Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo Linux LiveUSB HOWTO

Inhoud:

1.  Introductie

De LiveUSB

Deze HOWTO legt uit hoe u een Gentoo Linux LiveUSB maakt of, in andere woorden, hoe u een Gentoo Linux Installatie CD emuleert door gebruik te maken van een USB flash drive. Dit is vooral handig voor de installatie van Gentoo Linux op een moderne laptop zonder CD-ROM drive.

Hoewel de instructies in dit document bedoelt zijn voor het maken van een gentoo Linux Installatie CD door gebruik te maken van een USB flash drive, zullen deze ook werken voor elk willekeurig block device zolang u de device paths aanpast.

Vereisten

Je hebt de volgende dingen nodig om een Gentoo Linux LiveUSB te gebruiken:

 • Bootable USB flash drive (minstens 64MB)
 • x86 computer met ondersteuning voor het booten van USB

U hebt ook toegang tot het volgende nodig voor het maken van een LiveUSB:

 • Een computer met Gentoo Linux (of een andere Linux distributie)

2.  De USB flash drive voorbereiden

Partitioneren van de drive

Waarschuwing: Deze instructies zullen al de data van de USB flash drive verwijderen. Verzeker u ervan dat de data gebackupt is.

Belangrijk: Deze HOWTO gaat er van uit dat /dev/sda overeenkomt met uw USB flash drive. Indien u andere SCSI-like devices heeft, verzeker u er dan van dat u de juiste device node gebruikt.

Maak een FAT32 partitie op uw USB flash drive en maak het bootable door gebruik te maken van fdisk. Hier is een voorbeeld van een partitie schema:

Codevoorbeeld 2.1: Voorbeeld van een partitie schema

# fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 1048 MB, 1048313856 bytes
33 heads, 61 sectors/track, 1017 cylinders
Units = cylinders of 2013 * 512 = 1030656 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1    1017   1023580  b W95 FAT32

Het filesystem maken

Maak een FAT32 filesystem op de USB flash drive door gebruik te maken van mkdosfs:

Codevoorbeeld 2.2: mkdosfs gebruiken

(Verzeker u ervan dat sys-fs/dosfstools is geinstalleerd)
# emerge -av sys-fs/dosfstools
# mkdosfs -F 32 /dev/sda1
mkdosfs 2.11 (12 Mar 2005)

Installatie van een Master Boot Record

Installeer het precompiled Master Boot Record (MBR) van syslinux op de USB flash drive:

Codevoorbeeld 2.3: Installeren van een master boot record

(Verzeker u ervan dat sys-boot/syslinux-3.00 of later is geinstalleerd)
# emerge -av '>=sys-boot/syslinux-3*'
# dd if=/usr/lib/syslinux/mbr.bin of=/dev/sda
0+1 records in
0+1 records out

3.  Copieren van de bestanden

Mouten van de Gentoo Linux Installatie CD

Waarschuwing: Deze handeleiding is alleen van toepassing op het gebruik met Gentoo 2006.0. Probeer niet gebruik te maken van een 2006.1 CD of nieuwer, dit zal leiden tot een niet bootable USB disk.

Download de install-x86-minimal-2006.0.iso image van uw lokale Gentoo Linux mirror en mount de ISO image op /mnt/cdrom/ zoals hieronder:

Codevoorbeeld 3.1: Mounten van de Gentoo Linux Installatie CD ISO image

(Maak het /mnt/cdrom/ mount point indien nodig)
# mkdir -p /mnt/cdrom
# mount -o loop,ro -t iso9660 install-x86-minimal-2006.0.iso /mnt/cdrom/

Nota: Indien u de boodschap Could not find any loop device krijgt wanneer u de iso probeert te mounten zal u de Loopback device support optie moeten enablen in uw kernel configuratie.

Mounten van de LiveUSB

Mount de geformateerde USB flash drive op /mnt/usb/ zoals hieronder:

Codevoorbeeld 3.2: Mounten van de USB flash drive

(Maak het /mnt/usb/ mount point indien nodig)
# mkdir -p /mnt/usb
# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb/

Kopiëren van de bestanden

Copieer de bestanden van de Gentoo Linux Installatie CD naar de LiveUSB. De bestanden zullen gereorganiseerd moeten worden doordat we gebruikmaken van de syslinux bootloader in plaats van de isolinux bootloader:

Codevoorbeeld 3.3: Copieren van de bestanden

# cp -r /mnt/cdrom/* /mnt/usb/
# mv /mnt/usb/isolinux/* /mnt/usb/
# mv /mnt/usb/isolinux.cfg /mnt/usb/syslinux.cfg
# rm -rf /mnt/usb/isolinux*

(De memtest86 kernel zal hernoemt moeten worden voor het gebruik met syslinux)
# mv /mnt/usb/memtest86 /mnt/usb/memtest

U kan nu de ISO image unmounten:

Codevoorbeeld 3.4: Unmounten van de ISO image

# umount /mnt/cdrom/

Aanpassen van de bootloader configuratie

Pas het syslinux configuratie bestand aan door gebruik te maken van sed zoals hieronder. De dobladecenter parameter zal voor enkele extra delays zorgen vooralleer het mounten van het filesystem. Dit is nodig om de USB flash drive te laten detecteren.

Codevoorbeeld 3.5: Aanpassen van de boot parameters

# sed -i \
  -e "s:cdroot:cdroot dobladecenter:" \
  -e "s:kernel memtest86:kernel memtest:" \
  /mnt/usb/syslinux.cfg

Nota: Overweeg het toevoegen van docache aan de boot paramaters. Dit zal er voor zorgen dat het mogenlijk is om umount /mnt/cdom/ uit te voeren na het booten zodat u de USB flash drive kan ontkoppelen. Activeer deze optie niet indien de computer minder dan 128 MB RAM ter beschikking heeft.

4.  Installatie van de bootloader

Unmounten van de drive

Verzeker uzelf ervan dat de USB flash drive niet gemount is vooralleer het installeren van de bootloader:

Codevoorbeeld 4.1: Unmounten van de USB flash drive

# umount /mnt/usb/

Installeren van syslinux

Als laatste, installeer de syslinux bootloader op de USB flash drive:

Codevoorbeeld 4.2: Installatie van syslinux

# syslinux /dev/sda1

Belangrijk: U zal elke keer syslinux /dev/sda1 moeten uitvoeren wanneer u aanpassingen maakt aan het syslinux.cfg bestand vooralleer deze in werking treden.

5.  Gebruiken van de LiveUSB

Booten

Plug de USB flash drive in en zet de computer aan, uzelf er van verzekerd dat het BIOS is ingesteld om te booten van USB. Als alles goed gaat zou u een standaard syslinux prompt te zien krijgen.

Vanaf hier attributer zou u de instructies van het Gentoo Handbook moeten kunnen volgen.Print

Upgedate op 18 september 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze HOWTO legt uit hoe u een Gentoo LiveUSB maakt of, in andere woorden, hoe u een Gentoo Linux Installatie CD emuleert door gebruik te maken van een USB flash drive.

Henrik Brix Andersen
Auteur

Dimitry Bradt
Vertaler

Celis Vincent
Vertaler

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.