Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo Info Gids

Inhoud:

1.  Inleiding

Wat is info?

Voor de meesten van jullie is het man documentatie systeem waarschijnlijk niet onbekend. Terwijl man goed is om voorwerpen vlug op te zoeken, is er toch een gebrek: De structuur om man pagina&s te linken aan elkaar. Dit is waar info handig is. Info pagina&s aijn gemaakt met texinfo hulpmiddelen, en kan andere pagina's aan elkaar linken, om een menu te creëeren en een navigatie in het algemeen te vergemakkelijken. Het volgende hoofdstuk zal je tonen hoe Info pagina&s opgemaakt zijn.

De layout van Info pagina&s

De hoofd info pagina&s worden bewaard in /usr/share/info. Niet zoals de man mappenlayout-stijl, bevat /usr/share/info een uitgebreide collectie van bestanden. Deze bestanden hebben het volgende formaat:

Codevoorbeeld 1.1: info bestand formaat

pagename.info[-node].gz

pagename is de echte naam van de pagina (bijvoorbeeld: wget). [-node] is een optioneel concept die een ander node level ontwerpt (meestal zijn deze verwezen naar het toplevel van het handelende info document. Om wat ruimte te sparen zijn deze gecompresseerd in een gzip compressie schema. Extra info pagina&s kunnen in de lijst gestopt worden met de INFOPATH omgevingsvariabele (meestal ingesteld door de diverse /etc/env.d/ bestanden). Om te starten, is het belangrijk om de starten zonder parameters op te merken. Het bevat een lijst van alle info pagina&s die beschikbaar zijn voor gebruikers. Om te beginnen met navigeren in info, we zullen alvast doorgaan en het opstarten zonder argumenten:

Codevoorbeeld 1.2: Starten van info

$ info

In het volgende hoofdstuk nemen we een kijkje naar het behandelen van basis info navigatie.

2.  Werken met info pagina&s

Doorbladeren aan de hand van menus

Nu dat info gestart is, krijgen we een scherm die zo lijkt:

Codevoorbeeld 2.1: Voorbeeld info scherm

File: dir,   Node: Top    This is the top of the INFO tree

 This (the Directory node) gives a menu of major topics.
 Typing "q" exits, "?" lists all Info commands, "d" returns here,
 "h" gives a primer for first-timers,
 "mEmacs<Return>" visits the Emacs manual, etc.

 In Emacs, you can click mouse button 2 on a menu item or cross reference
 to select it.

* Menu:

User Interface Toolkit
* GDK: (gdk).      The General Drawing Kit
* GTK: (gtk).      The GIMP Toolkit

GNU programming tools
* Autoconf v2.1: (autoconf).     Create source code configuration scripts.

Op dit moment zijn er een hele boel *&s te vinden. Deze zijn menu voorwerpen om te navigeren naar andere node levels. Er zijn twee manieren om door die menu&s te navigeren. We zullen nu naar de eerste kijken, en daarna naar de andere. Allereerst, gaan we kijken naar de wget info pagina. Om dit te doen, moet je de pijl omlaag toets tot je een gedeelte bereikt die in het blauw staan gemarkeerd:

Codevoorbeeld 2.2: Navigeren naar het wget info menu

Network Applications
* GnuTLS: (gnutls).           Package for Transport Layer Security.
* Wget: (wget).     The non-interactive network downloader.
* certtool: (gnutls)Invoking certtool. Manipulate certificates and keys.
* gnutls-cli: (gnutls)Invoking gnutls-cli.   GNU TLS test client.
* gnutls-cli-debug: (gnutls)Invoking gnutls-cli-debug. GNU TLS debug client.
* gnutls-serv: (gnutls)Invoking gnutls-serv.  GNU TLS test server.
* srptool: (gnutls)Invoking srptool.  Simple SRP password tool.

Eenmaal je in deze omgeving komt, druk op de ENTER toets om het menu voorwerp te selecteren. Dit zal de info pagina voor wget naar voor brengen:

Codevoorbeeld 2.3: De wget info pagina

File: wget.info, Node: Top, Next: Overview, Up: (dir)

Wget 1.10.2
***********

This manual documents version 1.10.2 of GNU Wget, the freely available
utility for network downloads.

  Copyright (C) 1996-2005 Free Software Foundation, Inc.

* Menu:

* Overview::      Features of Wget.
* Invoking::      Wget command-line arguments.
* Recursive Download:: Downloading interlinked pages.
* Following Links::   The available methods of chasing links.
* Time-Stamping::    Mirroring according to time-stamps.
* Startup File::    Wget's initialization file.

Nu dat we een info pagina geladen hebben, gaan we over naar het volgende hoofdstuk die de basis navigatie behandeld.

Basis navigatie

In noden gesproken, wordt dit beschouwd als de Top node voor de wget pagina. Beschouw de Top node als de inhoudstafel foor die pagina. Om te navigeren naar die pagina, heb je verschillende mogelijkheden. We beginnen met de standaard methode. Dit wordt gebeurd met de spatie toets om naar de volgende pagina over te gaan en de BACKSPACE/DELETE toetsen om terug te keren. Dit is de aangeraden methode aangezien het automatisch terugkeert/verdergaat naar de juiste node in het document. Dit laat ietwatlineair surfen toe, voor de mensen die gewoon zijn om met man pagina&s te werken. Een andere aanpak is door de PAGE UP/PAGE DOWN toetsen. Deze werken, maar ze zullen niet terugkeren/verdergaan zoals SPATIE/BACKSPACE/DELETE. Als je volledige nodes wilt overslaan zonder gebruik te maken van SPATIE/BACKSPACE/DELETE, kun je ook de [ (gevorderd terugkeren) en ] (gevorderd verdergaan) toetsen gebruiken.

Zoals eerder vermed, zijn er twee manieren om door menu&s te navigeren. De andere manier zal hier worden beschreven. De nummers 1-9 kunnen gebruikt worden als verwijzing naar de eerste en negende menu knooppunten in een document. Bijvoorbeeld, zullen we 3 gebruiken om naar het Recursive Download menu over te &springen&. Druk dus op 3 en je zult het Recursive Download scherm te zien krijgen:

Codevoorbeeld 2.4: Naar het Recursive Download scherm &springen&

File: wget.info, Node: Recursive Download, Next: Following Links, Prev: Invoking, Up: Top

3 Recursive Download
********************

GNU Wget is capable of traversing parts of the Web (or a single HTTP or
FTP server), following links and directory structure. We refer to this
as to "recursive retrieval", or "recursion".

Nu we bij het Recursive Download scherm zijn, kan dit een goed moment zijn om enkele zaken te constateren. Aller eerst, de hoofding. Deze hoofding toont de navigatie mogelijkheden van dit scherm in het bijzonder. De pagina die verwezen wordt als Next: kan worden geraadpleegd, door het intoetsen van de n toets en de pagina die verwezen wordt als Prev: , kan worden geraadpleegd door de p toets. Gelieve ook op te merken dat deze alleen zullen werken op pagina&s die op het zeflde niveau zich bevinden. Als je die op een verkeerde manier gebruikt, kun je terecht komen in een pagina met totaal niet verwante informatie. Je kunt beter gebruik maken van de SPATIE/BACKSPACE/DELETE toetsen om lineair te navigeren.

Als je door een reden verloren raakt, zijn er enkele redenen om terug te keren. Allereerst is er de t toets. Dit zal je brengen de inhoustafel van de pagina die je aan het lezen was. Als je wilt terugkeren naar de laatste pagina die je bezocht hebt, kun je de l toets gebruiken. ALs je naar de bovenliggende level wilt gaan, kun je dit bereiken met de u toets. Nu je heb je een idee hoe navigeren werkt. Het volgende hoofdstduk zal behandelen hoe je door documenten zoekt.

3.  Zoeken door info

Navigeren naar info pagina&s

Nu ja kunt navigeren in een individuele info pagina, is het belangrijk om een kijkje te nemen naar hoe je andere info-pagina&s. De eerste duidelijke manier is om naar de info pagina te gaan via de map index lijst van info pagina&s. Om daar te geraken, vanuit diep in een document, druk dan simpelweg de d toets. Vanaf daar kun je naar de benodigde pagina zoeken hoe je wil. Maar er is ook een andere manier als je de naam kent van die pagina, namelijk met het Goto node (g toets) commando. Om naar een info pagina te gaan via de naam, type g om een intoetsscherm te krijgen, en voer daar de naam van de de pagina in tussen haakjes:

Codevoorbeeld 3.1: Een info pagina openen door gebruik te maken van de naam

* Startup File::    Wget's initialization file.
* Examples::      Examples of usage.
* Various::       The stuff that doesn't fit anywhere else.
* Appendices::     Some useful references.
* Copying::       You may give out copies of Wget and of this manual.
--zz-Info: (wget.info.gz)Top, 24 lines --Top-------------------------------
Goto node: (libc)

Dit zal de libc pagina weergeven zoals hieronder afgebeeld:

Codevoorbeeld 3.2: Resultaat van de Goto node commando

File: libc.info, Node: Top, Next: Introduction, Prev: (dir), Up: (dir)

Main Menu
*********

This is Edition 0.10, last updated 2001-07-06, of `The GNU C Library
Reference Manual', for Version 2.3.x of the GNU C Library.

* Menu:

* Introduction::         Purpose of the GNU C Library.

Nu we weten hoe we door de info pagina&s kunnen browsen met behulp van de naam, zal het volgende hoofdstuk je uitleggen hoe je naar zaken kunt zoeken door gebruik te maken van de info pagina index.

Zoeken door gebruik te maken van een index

In dit voorbeeld zullen we behandelen hoe je kunt zoeken naar de printf functie van de c bibliotheek doro gebruik te maken van libc index info pagina. Je zou normaal nog altijd moeten zijn de libc info pagina door het vorige hoofdstuk, en moest dit niet zijn, maak dan gebruik van het Goto node commando om dit deze pagina te bereiken. Om gebruik te maken van de index search, hoef je op de i toets te drukken om het invoerscherm te krijgen, voer daarna de zoekstring in. We zullen dit voordoen voor printf hieronder:

Codevoorbeeld 3.3: Een index zoekstring invoeren

* Character Set Handling::    Support for extended character sets.
* Locales::           The country and language can affect the
                  behavior of library functions.
* Message Translation::     How to make the program speak the user's
                  language.
--zz-Info: (libc.info.gz)Top, 1291 lines --Top-- Subfile: libc.info-1.gz-----
Index entry: printf

Na op enter te drukken wanneer, je de zoekstring hebt ingevoert, worden we gebracht naar de definitie van libc voor printf:

Codevoorbeeld 3.4: Resulaat van de index zoektocht

File: libc.info, Node: Formatted Output Functions, Next: Dynamic Output, Prev: Other Output Conversions, Up: Formatted Output

12.12.7 Formatted Output Functions
----------------------------------

This section describes how to call `printf' and related functions.
Prototypes for these functions are in the header file `stdio.h'.
Because these functions take a variable number of arguments, you _must_
declare prototypes for them before using them. Of course, the easiest
way to make sure you have all the right prototypes is to just include

We hebben met succes een zoektocht voltooit gebruik makend van de libc info pagina index. Hoewel, soms is wat we willen in de pagina zelf. Het volgende hoofdstuk zal je tonen hoe je een zoektocht kunt houden in de pagina zelf.

Zoeken door gebruik te maken van het zoek commando

Startend van de vorige locatie bij de Formatted Output Functions node, zullen we een kijkje nemen naar het zoeken naar de sprintf variaties van de printf functie. Om een zoektoch te starten, hoef je op de s toets te drukken om het invoerscherm voor je te krijgen, daarna kun je een zoekterm inzoeken en op enter drukken (sprintf in ons geval):

Codevoorbeeld 3.5: Een zoekopdracht invoeren

 -- Function: int wprintf (const wchar_t *TEMPLATE, ...)
   The `wprintf' function prints the optional arguments under the
   control of the wide template string TEMPLATE to the stream
   `stdout'. It returns the number of wide characters printed, or a
--zz-Info: (libc.info.gz)Formatted Output Functions, 127 lines --Top-- Subfile: libc.info-3.gz--
Search for string []: sprintf

Druk op de ENTER toets en het resultaat zal weergegeven worden:

Codevoorbeeld 3.6: Resultaat van een opzoekopdracht

-- Function: int sprintf (char *S, const char *TEMPLATE, ...)
   This is like `printf', except that the output is stored in the
   character array S instead of written to a stream. A null
   character is written to mark the end of the string.

   The `sprintf' function returns the number of characters stored in
   the array S, not including the terminating null character.

En we hebben de functie die we nodig hebben.

4.  Conclusie

Conclusie

Dit is de conclusie van deze gids over het gebruik van info pagina&s. Zoals altijd is commentaar welkom. Door op mijn naam te klikken (Chris White) aan de rechterkant, kun je me een email verzenden.

Extra programma bronnen

Browsen kan gemakkelijker gemaakt worden door gebruik te maken van een meer grafische interface, te volgende zijn beschikbaar:

 • app-text/info2html - Converteerd info pagina&s in HTML formaat
 • app-text/pinfo - ncurses gebaseerde info browser
 • app-text/tkinfo - een tcl/tk gebaseerd info browser
 • app-vim/info - een vim gebaseerd info browser

De KDE browser Konqueror laat het browsen van info-pagina&s ook toe via de info: URL.Print

Upgedate op 28 maart 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze gids is bedoeld om te tonen hoe je kunt navigeren door info pagina's door gebruik te maken van het info commando.

Chris White
Auteur

Dimitry Bradt
Vertaler

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.