Gentoo Logo

Wytyczne dotyczące używania nazwy i logo Gentoo

Spis treści:

1.  Wstęp

Dokument ten opisuje właściwe korzystanie z nazwy i logo "g" Gentoo, oraz każdej innej związanej z nim marki, dla oprogramowania i projektów związanych z komputerami, które nie są, kierowane przez Gentoo Foundation, Inc. Pytania dotyczące tych wytycznych prosimy kierować do Gentoo Foundation, Inc.

Gentoo Foundation, Inc. rezerwuje prawo do zmiany tych praw od czasu do czasu, według własnego uznania. Z tego powodu namawiamy do przeglądania tego dokumentu co pewien czas.

2.  Definicje

Projekt Gentoo (Gentoo project)

Grupa ochotników kierowanych obecnie przez Gentoo Foundation Inc., orgranizację nienastawioną na zysk.

Treści stworzone przez Projekt Gentoo

Każda treść, do której prawa autorskie posiada Gentoo Foundation, Inc.

Logo "G"

Grafika Gentoo

Grafika stworzona przez Projekt Gentoo (patrz powyższa definicja).

Strona społeczności Gentoo

Strona pozbawiona treści zarobkowych, której pierwszorzędnym celem jest zapewnienie każdemu użytkownikowi dodatkowych informacji o Gentoo oraz sprawach związanych z Gentoo.

3.  Właściciele mark

Nazwa "Gentoo" oraz logo "G" są obecnie zastrzeżonymi znakami towarowymi Gentoo Foundation, Inc.

4.  Używanie nazwy Gentoo

Pozwala się na używanie nazwy Gentoo w treściach związanych z komputerami. Należy jednak:

 1. Zdawać sobie sprawę, że nazwa "Gentoo" jest znakiem towarowym Gentoo Foundation, Inc.
 2. Nie nadawać nazwy "Gentoo" żadnemu oprogramowaniu lub produktom związanym z komputerami i nie używać słowa "Gentoo" jako części nazwy
 3. Pamiętać, że pełna nazwa domeny dla oprogramowania lub produktu związanego z komputerami nie może zawierać słowa "Gentoo"
 4. Oświadczyć, że treść, projekt, strona, produkt lub jakikolwiek inny element z jakim związana jest nazwa "Gentoo", nie jest częścią Projektu Gentoo i nie jest kierowany lub zarządzany przez Gentoo Foundation, Inc.

Powyższe ograniczenia nie odnoszą się do projektu Menedżera plików o nazwie Gentoo, rozwijanego przez Emila Binka, ponieważ nie jest to projekt systemu operacyjnego.

5.  Używanie logo i grafiki Gentoo

Pozwala się na używanie logo "G" oraz grafiki Gentoo, do których prawa autorskie posiada Gentoo Foundation, Inc. (dalej nazywaną "grafiką Gentoo"), pod poniższymi warunkami:

Używanie komercyjne

Komercyjne używanie loga "G" oraz grafiki Gentoo jest dozwolone dla każdego oprogramowania i sprzętu komputerowego, który zawiera lub jest oparty na zawartości stworzonej przez Projekt Gentoo lub każdy inny projekt, który wykorzystuje Gentoo lub Projekt Gentoo. Należy jednak:

 1. Zdawać sobie sprawę, że logo "G" jest znakiem towarowym Gentoo Foundation, Inc., oraz prawa autorskie do grafiki Gentoo posiada Gentoo Foundation, Inc.
 2. Użyta grafika nie jest podstawowym (największym) obrazem marki, użytym na produkcie, aby pokazać, że produkt zawiera "zawartość stworzoną przez Projekt Gentoo", ale nie jest produktem sprzedawanym lub wspieranym przez Gentoo Foundation, Inc.

Komercyjne użycie logo "G" oraz grafiki Gentoo w jakimkolwiek innym celu jest zabronione.

Używanie niekomercyjne

Niekomercyjne używanie logo "G" oraz grafiki Gentoo jest dozwolone. Należy jednak:

 1. Zdawać sobie sprawę, że logo "G" jest znakiem towarowym Gentoo Foundation, Inc., oraz prawa autorskie do grafiki Gentoo posiada Gentoo Foundation, Inc.
 2. Logo "G" oraz grafika Gentoo jest używana w zawartości odnoszącej się do "Projektu Gentoo", kierowanego przez Gentoo Foundation, Inc. i nie używa się jej w projektach poza lub ponad odpowiedzialnością Gentoo Foundation, Inc.
 3. Oświadczyć, że treść, projekt, strona, produkt lub jakikolwiek inny element z jakim związane jest logo "g" lub grafika Gentoo, nie jest częścią Projektu Gentoo i nie jest kierowany lub zarządzany przez Gentoo Foundation, Inc.

6.  Projekty społeczności Gentoo

Gentoo Foundation, Inc. udziela, jak wspomniano wyżej, stronom społeczności Gentoo prawa do używania nazwy Gentoo w projektach i nazwach domen. Należy jednak:

 1. Zadbać, aby strona internetowa, na każdej podstronie zawierała oświadczenie, że projekt nie jest oficjalnym projektem Gentoo i nazwać ją "nową stroną", "stroną fanów", "nieoficjalną stroną" lub "stroną społeczności",
 2. Zadbać, aby strona nie naśladowała wyglądu którejś z oficjalnych stron Gentoo
 3. Zdawać sobie sprawę, że nazwa "Gentoo" jest znakiem towarowym Gentoo Foundation, Inc.

Każde inne użycie nazwy, logo lub grafiki Gentoo jest ograniczane przez powyższe wytyczne.Drukuj

Zaktualizowano 11 grudnia 2005

Oryginalna wersja tego dokumentu została po raz ostatni zaktualizowana 13 stycznia 2015. Jeśli chcesz pomóc w aktualizacji tego dokumentu do najnowszej wersji, skontaktuj się z Łukaszem Damentko, koordynatorem polskiego projektu tłumaczeń dokumentacji Gentoo.

Podsumowanie: Niniejszy dokument opisuje zasady korzystania z nazwy i logo Gentoo.

The Gentoo Foundation

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.