Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Powrót ] [ > ] [ >> ]


3. Mieszanie różnych gałęzi Portage

Spis treści:

3.a. Gałęzie Portage

Gałąź stabilna

Zmienna ACCEPT_KEYWORDS definiuje której gałęzi Portage zamierzamy używać w danym systemie. Domyślnie jest to stabilna gałąź dla naszej architektury, np. x86.

Zwykle, zwłaszcza początkującym użytkownikom, zalecamy pozostanie przy gałęzi stabilnej. Natomiast użytkowników, którym nie zależy na pełnej stabilności lub którzy chcą nam pomóc zgłaszając błędy na stronie http://bugs.gentoo.org, zapraszamy do dalszej lektury.

Gałąź testowa

Najnowsze wersje wszystkich programów znajdują się w tzw. testowej części drzewa Portage. Wszystko co należy zrobić, aby przejść na tą wersję, to wpisanie ~ (tyldy) przed kodem architektury.

Jeżeli deweloper sądzi, że pakiet powinien działać w porządku, ale nie został jeszcze dokładnie przetestowany, zostaje on dodany gałęzi testowej. Każdy odnaleziony w takim pakiecie błąd należy zgłosić deweloperom Gentoo.

Odmaskowanie całej gałęzi testowej może sprawić, że system stanie się niestabilny, nie wszystkie pakiety będą się prawidłowo instalować (na przykład w związku z brakującymi lub zepsutymi zależnościami), aktualizacje będą musiały odbywać się częściej niż zwykle, a niektóre pakiety po prostu będą zepsute. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla bardziej doświadczonych użytkowników.

Na przykład, aby wybrać testową gałąź dla architektury x86, wystarczy wyedytować plik /etc/make.conf i wstawić tam:

Listing 1.1: Ustawianie zmiennej ACCEPT_KEYWORDS

ACCEPT_KEYWORDS="~x86"

Gdy spróbujemy w tym momencie uaktualnić system, zorientujemy się, że Portage chce przeinstalować naprawdę wiele programów. Należy również pamiętać, że jeśli już uaktualnimy system do wersji testowej, nie będzie łatwej drogi powrotnej do oficjalnej wersji stabilnej.

3.b. Mieszanie gałęzi stabilnej i testowej

Plik package.keywords

Można nakazać Portage, aby używało wersji testowych tylko niektórych pakietów. Nie ma potrzeby przestawiania całego systemu w tryb testowy dla jednego lub nawet kilku programów. W tym celu wystarczy dodać kategorię i nazwę wybranego pakietu do pliku /etc/portage/package.keywords. Można również utworzyć katalog o takiej samej nazwie i umieścić tam pliki z wpisanymi do nich pakietami. Na przykład, aby Portage używało wersji niestabilnej programu gnumeric:

Listing 2.1: /etc/portage/package.keywords wersja ustawienia dla gnumeric

app-office/gnumeric

Testowanie określonej wersji programu

Czasem zdarza się tak, że chcemy zainstalować konkretną wersję danego programu, najczęściej z gałęzi niestabilnej i za żadne skarby nie chcemy, aby przy uaktualnieniach Portage instalowało, obojętnie, starszą lub nowszą wersję tego programu. Wtedy bardzo pomocna okazuje się możliwość wymuszenia na Portage używania tej właśnie wersji, a robimy to poprzez dodanie znaku = na początek linii danego programu w pliku package.keywords. Możemy też używać innych znaków matematycznych dla określenia przedziału, do którego należą żądane przez nas wersje - są to operatory <=, <, > i >=.

W każdym przypadku, gdy chcemy dodać informację o wersji, trzeba użyć odpowiedniego operatora. Jeśli nie chcemy dodawać żadnych informacji o pożądanych wersjach, po prostu nie dodawajmy żadnych operatorów.

Na przykład nakażemy Portage używać wyłącznie gnumeric-1.2.13:

Listing 2.2: Włączanie konkretnej wersji testowej gnumerica

=app-office/gnumeric-1.2.13

3.c. Instalacja zamaskowanych programów

Plik package.unmask

Ważne: Deweloperzy Gentoo nie będą pomagać przy problemach w korzystaniu z pakietów odmaskowanych za pomocą tego pliku. Prosimy o zachowanie ostrożności przy wprowadzaniu tych zmian. Nikt nie będzie odpowiadał na pytania związane z programami uaktywnionymi za pomocą plików package.unmask i package.mask.

Jeśli zechcemy zainstalować program z jakichś względów zamaskowany przez deweloperów Gentoo, powinniśmy najpierw zapoznać się z powodem ukrycia danej jego wersji, znajdującym się domyślnie w pliku /usr/portage/profiles, a następnie dodać dokładnie taką samą linię do pliku /etc/portage/package.unmask (lub pliku w tym katalogu, jeśli jest on katalogiem o takiej nazwie).

Na przykład jeśli =net-mail/hotwayd-0.8 jest zamaskowane, można je odmaskować dodając taką linię do package.unmask:

Listing 3.1: /etc/portage/package.unmask

=net-mail/hotwayd-0.8

Plik package.mask

Jeśli z jakichś powodów nie życzymy sobie, aby Portage uaktualniało program do jakiejś określonej wersji, możemy ją zamaskować dopisując odpowiednią linię do pliku /etc/portage/package.mask (lub w tym pliku w katalogu).

Na przykład jeśli nie chcemy, aby Portage instalowało nowsze źródła kernela niż gentoo-sources-2.6.8.1 dodajemy taką linię do lokalizacji package.mask:

Listing 3.2: Przykładowy wpis do /etc/portage/package.mask

>sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1

[ << ] [ < ] [ Powrót ] [ > ] [ >> ]


Drukuj

Pokaż całość

Zaktualizowano 19 lipca 2010

Oryginalna wersja tego dokumentu została po raz ostatni zaktualizowana 17 sierpnia 2014. Jeśli chcesz pomóc w aktualizacji tego dokumentu do najnowszej wersji, skontaktuj się z Łukaszem Damentko, koordynatorem polskiego projektu tłumaczeń dokumentacji Gentoo.

Podsumowanie: Oprogramowanie w Gentoo, w zależności od stopnia przetestowania i używanej architektury, jest podzielone na kilka gałęzi. W rozdziale tym omawiamy proces konfigurowania i dostosowywania tych gałęzi do określonych potrzeb.

Sven Vermeulen
Autor

Grant Goodyear
Autor

Roy Marples
Autor

Daniel Robbins
Główny Architekt

Chris Houser
Autor

Jerry Alexandratos
Autor

Seemant Kulleen
Gentoo x86 Developer

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha Developer

Jason Huebel
Gentoo AMD64 Developer

Guy Martin
Gentoo HPPA developer

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC developer

Joe Kallar
Gentoo SPARC developer

John P. Davis
Redaktor

Pierre-Henri Jondot
Redaktor

Eric Stockbridge
Redaktor

Rajiv Manglani
Redaktor

Jungmin Seo
Redaktor

Stoyan Zhekov
Redaktor

Jared Hudson
Redaktor

Colin Morey
Redaktor

Jorge Paulo
Redaktor

Carl Anderson
Redaktor

Jon Portnoy
Redaktor

Zack Gilburd
Redaktor

Jack Morgan
Redaktor

Benny Chuang
Redaktor

Erwin
Redaktor

Joshua Kinard
Redaktor

Tobias Scherbaum
Redaktor

Xavier Neys
Redaktor

Gerald J. Normandin Jr.
Korekta

Donnie Berkholz
Korekta

Ken Nowack
Korekta

Lars Weiler
Współpracownik

Joshua Saddler
Editor

Karol Wojtaszek
Tłumacz

Łukasz Damentko
Tłumacz

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.