Gentoo Logo

1.  Gebruikersbeheer

Gebruiker toevoegen voor dagelijks gebruik

Als root werken op een Unix/Linux systeem is riskant en moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom raden wij zeer sterk aan een gebruiker toe te voegen voor dagelijks gebruik.

De groepen waar de gebruiker lid van is bepalen welke activiteiten de gebruiker mag uitvoeren. De volgende tabel geeft een aantal belangrijke groepen die u mogelijk wilt gebruiken:

Groep Beschrijving
audio toegang tot de audio apparaten
cdrom directe toegang tot de optische apparaten
floppy directe toegang tot de floppy drives
games de mogelijkheid om spellen te spelen
portage als gewone gebruiker emerge --pretend kunnen gebruiken
usb toegang tot de USB apparaten
plugdev de mogelijkheid om verwisselbare schijven zoals camera's en USB sticks te mounten en gebruiken
video de toegang tot video capturing hardware en hardware acceleratie uit te voeren
wheel mogelijkheid om su te gebruiken

Om een gebruiker john die lid is van de groepen wheel, users en audio aan te maken dient u eerst als root in te loggen (alleen root kan gebruikers aan maken) en useradd te draaien:

Codevoorbeeld 1.1: Gebruiker voor dagelijks gebruik toevoegen

Login: root
Password: (Uw root wachtwoord)

# useradd -m -G users,wheel,audio -s /bin/bash john
# passwd john
Password: (Wachtwoord voor john invoeren)
Re-enter password: (Wachtwoord opnieuw invoeren ter controle/bevestiging)

Als een gebruiker ooit iets als root moeten uitvoeren kan hij su - gebruiken om tijdelijk root privileges te krijgen. Een andere manier is om het sudo pakket te gebruiken dat, mits goed geconfigureerd, zeer veilig is.

Upgedate op 23 januari 2006

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 2 januari 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.