Gentoo Logo

Gentoo Overlays: Podręcznik użytkownika

Spis treści:

1.  Wprowadzenie

Odbiorcy

Ten dokument został napisany dla wszystkich użytkowników Gentoo. Każdy deweloper, który chce prowadzić swój własny overlay, powinien przeczytać Podręcznik Dewelopera.

Czym są overlaye?

Tzw. "overlay" to drzewo pakietów dla Portage. Zawierają ono dodatkowe ebuildy dla systemu i jest zarządzane przez deweloperów Gentoo. Drzewa takie nie są częścią systemu Gentoo, są tworzone poza głównym drzewem Portage.

Po co korzystać z overlayów?

Jest wiele powodów dla których użytkownicy tworzą overlaye. Niektóre z nich to:

  • Gdy zmodyfikujemy ebuild w katalogu /usr/portage, zmiany zostaną utracone za każdym razem, gdy wykonamy polecenie emerge --sync. Jeśli jednak dodamy zmodyfikowany ebuild do overlaya, zmiany będą zabezpieczone przed emerge --sync.
  • Ponieważ overlaye nie zawierają się w głównym drzewie pakietów Gentoo Portage, jest to świetne miejsce do rozwijania i testowania ebuildów bez groźby uszkodzenia głównego drzewa pakietów Gentoo Portage.
  • Nie każdy ebuild należy do głównego drzewa pakietów Gentoo. Overlay jest świetnym miejscem do przechowywania ebuildu do momentu gdy jest on gotowy do przejścia do drzewa pakietów Gentoo Portage.

Czym jest Projekt Overlay Gentoo?

Projekt ten zapewnia przestrzeń roboczą, która umożliwia projektom Gentoo, deweloperom i użytkownikom współpracę nad przyszłymi pakietami Gentoo. Osiągamy to przez publikację overlayów dla projektów i deweloperów Gentoo.

Czy wszystkie oficjalne overlaye znajdują się na overlays.gentoo.org?

Nie. Deweloperzy Gentoo mogą publikować swoje overlaye gdziekolwiek, gdzie uważają to za stosowne. Nie muszą używać overlays.gentoo.org jeśli nie chcą.

2.  Pierwsze kroki

Dzięki programowi o nazwie layman autorstwa Gunnara Wrobela można łatwo instalować i uaktualniać nakładki.

Instalacja laymana

Aby zainstalować laymana, postępujemy według tych wskazówek:

Listing 2.1: Instalacja laymana

# emerge layman

Listing 2.2: Informawanie Portage o repozytoriach laymana

(dla laymana 1.1)
# echo "source /usr/portage/local/layman/make.conf" >> /etc/make.conf

(dla laymana 1.2 i nowszych)
# echo "source /usr/local/portage/layman/make.conf" >> /etc/make.conf

Uwaga: Layman utworzy katalog "/usr/portage/local/layman/make.conf" gdy dodamy pierwszy overlay. Jeśli jednak nie planujemy instalacji overlaya w danej chwili, powinniśmy się upewnić, że ten plik istnieje i zawiera pustą zmienną "PORTDIR_OVERLAY". W przeciwnym wypadku portage będzie narzekać. Możemy wydać polecenie "echo PORTDIR_OVERLAY=\"\" > /usr/portage/local/layman/make.conf" w celu utworzenia poprawnego pliku.

Lista dostępnych overlayów

Aby zobaczyć listę dostępnych overlayów, wydajemy polecenie:

Listing 2.3: Lista dostępnych overlayów

# layman -L

Instalowanie overlayów

Aby zainstalować na swoim komputerze overlaya, wydajemy polecenie:

Listing 2.4: Dodajemy overlaya

$ layman -a <nazwa>

Na przykład, aby zainstalować overlay PHP, wydajemy polecenie:

Listing 2.5: Dodajemy overlay PHP

$ layman -a php

Instalowanie pakietów z overlayów

Po zainstalowaniu overlaya, możemy zainstalować pakiet z niego wpisując:

Listing 2.6: Instalowanie pakietu z overlaya

# emerge -av <kategoria>/<pakiet>

Portage automatycznie przeszukuje główne drzewo Portage (w /usr/portage) oraz wszystkie overlaye które zainstalowaliśmy i wybiera najnowszą wersję pakietu jaką może znaleźć.

Jeśli Portage nie wybiera pakietu z overlaya, jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że pakiet jest oznaczony przez ~arch, gdzie "arch" jest architekturą naszego komputera (przeważnie x86).

Aktualizacja overlaya

Aby zaktualizować zainstalowane overlaye, wydajemy polecenie:

Listing 2.7: Aktualizacja zainstalowanych Overlayów

# layman -S

Nie wydawawajmy tego polecenia codziennie, gdyż powodujemy tym samym zbytnie obciążenie infrastruktury Gentoo.

3.  Jak pomóc?

Wprowadzenie

Wszyscy deweloperzy Gentoo byli użytkownikami Gentoo przed zostaniem deweloperami. Nasi użytkownicy nie są wyłącznie powodem tego że Gentoo istnieje nadal. Są oni także naszymi przyszłymi wolontariuszemi.

Jeśli użytkownik zacznie wspierać jakiś projekt, damy mu dostęp z możliwością wprowadzania zmian do overlayów projektu i zapewnimy mentorów którzy pomogą mu wspierać projekt. W końcu, jeśli spodoba nam się to co robi i sposób w jaki to robi, zaprosimy go do pójścia na całość i zostania deweloperem Gentoo.

Jak zacząć

Jeśli użytkownik chce wspierać overlaya, najlepszym sposobem jest zbudowanie dobrych relacji z deweloperami Gentoo którzy są za niego odpowiedzialni. Może również sprawdzić kto jest odpowiedzialny za każdego overlaya na stronie overlays.gentoo.org, klikając na link danego overlaya.

Różni deweloperzy wolą różne formy kontaktu. Niektórzy przesiadują na IRC i mogą mieć kanały dla swoich projektów. Przykładem tego jest projekt PHP (#gentoo-php), i projekt Webapps (#gentoo-web). Inni wolą kontakt emailowy. Jedyną drogą by to sprawdzić jest skontaktowanie się którąś z tych metod i przekonanie się.

Praca z subversion

Subversion jest systemem kontroli wersji, którego używamy do zarządzania zawartością overlaya. Jeżeli nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tym systemem to podręcznik Subversion jest doskonałym miejscem, aby zacząć przygodę z tym programem. Możemy go zakupić w formie zwyczajnej książki lub czytać za darmo w Internecie.

Praca z Git

Git jest kolejnym systeme kontroli wersji, którego używamy. Aby się z nim zapoznać zapraszamy do przeczytania tutorialu, który znajduje się na głównej stronie.

Dalsze informacje

Dalsze wsparcie w pracy nad ebuildami może zapewnić projekt (lub pojedynczy deweloper) nimi zarządzający w Gentoo.

4.  Często zadawane pytania

P: Czy utrzymujecie overlaye dla użytkowników?

  • O: Nie, nie utrzymujemy. Jeśli potrzebujesz swojego overlaya na (git.)overlays.gentoo.org, musisz najpierw zostać deweloperem Gentoo lub dołączyć do już istniejącego projektu.


Drukuj

Zaktualizowano 30 października 2008

Podsumowanie: Opis korzystania z usługi Gentoo Overlays.

Stuart Herbert
Autor

Markus Ullmann
Autor

Łukasz Gawroński
Tłumaczenie

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.