

Als je een Linux 2.4-gebaseerd systeeem gebruikt en je wil migreren naar een 2.6-gebaseerde kernel, lees dan onze Gentoo Linux 2.6 Migratie Gids.

Updaten naar 2004.3

Met de inleiding van de 2004.3 profielen, gaan de gebruikers niet veel grote veranderingen zien op hun systeem (zie hieronder voor details). Hoewel, Gentoo ontwikkelaars beslist hebben om dit nieuw profiel eruit te duwen en enkele oude verouderd te verklaren om de adoptie van gestapelde profielen te versnellen, dit is, het profiel dat de nieuwe layout volgt van het /usr/portage/profiles pad, bijvoorbeeld /usr/portage/profiles/standaard-linux/x86/2004.3 (ondersteund door Portage 2.0.51 of later).

Om te wisselen naar het 2004.3 profiel, laat de /etc/make.profile snelkoppeling wijzen naar de nieuwe locatie:

Waarschuwing: Vergeet niet om de portage te updaten vooraleer je het profiel veranderd!

Codevoorbeeld 3.5: Updaten van de /etc/make.profile snelkoppeling

vervang <arch> met je architectuur
# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/standaard-linux/<arch>/2004.3 /etc/make.profile

Alle architecturen - Zoals hierboven vermeld, zijn er geen grote veranderingen in het profiel. Hoewel het zou moeten geconstateerd worden dat sys-apps/slocate en net-misc/dhcpcd niet langer beschouwd zijn als een systeem pakket. Dit betekend als je emerge --depclean start, de Portage ze zal verwijderen van je systeem. Als je deze nodig hebt, voeg deze manueel toe aan je /var/lib/portage/world na veranderd te hebben van profiel, of installeerd ze manueel.

ppc - sys-fs/udev is nu standaard beschouwd in plaats van sys-fs/devfs voor net-geinstalleerde machines. Dit heeft geen effect als je je systeem al geinstalleerd hebt.

Updaten van de Portage om cascade profielen te ondersteunen

Hoewel deze sectie niet echt past in deze update gids, is het toch van groot belang. Alle profielen die boven deze sectie hebben een versie van de portage nodig die cascade profielen ondersteund. Hoewel, sommige verouderde profielen de gebruiker niet toelaten om de portage te updaten of de gebruiker is een oud profiel aan het gebruiken. Enige poging om de Portage te updaten zal eindigen in een faling.

Om dit probleem te kunnen oplossen kunnen gebruikers een voorlopige snelkoppeling naar het verouderde profiel, die hen toelaat hun portage te updaten na welke ze kunnen verder gaan met de procedures beschreven in deze gids. Gelieve <arch> te vervangen met je eigen architectuur:

Codevoorbeeld 3.6: Updaten van de portage door verouderde profielen

# rm /etc/make.profile
# cd /etc
# ln -sf ../usr/portage/profiles/obsolete/<arch> make.profile
# emerge -n '>=sys-apps/portage-2.0.51'

Updaten naar 2004.2

Om te wisselen naar het 2004.2 profiel, laat de /etc/make.profile snelkoppeling wijzen naar de nieuwe locatie:

Waarschuwing: Vergeet niet om de portage te updaten vooraleer je het profiel veranderd!

Codevoorbeeld 3.7: Updaten van de /etc/make.profile snelkoppeling

Vervang <arch> met jouw architectuur
# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/standaard-linux/<arch>/2004.2 /etc/make.profile

x86 - Dit profiel veranderd de standaard X11 implementatie van x11-base/xfree naar x11-base/xorg-x11. Dit veranderd alleen de standaard waarde, en is alleen relevant voor die wie nog geen X server hebben geïnstaleerd. Als je die wel al hebt, zal dit geen effect hebben voor jou; Je bent vrij om te veranderen van de ene naar de andere X server als daarvoor.

amd64 - Er zijn geen fundamentele veranderingen van de vorige profielen, geen specifieke acties hoeven te worden uitgevoerd.

Updaten naar 2004.0

Om te wisselen naar het 2004.0 profiel, laat de /etc/make.profile snelkoppeling wijzen naar de nieuwe locatie:

Codevoorbeeld 3.8: Updaten van de /etc/make.profile snelkoppeling

Vervang <arch> met jouw architectuur
# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/standaard-<arch>-2004.0 /etc/make.profile

Alle architecturen - Er zijn geen fundamentele veranderingen van de vorige profielen, geen specifieke acties hoeven te worden uitgevoerd.

Updaten van profielen die ouder zijn dan 1.4

De instructies voor de update zijn nogal compleex, je kunt ze hier vinden.Print

Upgedate op 2 september 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze gids legt uit hoe nieuwe Gentoo uitgaven de bestaande installaties beïnvloeden.

Gregorio Guidi
Author

Chris Gianelloni
Editor

Dimitry Bradt
Translator

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.