Gentoo Logo

Dokumentacja Gentoo Linux -- Tenshi

Spis treści:

1.  Wprowadzenie

Tenshi to program służący do monitorowania logów systemowych, stworzony z myślą o przeszukiwaniu jednego lub kilku takich plików pod kątem linii pasujących do stworzonych przez użytkownika wyrażeń regularnych i przy każdym wykryciu takiej linii raportujący o tym w odpowiedni sposób. Wyrażenia regularne przypisywane są do kolejek, z których każda ma własny okres oczekiwania pomiędzy raportami oraz własną listę adresów mailowych odbiorców raportu.

Kolejki mogą być konfigurowane tak, aby wiadomość była wysyłana tak szybko, jak tylko program natrafi na odpowiednią linię lub by list był wysyłany co jakiś określony okres czasu.

Dodatkowo można zamaskować nie interesujące nas pola w logach (takie jak na przykład numery PID). Dokonuje się tego również za pomocą standardowych dla wyrażeń regularnych operatorów grup ( ). Pozwala to na tworzenie bardziej przejrzystych raportów. Wszystkie raporty są dzielone w zależności od nazwy hosta oraz grupowane, kiedy tylko jest to możliwe.

Program odczytuje plik konfiguracyjny, a następnie uruchamia w tle demona, który monitoruje wybrane pliki z logami.

Warto zapoznać się z przykładowym plikiem tenshi.conf oraz stroną podręcznika systemowego man 8 tenshi w celu zdobycia większej wiedzy na temat pracy z programem.

Ważne: Kiedyś pakiet ten nazywał się Wasabi, ale nazwę zmieniono w związku z tym, że był to zarejestrowany znak handlowy innej firmy.

2.  Przykłady

W pliku tenshi.conf warto posiadać następujące wpisy:

Listing 2.1: Przykładowe ustawienia kolejek w pliku tenshi.conf


...

set hidepid on

set queue mail   tenshi@localhost sysadmin@localhost [0 */12 * * *]
set queue misc   tenshi@localhost sysadmin@localhost [0 */24 * * *]
set queue critical tenshi@localhost sysadmin@localhost [now]

group ^ipop3d:

mail ^ipop3d: Login user=(.+)
mail ^ipop3d: Logout user=(.+)
mail ^ipop3d: pop3s SSL service init from (.+)
mail ^ipop3d: pop3 service init from (.+)
mail ^ipop3d: Command stream end of file, while reading.+
mail ^ipop3d: Command stream end of file while reading.+

critical ^ipop3d: Login failed.+

trash ^ipop3d:.+

group_end

critical ^sudo: (.+) : TTY=(.+) ; PWD=(.+) ; USER=root ; COMMAND=(.+)

misc .*

Każda wiadomość ipop3d nie pasująca do wyrażeń regularnych kolejki mail lub critical zostanie przekierowana do kolejki trash (wbudowana kolejka zerowa). Każda pozostała wiadomość będzie przekierowywana do kolejki misc. Wpisy wewnątrz (.+) zostaną zamaskowane.

Poniżej znajduje się przykładowy raport z kolejki mail wysłany po 12 godzinach pracy programu.

Listing 2.2: Przykładowy raport - kolejka [mail]


host1:
  79: ipop3d: Login user=___
  74: ipop3d: Logout user=___

host2:
  30: ipop3d: Login user=___
  30: ipop3d: Logout user=___
  19: ipop3d: pop3 service init from ___
  12: ipop3d: pop3s SSL service init from ___
  1: ipop3d: Command stream end of file while reading line user=??? host=bogus.domain.net [192.168.0.1]
  1: ipop3d: Command stream end of file, while reading authentication host=bogus1.domain.net [10.1.7.1]

Poniżej znajduje się przykładowy raport z kolejki critical. Takie wiadomości są wysyłane natychmiast po tym jak tylko pojawi się wpis pasujący do wyrażenia regularnego.

Listing 2.3: Przykładowy raport - kolejka [critical]


host1:
  1: /usr/bin/sudo: ___ : TTY=___ ; PWD=___ ; USER=root ; COMMAND=/bin/dmesg

Listing 2.4: Przykładowy raport - kolejka [critical]

host1:
  1: /usr/bin/sudo: ___ : TTY=___ ; PWD=___ ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash

Listing 2.5: Przykładowy raport - kolejka [critical]

host2:
  1: ipop3d: Login failed user=admin auth=admin host=bogus1.domain.net [10.1.7.1]

Listing 2.6: Przykładowy raport - kolejka [critical]

host2:
  1: ipop3d: Autologout user=??? host=bogus.domain.net [192.168.0.1]

3.  Wymagania

Tenshi wymaga, aby działał program 'tail'. Niezbędny jest także moduł Net::SMTP pozwalający na wysyłanie raportów pocztą. Powinien on być częścią instalacji perla.

Użytkownicy Gentoo mogą zainstalować ten program poprzez ebuild app-admin/tenshi.

4.  Zasoby

Najnowsze wydanie tenshi znajduje się tu: tenshi-latest.tar.gz.

Wszystkie wydania są także dostępne na stronie http://dev.gentoo.org/~lcars/tenshi.

Wszelkie prośby, sugestie i raporty o błędach prosimy przysyłać na adres tenshi@gentoo.orgDrukuj

Zaktualizowano 18 marca 2005

Podsumowanie: Krótki opis programu tenshi, narzędzia służącego do monitorowania logów systemowych.

Andrea Barisani
Autor

Łukasz Damentko
Tłumaczenie

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.