Gentoo Logo

Manual de Referinţă pentru Catalyst

Conţinut:

1.  Introducere

Acest document se doreşte a fi o referinţă completă pentru toate platformele ţintă ale Catalyst, opţiunile fişierelor specificaţie, şi a tuturor celorlalte aspecte ale Catalyst.

2.  Referinţe privind Versiunea Ţintă Snapshot

Numele ţintei: snapshot

Descrierea Ţintei: O versiune snapshot pentru Portage, arborele Portage pregătit şi compresat folosit pentru construirea tuturor celorlaltor ţinte.

Versiunea snapshot ţintă foloseşte următoarele setări:

Variabilă Utilizare Descriere Exemplu fişier specificaţie
version_stamp necesară identificator, de ex. data sau numărul versiunii version_stamp: 2004.3
portdir_overlay opţională directorul portage paralel (PORTDIR_OVERLAY din /etc/make.conf) portdir_overlay: /home/utilizator/arborele_meu_paralel

3.  Referinţe privind Arhivele Tar Ţintă (stage1, stage2, stage3)

Numele ţintei stage1

Descrierea ţintei: o arhivă tar stage1, elementul de bază pentru construirea arhivelor tar stage2 şi stage3.

Cerinţe pentru construire: O versiune snapshot a arborelui Portage ca şi o arhivă "sursă" stage2 sau stage3 pentru configurarea mediului chroot.

Fişierul ţintă stage1 foloseşte urmatoarele setări:

Variabilă Utilizare Descriere Exemplu fişier specificaţie
subarch necesară sub-arhitectura pentru care Catalyst este construit, de ex. pentium4 sau athlon-xp subarhitectură: athlon-xp
version_stamp necesară identificator, de ex. data sau numărul versiunii version_stamp: 2004.3
target cerută ţinta pentru care Catalyst este construit, în acest caz, o arhivă tar stage1 ţinta: stage1
rel_type necesară profilul ce va fi folosit de Catalyst, în cele mai multe cazuri default este de ajuns rel_type: default
profile necesară Profilul Portage (/etc/make.profile) pe care Catalyst îl va folosi pentru construire profile: default-linux/x86/2004.3
snapshot necesară Versiunea snapshot pentru Portage folosită, calea fiind relativă la ${clst_storedir}/snapshots snapshot: 20041222
source_subpath necesară locaţia fişierului stage sursă, calea este relativă faţă de ${clst_sharedir} source_subpath: default/stage3-x86-2004.1
distcc_hosts opţională, distcc cerut în options (catalyst.conf) calculatoarele gazdă folosite pentru compilare distribuită distcc distcc_hosts: 127.0.0.1 192.168.0.1

4.  Referinţe privind GRP

Numele ţintei: grp

Descrierea ţintei: Un set de pachete GRP. GRP este acronimul pentru 'Gentoo Reference Platform' şi constă dintr-un set de pachete şi arhive sursă, grupate în (opţional) directoare separate pentru o uşoară integrare în CD-urile de instalare.

Cerinţe pentru construire: Un snapshot al arborelui Portage şi o arhivă sursă stage3.

Ţinta GRP foloseşte următoarele setări:

Variabilă Utilizare Descriere Exemplu fişier specificaţie
subarch necesară sub-arhitectura pentru care Catalyst este construit, de ex. pentium4 sau athlon-xp subarch: athlon-xp
version_stamp necesară identificator, de ex. data sau numărul versiunii version_stamp: 2004.3
target necesară ţinta pentru care Catalyst este construit, în acest caz, grp target: stage1
rel_type necesară profilul ce va fi folosit de Catalyst în construcţie, în multe cazuri default este de ajuns rel_type: default
profile necesară Profilul Portage (/etc/make.profile) pe care Catalyst îl va folosi pentru construire profile: default-linux/x86/2004.3
snapshot necesară Versiunea snapshot pentru Portage folosită, calea fiind relativă la ${clst_storedir}/snapshots snapshot: 20041222
source_subpath necesară locaţia fişierului stage sursă, calea fiind relativă la ${clst_sharedir} source_subpath: default/stage3-x86-2004.1
distcc_hosts opţional, distcc cerut în options (catalyst.conf) calculatoarele gazdă folosite pentru compilare distribuită distcc distcc_hosts: 127.0.0.1 192.168.0.1
grp necesară structura de directoare pentru build-ul GRP finalizat grp: src packages
grp/use necesară Indicatorii USE ce vor fi folosiţi la construirea setului GRP grp/use: gtk2 gnome kde qt bonobo acl
grp/[grp:x]/type necesară tipul de build GRP - comanda pkgset va construi şi împacheta ebuild-ul specificat într-o arhivă compresată (pachet binar), iar comanda srcset doar va descărca local sursele de pe un mirror Gentoo grp/src/type: srcset; grp/packages/type: packages
grp/[grp:x]/packages necesară lista pachetelor ebuild pentru un build GRP corespunzător (srcset, pkgset) grp/src/packages: pciutils hdparm; grp/packages/packages: pciutils hdparm

5.  Referinţe despre Ţinta Tinderbox

Numele ţintei: tinderbox

Descrierea ţintei: Tinderbox este o ţintă de tip QA (Quality Assurance - Asigurarea Calităţii) folosit pentru a construi serii de pachete de test

Cerinţe pentru construire: Un snapshot al arborelui Portage şi o arhivă sursă stage3

Ţinta tinderbox foloseşte următoarele setări:

Variabilă Utilizare Descriere Exemplu fişier specificaţie
subarch necesară sub-arhitectura pentru care Catalyst este construit, de ex. pentium4 sau athlon-xp subarch: athlon-xp
version_stamp necesară identificator, de ex. data sau numărul versiunii version_stamp: 2004.3
target necesară ţinta pentru care este construit Catalyst, în acest caz, tinderbox target: stage1
rel_type necesară profilul ce va fi folosit de Catalyst, în cele mai multe cazuri default este de ajuns rel_type: default
profile necesară Profilul Portage (/etc/make.profile) pe care Catalyst îl va folosi pentru construire profile: default-linux/x86/2004.3
snapshot necesară Versiunea snapshot Portage folosită, calea fiind relativă la ${clst_storedir}/snapshots snapshot: 20041222
source_subpath necesară locaţia fişierului stage sursă, calea fiind relativă la ${clst_sharedir} source_subpath: default/stage3-x86-2004.1
distcc_hosts opţional, distcc cerut în options (catalyst.conf) calculatoarele gazdă folosite pentru compilare distribuită distcc distcc_hosts: 127.0.0.1 192.168.0.1
tinderbox/use necesară Indicatorii USE ce vor fi folosiţi pentru construcţia tinderbox tinderbox/use: gtk2 qt kde bonobo
tinderbox/packages necesară lista pachetelor ebuild pentru a construi tinderbox tinderbox/packages: xorg-x11 kde xmms parted portage

Utilizare: Iată cum funcţionează tinderbox. Arhiva sursă specificată este folosită pentru a configura mediul chroot. Apoi, rsync este folosit pentru a crea o copie de siguranţă iniţială curată a mediului chroot. Primul pachet specificat în tinderbox/packages este instalat, folosind indicatorii USE specificaţi în tinderbox/use. Instalarea fiind corectă, Catalyst foloseşte rsync pentru a restaura mediul chroot la forma sa originală. Apoi, fiecare pachet specificat în tinderbox/packages este instalat în mod succesiv; fiecare instalare este urmată de "reîntoarcerea la starea iniţială", adică pasul rsync.

Din cauza pasului rsync, adică reîntoarcerea la starea iniţială, tinderbox poate detecta erori în dependenţele dibtre pachete. Pentru ca un pachet să fie compilat cu succes, trebuie să depindă de orice ar avea nevoie pentru o compilare curată dintr-o arhivă stage3 originală. De asemenea, acestă testare a tinderbox este chiar foarte eficientă când pkgcache este activat în /etc/catalyst/catalyst.conf, deoarece pachetele pre-construite vor fi folosite pentru satisfacerea oricăror dependenţe. Aceasta înseamnă că pachete mari consumatoare de CPU ca xfree vor fi compilate doar odată pentru fiecare rulare a tinderbox, demonstrând că pkgcache este activat.

Tinderbox va continua să compileze prin parcurgerea tuturor pachetelor specificate în tinderbox/packages, chiar dacă unele pachete nu se vor compila. Un fişier log al compilării este creat şi localizat la [storedir]/tmp/[rel_type]/[subarch]-tinderbox-[version_stamp]/tmp/tinderbox.log. Dacă un pachet este compilat corect, o linie va fi înregistrată în acest fişier ce va conţine numele pachetului aşa cum este specificat în tinderbox/packages. Dacă un pachet nu este compilat corespunzător , o linie va fi înregistrată în acest fişier şi va conţine numele pachetului, precedat de "! ". Luaţi aminte că eşecurile în compilarea unor pachete anterioare pot cauza mai târziu erori în compilarea viitoarelor pachete.

În afara fişierului /tmp/tinderbox.log creat în interiorul mediului chroot, tinderbox nu efectuează un alt proces de log. Pentru a efectua log procesului de compilare, folosiţi comanda script împreună cu catalyst, după cum urmează:

Cod 5.1: Folosirea script cu Catalyst pentru efectuarea de log procesului de compilare

# script
Script started, file is typescript
# catalyst -f /foo/bar/oni.spec
# exit Script done, file is typescript

Apoi, deschideţi fişierul typescript din directorul curent pentru un log complet al procesului de compilare.

6.  Referinţe privind Livecd-stage1

Numele ţintă: livecd-stage1

Descrierea ţintei: Prima ţintă prealabilă pentru construirea unui LiveCD, de fapt o arhivă compresată ce conţine un fişier stage3 plus alte pachete.

Cerinţe pentru construire: Un snapshot al arborelui Portage şi o arhivă sursă stage3

Ţinta livecd-stage1 foloseşte următoarele setări:

Variabilă Utilizare Descriere Exemplu fişier specificaţie
subarch necesară sub-arhitectura pentru care Catalyst este construit, de ex. pentium4 sau athlon-xp subarch: athlon-xp
version_stamp necesară identificator, de ex. data sau numărul versiunii version_stamp: 2004.3
target necesară ţinta pentru care este construit Catalyst, în acest caz, livecd-stage1 target: stage1
rel_type necesară profilul ce va fi folosit de Catalyst, în cele mai multe cazuri default este de ajuns rel_type: implicit
profile necesară Profilul Portage (/etc/make.profile) pe care Catalyst îl va folosi pentru construire profile: default-linux/x86/2004.3
snapshot necesară Versiunea snapshot Portage folosită, calea fiind relativă la ${clst_storedir}/snapshots snapshot: 20041222
source_subpath necesară locaţia fişierului stage sursă, calea este relativă faţă de ${clst_sharedir} source_subpath: default/stage3-x86-2004.1
distcc_hosts opţional, distcc cerut în options (catalyst.conf) calculatoarele gazdă folosite pentru compilare distribuită distcc distcc_hosts: 127.0.0.1 192.168.0.1
livecd/use necesară Indicatorii USE folosiţi pentru construirea mediului livecd livecd/use: gtk2 kde gnome qt bonobo
livecd/packages necesară lista pachetelor pentru compilat şi inclus în mediul livecd livecd/packages: xorg-x11 qt parted mozilla-firefox gnome

Important: livecd TREBUIE inclus pe lângă indicatorii USE pe care îi specificaţi în variabila livecd/use. Asiguraţi-vă să introduceţi sys-apps/baselayout printre pachetele specificate în variabila livecd/packages, aşa cum baselayout trebuie recompilat cu indicatorul USE livecd activat, pentru ca LiveCD-ul să boot-eze corespunzător.

7.  Referinţe pentru Ţinta Livecd-stage2

Numele ţintă: livecd-stage2

Descrierea ţintei: Această ţintă pregăteşte LiveCD-ul pentru uz general. Un LiveCD stage2 conţine un livecd-stage1 plus kernel şi scripturi iniţializare (initrd) ce vor fi folosite pentru boot-area imaginii CD-ului.

Cerinţe pentru construire: Un snapshot cu arborele Portage şi o imagine sursă cu livecd-stage1

LiveCD-stage2 foloseşte următoarele setări:

Variabilă Utilizare Descriere Exemplu fişier specificaţie
subarch necesară sub-arhitectura pentru care Catalyst este construit, de ex. pentium4 sau athlon-xp subarch: athlon-xp
version_stamp necesară identificator, de ex. data sau numărul versiunii version_stamp: 2004.3
target necesară ţinta pentru care este construit Catalyst, în acest caz, livecd-stage2 target: stage1
rel_type necesară profilul ce va fi folosit de Catalyst, în cele mai multe cazuri default este de ajuns rel_type: implicit
profile necesară Profilul Portage (/etc/make.profile) pe care Catalyst îl va folosi pentru construire profile: default-linux/x86/2004.3
snapshot necesară Versiunea snapshot pentru Portage folosită, calea fiind relativă la ${clst_storedir}/snapshots snapshot: 20041222
source_subpath necesară locaţia fişierului stage sursă, calea fiind relativă faţă de ${clst_sharedir} source_subpath: default/stage3-x86-2004.1
distcc_hosts opţional, distcc cerut în options (catalyst.conf) calculatoarele gazdă folosite pentru compilare distribuită distcc distcc_hosts: 127.0.0.1 192.168.0.1
boot/kernel necesară identificatori pentru toate imaginile de kernelce vor fi disponibile pe LiveCD boot/kernel: gentoo smp
boot/kernel/[boot/kernel:x]/sources necesară ebuild de kernel care va fi folosit pentru fiecare kernel boot/kernel/gentoo/sources: gentoo-dev-sources
boot/kernel/[boot/kernel:x]/config necesară calea completă către fişierul .config al kernel-ului folosit în compilarea unui kernel specificat boot/kernel/smp/config: /home/user/smp-config.config
boot/kernel/[boot/kernel:x]/extraversion opţională etichetă opţională ce va fi adăugată kernel-ului specificat boot/kernel/smp/extraversion: 1337-CD
boot/kernel/[boot/kernel:x]/packages opţională lista pachetelor ebuild de care depind sursele kernel, pentru a fi compilate împreună cu kernel-ul boot/kernel/gentoo/packages: hostap-driver pcmcia-cs
boot/kernel/[boot/kernel:x]/use opţionali Indicatorii USE folosiţi în compilarea pachetelor de care depinde kernel-ul sursă boot/kernel/gentoo/use: apm pnp pcmcia
boot/kernel/[boot/kernel:x]/gk_kernargs opţională lista argumentelor ce va fi transmisă genkernel pentru kernel-ul specificat boot/kernel/smp/gk_kernargs: --kernel-cc=distcc --tempdir=/tmp
livecd/gk_mainargs opţională lista argumentelor ce va fi transmisă aplicaţiei genkernel livecd/gk_mainargs: --kernel-cc=distcc --tempdir=/tmp
livecd/cdfstype necesară tipul de sistem de fişiere ce va fi folosit pentru LiveCD, tipurile suportate fiind zisofs, squashfs, cloop, gcloop, şi noloop livecd/cdfstype: squashfs
livecd/runscript necesară scriptul de iniţializare folosit de Catalyst (păstraţi valorile implicite, altfel trebuie să ştiţi EXACT ce faceţi) livecd/runscript: /usr/lib/catalyst/livecd/runscript/default-runscript.sh
livecd/archscript necesară scriptul archscript folosit de Catalyst (păstraţi valorile implicite, altfel trebuie să ştiţi EXACT ce faceţi) livecd/archscript: /usr/lib/catalyst/livecd/runscript/x86-archscript.sh
livecd/empty opţionlă lista directoarelor ce vor fi şterse în mediul LiveCD (folosită pentru economisirea spaţiului) livecd/empty: /var/tmp /var/cache /usr/portage
livecd/rm opţional fişiere specifice ce vor fi şterse din mediul LiveCD (folosit pentru economisirea spaţiului) livecd/rm: /lib/*.a /var/log/emerge.log
livecd/unmerge opţională lista pachetelor ce vor fi dezinstalate din mediul LiveCD livecd/unmerge: autoconf automake portage man-pages
livecd/iso opţională locaţia în care va fi păstrat fişierul .iso generat livecd/iso: /tmp/my_livecd.iso
livecd/overlay opţional directorul ce va fi copiat în sistemul de fişiere al LiveCD-ului boot-at (nu mediul root al LiveCD) livecd/overlay: /home/user/my_overlay
livecd/root_overlay opţională calea completă către directorul ce va fi creat în mediul LiveCD-ului boot-at livecd/root_overlay: /home/user/my_root_overlay
livecd/modblacklist opţională lista modulelor interzise ce nu vor fi încărcate de hotplug livecd/modblacklist: usb-storage nvidia
livecd/rcadd opţională lista aplicaţiilor daemon şi a nivelurilor de rulare ale acestora, ce vor fi porniţi livecd/rcadd: syslog-ng:default gpm:default
livecd/rcdel opţională lista aplicaţiilor daemon şi a nivelurilor de rulare ale acestora, ce vor fi eliminaţi livecd/rcadd: syslog-ng:default sshd:default
livecd/type opţional tipul LiveCD-ului ce va fi construit gentoo-release-universal
livecd/motd opţională calea completă către motd, ce va fi folosit în mediul LiveCD-ului boot-at /home/users/livecd-motd.txt
livecd/splash_type opţional ce pachet splash va fi folosit, bootsplash sau gensplash livecd/splash_type: gensplash
livecd/splash_theme opţională tema splash ce va fi folosită livecd/splash_theme: livecd-2004.3
livecd/fsscript opţional script-ul ce va fi rulat în interiorul mediului LiveCD (pentru ajustarea şi îmbunătăţirea acestuia, etc) livecd/fsscript: /home/user/my_fsscript.sh
livecd/xinitrc opţională calea completă către un script xinitrc ce va fi folosit cu un XLiveCD livecd/xinitrc: /home/user/livecd_xinitrc
livecd/devmanager opţional managerul de dispozitive ce va fi folosit în cadrul livecd-ului, sau devfs sau udev livecd/devmanager: udev

Notă: script-urile runscript şi archscript: Variabilele livecd/runscript şi livecd/archscript folosesc script-urile shell care efectuează diverse sarcini în sistem, care cer interacţiune prin shell. Pentru scopurile ţintei livecd-stage2, archscript şi runscript sunt folosite pentru construirea kernel(-urilor) pentru LiveCD, performarea unor sarcini de pregătire şi curăţare a sistemului de fişiere al CD-ului, plasarea sistemului de fişiere boot-abil al CD-ului într-un loopback aşa cum este nevoie, şi configurarea bootloader-ului pentru LiveCD.

Notă: Utilizarea variabilelor legate de kernel în fişierul specificaţie: Pentru fiecare nume de variabilă în boot/kernel ce se găseşte în fişierul specificaţie (cum este gentoo, de exemplu), această ţintă va folosi genkernel pentru construirea kernel-ului şi a initrd. Cu exemplul introducerii gentoo în boot/kernel, Catalyst va folosi setarea boot/kernel/gentoo/sources pentru a determina ce surse de kernel să instaleze pentru această construcţie particulară de kernel (un exemplu de setare ar fi =sys-kernel/gentoo-dev-sources-2.6.0). Orice setare USE specificată în boot/kernel/gentoo/use va fi exportată mediului înainte de executarea genkernel.

8.  Referinţe despre Opţiunile Catalyst

Introducere

Sunt multe diferite opţiuni ce pot fi setate în catalyst.conf. Găsiţi mai jos explicaţii detaliate a fiecăreia.

ccache

Numele Opţiunii: ccache

Descriere: Activează suportul ccache în timpul compilării.

Scop: Măreşte dramatic viteza compilării după prima compilare.

Utilizare: Adăugaţi ccache la options în /etc/catalyst/catalyst.conf.

Exemplu: options: ccache

pkgcache

Numele Opţiunii: pkgcache

Descriere: Activează caching-ul arhivelor sursă .tbz2.

Scop: Măreşte dramatic viteza compilării după prima compilare prin utilizarea pachetelor precompilate.

Utilizare: Adăugaţi pkgcache la options în /etc/catalyst/catalyst.conf.

Example: options: pkgcache

distcc

Numele Opţiunii: distcc

Descriere: Activează compilarea distribuită în reţea.

Scop: Măreşte dramatic viteza compilării prin utilizarea mai multor calculatoare gazdă pentru compilare.

Utilizare: Adăugaţi distcc la options în /etc/catalyst/catalyst.conf, şi setaţi distcc_hosts în fişierele dvs. specificaţie (spec).

Exemplu: options: distcc

envscript

Nume Parametru: envscript

Descriere: Activează definirea oricărei variabile de mediu ce va fi utilizată în timpul compilării.

Scop: Pentru a activa folosirea setărilor HTTP proxy, MAKEOPTS, şi a altor setări specifice mediului.

Utilizare: Setaţi envscript=script.sh în /etc/catalyst/catalyst.conf. Un script envscript foloseşte următorul format:

Cod 8.1: exemplu envscript

export MAKEOPTS="-j4"
export GENTOO_MIRRORS="mymirror"
export meep="foo"

storedir

Numele Opţiunii: storedir

Descriere: Specifică directorul principal de lucru al Catalyst.

Scop: Activează definirea din partea utilizatorului a directorului de lucru.

Utilizare: Setaţi storedir către o locaţie specificată în /etc/catalyst/catalyst.conf

Exemplu: storedir: /home/user/catalyst_storedir

sharedir

Numele Opţiunii: sharedir

Descriere: Specifică locaţia pricipalelor fişiere program şi binare ale Catalyst.

Scop: Activează definirea din partea utilizatorului a locaţiei pricipalelor fişiere program şi a binarelor Catalyst.

Utilizare: Setaţi sharedir către o locaţie specificată în /etc/catalyst/catalyst.conf

Exemplu: sharedir: /home/user/catalyst_sharedirImprimare

Actualizat la 22 Decembrie 2004

Sumar: Manualul de referinţă Catalyst, acoperind fiecare aspect al configurării acestuia.

Daniel Robbins
Autor

John Davis
Contribuitor

Robert Datcu
Translator

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.