Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


6. Gentoojärjestelmän perustan asentaminen

Sisällysluettelo:

6.a. Chroot-ympäristön asettaminen

Valinnainen: Peilipalvelimen valinta

Lähdekoodien lataaminen onnistuu parhaiten jos käytetään nopeaa peilipalvelinta. Portage hakee peilipalvelinvaihtoehdot make.confin GENTOO_MIRRORS-asetuksesta. Luettelo kaikista peilipalvelimista löytyy vaikkapa Gentoo-sivuston peilipalvelinluettelosta (engl.). Sieltä kannattaa valita lähimmät ja nopeimmat palvelimet käyttöä varten (Suomessa esimerkiksi on kirjoittamisen hetkellä yksi: trumpetti.atm.tut.fi). Palvelinnopeuksien kartoittamiseen tarjotaan myös mirrorselect-työkalua. Valikoi välilyönnillä sopivat.

Koodilistaus 1.1: Mirrorselectin käyttö palvelinten valinnassa

# mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

Toinen tärkeä palvelinasetus make.confissa on SYNC. Sillä valitaa rsync-palvelin Portagepuun (Gentoon ohjelmistohakemiston, joka sisältää kaiken datan ohjelmien asennusta varten) päivittämistä varten. SYNCin voi toki valita käsin listasta, mutta siihen voi käyttää myös mirrorselect-komentoa:

Koodilistaus 1.2: Rsync-peilin valinta mirrorselectillä

# mirrorselect -i -r -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

Mirrorselectin suortittamisen jälkeen on tärkeää tarkistaa, että asetukset /mnt/gentoo/etc/make.confissa näyttävät järkeviltä!

Huomaa: Jos haluat asettaa SYNC-palvelimen asetustiedostoon make.conf, kannattaa valita yhteisöpalvelinlistasta lähinnä oleva. Suositeltavaa on ottaa yleinen kiertävä osoite kuten rsync.eu.gentoo.org. Tämä toimii paremmin kuin yksittäispalvelimet, sillä se jakaa lataustaakkaa ja tarjoaa hyviä vaihtoehtoja jos osa yhteyksistä ei toimi.

DNS-osoitteiden kopiointi

Ennen uuteen ympäristöön menemistä pitää vielä kopioida DNS-palvelinten tiedosto tiedostosta /etc/resolv.conf. Tietoja tarvitaan, että verkkoympäristö toimii vielä uudessakin ympäristössä. /etc/resolv.conf sisältää tiedot käytettävistä nimipalvelimista.

Koodilistaus 1.3: DNS-tietojen kopiointi

(valitsin -L varmistaa, ettei kopio ole symbolinen linkki)
# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/

Proc- ja dev-tiedostojärjestelmien liittäminen

Seuraavaksi siirrämme Linux-järjestelmän juureksi uuden hakemiston. Jotta tämä toimisi oikeon, pitää joitain tiedostojärjestelmiä saattaa saataville siellä.

Hakemisto /proc pitää liittää hakemistoon /mnt/gentoo/proc. Lisäksi pitää bindmountata dev-tiedostojärjestelmä.

Koodilistaus 1.4: /procin ja /devin liittäminen

# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev

Uuteen ympäristöön siirtyminen

Nyt kun kaikki osiot on alustettu ja perusjärjestelmä on asennettu, voidaan siirtyä chrootaamaan ympäristöä. Tämä tarkoittaa nykyisestä asennusympäristöstä (asennus-CD:ltä tai vastaavasta) siirtymistä uuteen asennusympäristöön (alustetuille osioille).

Chrootaus tehdään kolmessa osassa. Ensin vaihdetaan juurihakemisto chroot-komennolla /-hakemistosta (asennusvälineen) /mnt/gentoo-hakemistoksi (uusilla osioilla). Uusi ympäristö luodaan komennolla env-update, joka luo ympäristömuuttujat. Lopuksi muuttujat asetetaan komennolla source.

Koodilistaus 1.5: Uuden ympäristön chrootaus

# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update
>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
# source /etc/profile
# export PS1="(chroot) $PS1"

Olet nyt Gentoo Linux -järjestelmässäsi. Asennusta on toki vielä paljolti jäljellä.

6.b. Portage-puun asetukset

Portage-puun päivitys

Uuden Portage-puun voi ladata komennolla emerge --sync.

Koodilistaus 2.1: Portagen päivitys

# emerge --sync
(Hitailla terminaaleilla, kuten joillakin framebuffereilla tai
sarjakonsoleilla, kannattaa lisätä --quiet-valitsin nopeuttamiseksi)
# emerge --sync --quiet

Jos palomuuri estää rsync-liikenteen, voi käyttää emerge-webrsynciä Portagepuun hakemiseen.

Jos varoitus kertoo uudesta Portage-versiosta, sen voi asentaa komennolla emerge --oneshot portage.

Profiilin valitseminen

Aluksi vähän profiilin merkityksestä.

Profiili on Gentoo-järjestelmä eräs asetusosanen. Se muun muassa määrittelee oletusarvot CFLAGSeille, USElle ja muille tärkeille muuttujille, sekä lukitsee järjestelmäohjelmiston tiettyihin versioihin. Näistä kaikista asetuksista vastaavat Gentoon kehittäjät.

Aiemmin profiilia ei juuri tarvinnut käyttäjän muuttaa. Kuitenkin on olemassa tapauksia, joissa voi olla hyödyllistä mukauttaa profiilia.

Käytössä olevan profiilin näkee seuraavalla komennolla:

Koodilistaus 2.2: Järjestelmän profiilin katselu

# eselect profile list
Available profile symlink targets:
  [1]   default/linux/amd64/10.0 *
  [2]   default/linux/amd64/10.0/desktop
  [3]   default/linux/amd64/10.0/server

Oletusprofiili on 2.6-linuxeille. Tämä on hyvin suositeltava ratkaisu, mutta voit myös valita käyttää toista profiilia.

Saatavilla on myös desktop- ja server-profiilit joillekin alustoille. Nämä löytää katsomalla hakemiston 2008.0 sisään. Kannattanee katsoa desktop-profiilin make.defaultseja ennen käyttöä varmistuakseen sen sopivuudesta.

Tässä vaiheessa profiilin voi vaihtaa halutessaan:

Koodilistaus 2.3: Profiilin vaihtaminen

# ln -snf /usr/portage/profiles/<profiili> /etc/make.profile

Jos tarvitaan täysin 64-bittinen ympäristö ilman 32-bittisiä sovelluksia tai kirjastoja, pitää käyttää non-multilib-profiilia:

Koodilistaus 2.4: Non-multilib-profiilin-käyttö

# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/amd64/2008.0/no-multilib /etc/make.profile

Huomaa: Developer-profiili on Gentoon kehittäjille, ei yleisesti sovelluskehitykseen

USE-muuttujien asettaminen

USE on yksi Gentoo-ympäristön tärkeimmistä muuttujista. Suureen osaan ohjelmista voidaan kääntää mukaan vaihtoehtoinen tuki tietyille asioille. Esimerkiksi joissakin ohjelmissa voi olla sekä gtk- että qt-tuki. Joihinkin voi saada valinnaisena SSL-tuen. Jotkin kääntyvät jopa framebuffer-tuella (svgalib) ilman X11:ä.

Useimmat jakelut kääntävät paketteihin mukaan tuen kaikelle mahdolliselle, mikä on omiaan lisäämään ohjelmien kokoa ja käynnistysaikaa riippuuvuuksien määrästä puhumattakaan. Gentoolla voit päättää mitkä asetukset käännetään mukaan. Tähän käytämme juuri USE-muuttujia.

USE-muuttujaan määritetään avainsanoja jotka tulkitaan sitten käännösasetuksiksi. Esimerkiksi ssl kääntää SSL-tuen jos ohjelmassa sellainen on ja -X poistaa X-palvelintuen käytöstä (äksän edessä on siis miinus). Asetuksella gnome gtk -kde -qt3 -qt4 ohjelmat käännetään Gnome- ja gtk-tuen kanssa, mutta ilman kde- tai qt-tukea. Näin aikaansaataisiin täysin Gnome järjestelmä.

Oletusarvoiset USE-asetukset ovat profiilin make.defaults-tiedostoissa. make.defaultsit ovat löydettävissä symbolisen linkin /etc/make.profile osoittamassa hakemistossa ja kaikissa sen ylähakemistoissa aina profiilihakemistojen juurihakemistoon saakka. Itsetehdyt asetukset tiedostossa /etc/make.conf lisätään niiden päälle. Lisätty asetus lisätään oletusten listaan ja poistettu (asettamalla miinusmerkki asetuksen eteen) poistetaan listasta (jos se siellä oli alunperinkään). Hakemiston /etc/make.profile asetuksia ei saa muuttaa sillä se korvataan jokaisessa Portagen päivityksessä.

USE-järjestelmän täydempi kuvaus löytyy käsikirjan toisen osan kappaleesta 2: Use-muuttujat. Muuttujien kuvaukset majailevat järjestelmän tiedostossa /usr/portage/profiles/use.desc.

Koodilistaus 2.5: USE-kuvausten katselu

# less /usr/portage/profiles/use.desc
(Nuolinäppäimillä vieritetään ja q:lla lopetetaan)

Esimerkissä on USE-asetukset KDE-järjestelmälle DVD-, ALSA- ja CD:n polttotuella.

Koodilistaus 2.6: /etc/make.confin avaus

# nano -w /etc/make.conf

Koodilistaus 2.7: USE-asetukset

USE="-gtk -gnome qt3 qt4 kde dvd alsa cdr"

Valinnainen: GlibC:n lokaalit

Tyypillisessä järjestelmässä tarvitaan vain pari lokaalia (maa-asetustoa) käytettäväksi. Aikoinaan glibc:n mukana käännettiin aina kaikki maailman lokaalit samalla. Nykyään voi määrittää vain tarvitut asetustot tiedostoon /etc/locale.gen. Älä säädä kuitenkaan näitä, jollet tiedä mistä on kysymys.

Koodilistaus 2.8: /etc/locale.genin avaus

# nano -w /etc/locale.gen

Koodilistaus 2.9: Suomessa lisättävät lokaalit

fi_FI ISO-8859-1
fi_FI@euro ISO-8859-15
fi_FI.UTF-8 UTF-8
sv_FI ISO-8859-1
sv_FI@euro ISO-8859-15
sv_FI.UTF-8 UTF-8
en_GB ISO-8859-1
en_GB.UTF-8 UTF-8

Sen jälkeen suoritetaan locale-gen, joka luo pyydetyt lokaalit.

Jatka Säätämällä ytimen asetuksia.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 3. elokuuta 2011

Tämän tekstin alkukielinen versio on uudempi kuin käännös, se on viimeksi päivitetty 17. elokuuta 2014

Tiivistelmä: Tässä kappaleessa kerrotaan stage3-asennuksen perusjärjestelmän aikaansaamiseksi.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Grant Goodyear
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Tekijä

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.