Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Contractul Social Gentoo

Acest contract social este destinat să descrie clar politicile şi standardele dezvoltării în ansamblu a echipei de dezvoltare a proiectului Gentoo. Părţi din acest document au fost derivate din Contractul Social al Debian. Este, în general, similar cu acesta, exceptând unele părţi care au fost clarificate şi dezvoltate, iar alte părţi redundante au fost înlăturate. Comentariile sunt bine-venite. Vă rugăm să le trasmiteţi pe lista noastră de discuţii gentoo-dev@gentoo.org.

Ce Este Gentoo?

Gentoo în sine, este o colecţie de cunoaştere liberă. Cunoaşterea în acest context poate fi definită ca documentaţie şi metadată ce acoperă concepte sau domenii relevante pentru sistemele de operare şi componentele acestora, precum şi software liber contribuit de diverşi dezvoltatori ai Proiectului Gentoo.

Gentoo, sistemul de operare, este derivat din bazele conceptului descris anterior. Un sistem de operare Gentoo ar trebui să satisfacă necesităţile proprii (în engleză: "self-hosting"). Cu alte cuvinte, sistemul de operare ar trebui să se poată construi singur de la început, utilizând utilitarele şi metadatele mai sus menţionate. Dacă un produs asociat cu un proiect oficial Gentoo nu satisface aceste cerinţe, produsul nu este categorizat ca un sistem de operare Gentoo.

O listă oficială a proiectelor Gentoo este afişată în documentul Metastructura Gentoo. Un proict Gentoo nu este necesar să producă un sistem de operare Gentoo, pentru a fi recunoscut oficial.

Gentoo este şi va rămâne Software Liber

Vom publica constribuţiile noastre pentru Gentoo ca software liber, metadată sau documentaţie, sub licenţa GNU General Public License versiunea 2 (sau mai recentă, la discreţia noastră) sau licenţa Creative Commons - Attribution / Share Alike versiunea 2 (sau mai recentă, la discreţia noastră). Orice contribuţii externe pentru Gentoo (sub forma unor surse distribuibile în mod liber, binare, metadate sau documentaţie) pot fi încorporate în Gentoo, având în vedere că suntem pe deplin împuterniciţi să facem acest lucru. În orice caz, Gentoo nu va depinde niciodată de o aplicaţie sau metadată, decât în cazul în care este în conformitate cu GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, Creative Commons - Attribution/Share Alike sau altă licenţă aprobată de Iniţiativa Open Source (OSI).

Notă: Ne gândim la extinderea clauzei de mai sus pentru a necesita ca toate componentele de bază ale Gentoo să trebuiască să fie în conformitate cu o licenţă aprobată de OSI şi Fundaţia pentru Software Liber (FSF).

Vom contribui înapoi Comunităţii pentru Software Liber

Vom stabili relaţii cu autorii de Software Liber şi vom colabora cu ei, când va fi posibil. Vom raporta rezolvări pentru problemele apărute, îmbunătăţiri, cereri de la utilizatori, etc. autorilor "upstream" ai aplicaţiilor incluse în sistemul nostru. Vom documenta, de asemenea, foarte clar contribuţiile noastre pentru Gentoo, precum şi orice modificări sau îmbunătăţiri efectuate asupra surselor externe utilizate în Gentoo (fie sub forma unor fişiere patch, "comenzi sed" sau orice altă formă). Recunoaştem faptul că îmbunătăţirile şi modificările noastre au mult mai mult sens în marea comunitate pentru Software Liber dacă sunt documentate şi explicate clar, deoarece nu oricine are timp sau disponibilitate pentru a înţelege modificările literale conţinute în fişierele patch sau comenzile utilizate.

Nu vom ascunde problemele

Vom menţine baza noastră de date pentru raportarea de bug-uri deschisă pentru public întotdeauna; rapoartele introduse de utilizatori online vor fi imediat vizibile celorlalţi.

Excepţiile sunt în cazul în care recepţionăm informaţii legate de securitate sau informaţii relative la relaţiile între dezvoltatori cu cererea de a nu fi publicate înainte de o anumită dată limită.Actualizat la 30 Aprilie 2006

Versiunea originală a acestui document a fost actualizată ultima dată la 30 Aprilie 2006

Sumar: Acest document conţine un angajament către comunitatea Gentoo despre libertatea aplicaţiilor Gentoo, deschiderea procesului de dezvoltare Gentoo şi soluţiile pe care le dăm înapoi comunităţii software libere.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.