Gentoo Logo

Catalyst FAQ

1.  Najczęściej zadawane pytania

Jak utworzyć tarballe stage2 i stage3 dla nietypowych procesorów, takich jak pentium4?

Po pierwsze, należy się upewnić, czy sprzęt na którym pracujemy odpowiada konfiguracji, na którą przygotowujemy stage. Tworzenie stage dla pentium4 musi zostać wykonane na systemie opartym o Pentium 4 lubAMD64/Opteron (lub lepszym). Nie jest możliwe utworzenie stage dla pentium4 na systemie opartym o Athlon XP, jako że procesory Athlon XP nie wspierają instrukcji SSE2, dostępnych w stage dla pentium4. Podobnie rzecz ma się w przypadku, gdy chcemy budować system dla g4. Można tego dokonać jedynie na systemach wspierających PowerPC G4 lub G5.

Gdy mamy pewność, że budujemy system na właściwym sprzęcie, można rozpocząć instalację, jednakże by zbudować system od stage2, należy wybrać stage z opcją subarch odpowiadającą naszemu procesorowi (np. pentium4.) Tylko wtedy stage2 zostanie zbudowane dla wybranej przez nas wersji procesora. Następnie wykorzystujemy stage2 do budowy stage3. Oczywiście wybieramy stage3 z odpowiednią dla procesora opcją subarch, tak by pokrywała się ona z opcją stage2.

Jak zbudować system z wieloma stage'ami wpierającymi różnorodne procesory?

Na początku należy zbudować ogólny stage1. Następnie używamy utworzone stage1 do zbudowania konkretnych wersji stage2 i stage3. Używamy stage1 ponownie by utworzyć kolejne wyspecjalizowane wersje stage2 i stage3. Stage1 nie musi być tworzone od nowa -- wszystkie zbudowane stage2 i stage3 mogą używać tego samego stage1 jako źródła.

Czy można zbudować stage1 dla nietypowej wersji procesora?

Nie jest to najlepszy pomysł, jako że stage1 uznaje się za wersję pracującą z każdym typem procesorów. Dzięki temu, można go uruchamiać na każdym sprzęcie. Musimy uważać, by nie "zanieczyścić" naszego stage1 specyficznym kodem nietypowych procesorów. Do tworzenia nowej wersji stage1 używamy "ogólnych" wersji stage3.

Czy catalyst może budować każdy stage od początku? Jeżeli catalyst posiada taką możliwość, dlaczego za każdym razem potrzebna jest wersja stage na której budujemy inne?

Dobre pytanie. Jak wiadomo, stage2 i stage3 są zależne od poprzednich stage przy budowaniu, o czym świadczą ich nazwy (np. "stage2" sugeruje istnienie "stage1".) Mimo to, catalyst potrzebuje podstawowego stage by utworzyć stage1, tak więc mając na celu zbudowanie stage1, warto wiedzieć dlaczego jest to tak ważne. Budując stage1, catalyst korzysta ze źródłowego stage3 by utworzyć środowisko chroot. Wewnątrz środowiska chroot, nowe stage1 jest tworzone poprzez ustawienie zmiennej środowiska ROOT na /tmp/stage1root. Zmienna ta instruuje menadżer pakietów by pominął obecny system plików i łączył wszystkie nowe pakiety z systemem umiejscowionym w /tmp/stage1root. Catalyst pakuje wtedy /tmp/stage1root, które zostaje docelowym stage1. Oznacza to, że gdy catalyst tworzy stage1, samo stage1 nie dziedziczy żadnych binariów ani bibliotek ze źródłowego stage, które jest używane podczas tworzenia. Jednakże używane stage wpływa w pewnym stopniu na docelowe stage1 -- Pliki nagłówkowe Linux (Linux headers) w używanym stage są użyte do budowania glibc w stage1, tak więc kompilatory w stage użytym do budowy stage1 są używane do kompilacji wszystkich programów w stage1. Źródłowe stage jest używane do odizolowania procesu budowy stage1 od lokalnego systemu, oraz umożliwienia budowania stage1 w wersji x86 na systemach amd64, dla przykładu.

Czy istnieje oficjalne HOWTO dla Catalyst?

Obecnie nie. Wszyscy zainteresowani napisaniem takiego przewodnika mogą wysłać swe prace tak jak w przypadku raportowania błędów. Brak oficjalnego HOWTO, nie oznacza że Catalyst nie posiada żadnej dokumentacji. Po zainstalowaniu Catalyst, przykładowe pliki z instrukcjami zostaną zainstalowane w /usr/share/doc/catalyst-$version/examples.

Jeżeli potrzebujemy odpowiedzi na inne pytania, pomocne może okazać się zapisanie do listy mailowej gentoo-catalyst.

Gdzie należy umieszczać flagi USE dla poszczególnych pakietów, ustawienia maskowania, itp?

Catalast wspiera pliki konfiguracyjne znajdujące się w /etc/portage. Wystarczy dodać wybrane flagi w pliku specyfikacji, i upewnić się czy źródłowe stage używają tej samej opcji portage_confdir co system lokalny:

portage_confdir: /ścieżka/do/etc/portage

Budować własne stage1, czy użyć wersji dostępnej w Gentoo mirror?

Najlepiej zawsze budować własne stage, jeżeli nie zostanie do tego celu użyty ten sam snapshot, który został użyty do zbudowania ostatniego wydania. Drzewo często zmienia swoją zawartość. Jeżeli mielibyśmy użyć stage1 starszego niż 3 miesiące, spowodowałoby to prawdopodobnie problemy z blokującymi się pakietami i kompatybilnością, które wpłynęły by na proces budowania stage.

W jaki sposób utrzymywać pakiety GRP/stages/LiveCD zawsze w najnowszej wersji?

Catalyst używa Portage podczas pracy, tak więc wystarczy regenerować snapshot Portage i przebudowywać GRP/stage/LiveCD. Portage przeprowadzi aktualizację pakietów tak jak to ma miejsce w zwykłym systemie.

Czy Catalyst używa specjalnej składni dla flag USE?

Nie, flagi USE w Catalyst są identyczne jak w Portage.Drukuj

Zaktualizowano 5 lutego 2008

Podsumowanie: Najczęściej zadawane pytania związane z programem Catalyst.

John P. Davis
Autor

Daniel Robbins
Autor

William Kilian
Współpracownik

Chris Gianelloni
Redaktor

Rafał Stolarski
Tłumaczenie

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.