Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


1. Tiedosto ja hakemistot

Sisällysluettelo:

1.a. Portagen käyttämät tiedostot

Asetukset

Portagen oletusasetukset ovat tiedostossa /etc/make.globals. Katsellessasi sitä huomannet, että Portagen kaikki asetukset määrittellään muuttujina. Portagen käyttämät muuttujat eritellään myöhempänä merkityksineen.

Koska jotkin asetukset vaihtelevat arkkitehtuureittain, Portagessa on myös eräs oletusasetusto profiilissa, johon symbolinen linkki /etc/make.profile osoittaa. Portagen asetukset ovat tiedostoissa make.defaults profiilihakemiston ja yliprofiilien hakemistojen varrella. Profiileista lisää tuonnempana, silloin myös kerromme mikä hakemisto /etc/make.profile oikein on.

Jos aioit muuttaa asetuksia, älä koskaan muokkaa tiedostoja /etc/make.globals tai make.defaults. Tiedosto /etc/make.conf on oikeampi ratkaisu, ja sillä on myös korkeampi arvo päällekkäisten asetusten ratkonnassa. Samasta paikasta löytyy myös tiedosto /etc/make.conf.example, joka nimensä mukaisesti sisältää esimerkkejä. Portage ei itse käytä tätä tiedostoa; siinä on vain esimerkkejä luettavaksi.

Portagen asetuksia voi muuttaa myös saman nimisillä ympäristömuuttujilla, mutta tällaista tapaa ei suositella.

Profiilikohtainen tieto

Törmäsimme jo aiempana hakemistoon /etc/make.profile directory. Tarkkaanottaenhan tämä tosin ei ole hakemisto, vaan symbolinen linkki profiilihakemistoon, joka oletusarvoisesti on jossakin hakemistossa /usr/portage/profiles, mutta on toki mahdollista luoda myös oma profiili ja linkittää siihen. Portage käyttää tämän profiilin osoittamaa hakemistoa.

Profiilissa on arkkitehtuurikohtaista tietoa Portagelle. Tähän lukeutuvat luettelo paketeista, jotka kuuluvat profiilin ydinjärjesetelmään, luettelo paketeista, jotka eivät toimi tällä alustalla (tai ovat muutoin estettyjä), ja niin edelleen.

Ohjelmakohtaiset asetukset

Kun jonkin ohjelman asentamiseksi pitää muuttaa Portagen käytöstä, on parasta muokata hakemiston /etc/portage tiedostoja. Suositellaan erittäin vahvasti, että käytät hakemiston /etc/portage tiedostoja, etkä käytä ympäristömuuttujia asetusten ylikirjoittamisessa.

Hakemistoon /etc/portage voi tehdä ainakin seuraavia tiedostoja:

 • package.maskiin luetellaan paketit, joita Portagen ei haluta asentavan ollenkaan
 • package.unmaskiin luetellaan paketit, jotka Portagen halutaan asentavan, vaikka Gentoon kehittäjät ovat tämän tarkoituksellisesti estäneet
 • package.keywords:iin luetellaan paketit, jotka Portegen halutaan asentavan, vaikka pakettia ei ole merkitty sopivaksi käytetylle alustalle tai järjestelmälle (vielä)
 • package.use:iin luetellaan USE-asetukset pakettikohtaisesti, sikäli kun ne järjestelmänlaajuisista USE-asetuksista poikkeavat.

Lisää tietoa hakemistosta /etc/portage ja täysi ajantasainen luettelo sen tiedostomahdollisuuksista on Portagen man-sivuilla:

Koodilistaus 1.1: Portagen man-sivun katselu

$ man portage

Portagen hakemistojen ja tiedostojen sijaintien muuttaminen

Edellisen kappaleen asetustiedostoja ei voida tallentaa muualle: Portage etsii niitä aina vain samoista paikoista. On kuitenkin olemassa muita hakemistoja ja sijainteja, joita Portage käyttää erinäisiin tarkoituksiin: buildaushakemisto, lähdekoodivarasto, ohjelmistohakemisto, ...

Kaikille näille on tunnetut oletussijainnit, mutta niitä voi mukauttaa maun mukaan asetustiedostossa /etc/make.conf. Loppukappale erittelee Portagen erityiset hakemistot, ja miten niiden sijaintia pystytään muuttamaan.

Tämä dokumentti ei ole kuitenkaan täysimittainen referenssi, jos haluat sellaista, katsele Portagen ja make.confin man-sivuja:

Koodilistaus 1.2: Portagen ja make.confin man-sivujen tarkastelu

$ man portage
$ man make.conf

1.b. Tiedostojen säilytys

Portagepuu

Portagepuun oletushakemisto on /usr/portage. Tämän kertoo PORTDIR-muuttuja. Jos Portagepuuta siirretään muualle (muuttujaa muokkaamalla). pitää symbolinen linkki /etc/make.profile päivittää vastaavasti.

Jos PORTDIR-muttujaa muutetaan, seuraaviakin kannattanee tarkistaa, jotta ne varmasti ovat selvillä muutoksesta. Tämä johtuu Portagen muuttujien käsittelystä: PKGDIR, DISTDIR ja RPMDIR.

Esikäännetyt binäärit

Vaikkei Portagen esikäännettyjen binäärien tuki ole oletusarvoisesti päällä, se on toki saatavilla. Kun Portagea käsketään käyttämään esikäännettyjä paketteja, se etsii niitä hakemistosta /usr/portage/packages. Tätä voidaan muuttaa muuttujalla PKGDIR.

Lähdekoodit

Ohjelmien lähdekoodeja säilytetään hakemistossa /usr/portage/distfiles oletusarvoisesti. Tätä voidaan muuttaa muuttujalla DISTDIR.

Portagen tietokanta

Portage tallentaa järjestelmän tilan (asennetut paketit tiedostotietoineen jne.) tiedostoon /var/db/pkg. Älä muuta tätä tiedostoa käsin, sillä se saattaa sotkea Portagen!

Portagen välimuisti

Portage pitää välimuistinaan (tiedostojen muuttamisajat, näennäispaketit ja riippuvuudet jne.) tiedostoa /var/cache/edb. Tämä tiedosto on tosiaan vain väliaikainen: sen voi tyhjätä sen milloin vain kun portagen sovelluksia ei ole käynnissä.

1.c. Ohjelmistojen buildaus

Portagen väliaikaistiedostot

Portagen väliaikaistiedostoja säilytetään hakemistossa /var/tmp oletusarvoisesti. Tätä voidaan muuttaa muuttujalla PORTAGE_TMPDIR.

Jos muutat PORTAGE_TMPDIR-muuttujaa, saattaa pitää tarkistaa myös seuraavia, jotta ne huomaisivat PORTAGE_TMPDIRin muutoksen. Tämä johtuu tavasta, jolla Portage käsittelee muuttujia: BUILD_PREFIX.

Buildaus-hakemisto

Portage luo pakettikohtaiset build-hakemistot jokaiselle emergen asennuskomennolle hakemiston /var/tmp/portage alle. Tätä voidaan muuttaa muuttujalla BUILD_PREFIX.

Käytettävän tiedostojärjestelmä sijainti

Oletusarvoisesti Portage asentaa kaiken nykyiseen tiedostojärjestelmään (/). Tätä voidaan muuttaa muuttujalla ROOT, ja vain ympäristömuuttujana. Sen pääasiallinen tarkoitus on uusien otosten luominen.

1.d. Lokiominaisuudet

Ebuildien loggaus

Portage luo ebuild-kohtaisesti lokitiedostoja, mutta vain jos PORT_LOGDIR-muuttuja on asetettu siten, että se osoittaa paikkaan, johon Portage (portage-käyttäjätunnus) voi kirjoittaa. Oletusarvoisesti tämä muuttuja on tyhjä, eli kytketty pois päältä. Jos PORT_LOGDIRiä ei ole asetettu, lokeja ei tehdä ollenkaan. Kuitenkin elogilta tulevia tietoja saattaa olla saatavilla. Jos PORT_LOGDIR on olemassa ja, elogilta tulevat viestit tallennetaan myös kuten jäljempänä on kuvattu.

Portagessa on tehokas lokiominaisuus, jota kutsutaan elogiksi:

 • PORTAGE_ELOG_CLASSES: Muuttuja määrittää mitä viestejä otetaan talteen. Mahdolliset arvot ovat välein eroteltuja yhdistelmiä luokista info, warn, error, log ja qa:
  • info: einfo-viestit
  • warn: ewarn-viestit
  • error: eerror-viestit
  • log: elog-viestit
  • qa: QA Notice -viestit
 • PORTAGE_ELOG_SYSTEM: Muuttuja määrittää moduulit, joilla loki hoidetaan. Tyhjä arvo poistaa lokin käytöstä. Muut mahdolliset arvot ovat välilyönnein eroteltuja yhdistelmiä arvoista save, custom, syslog, mail, save_summary ja mail_summary. Ainakin yhtä pitää käyttää, että elog toimisi.
  • save: Tallentaa tiedostoja hakemistoon $PORT_LOGDIR/elog, tai hakemistoon /var/log/portage/elog jos $PORT_LOGDIR on asettamatta.
  • custom: Lähettää lokitiedot komennolle $PORTAGE_ELOG_COMMAND, jonka käytöstä lisää tuonnempana.
  • syslog: Lähettää lokidataa syslogille.
  • mail: Lähettää lokit viestien muodossa osoitteeseen $PORTAGE_ELOG_MAILURI, josta lisää tuonnempana. Tämä ominaisuus on uusi Portageissa >=portage-2.1.1.
  • save_summary: kuten save, mutta kerää kaikki viestit tiedostoon $PORT_LOGDIR/elog/summary.log, tai /var/log/portage/elog/summary.log, jos $PORT_LOGDIR ei ole määritelty.
  • mail_summary: kuten mail, mutta lähettää vain yhden viestin emergen lopuksi.
 • PORTAGE_ELOG_COMMAND: Tätä käytetään jos custom on valittu lokiasetuksista. Tässä määritellään komento, joka osaa käsitellä lokiviestit. Komennolle voi antaa kaksi muuttujaa: ${PACKAGE} on paketin nimi ja ${LOGFILE} on absoluuttinen tiedostonimi. Esimerkiksi:
  • PORTAGE_ELOG_COMMAND="/hakemisto/lokijuttu -p '\${PACKAGE}' -f '\${LOGFILE}'"
 • PORTAGE_ELOG_MAILURI: sisältää mail-asetuksen asetukset: osoitteen, käyttäjä, salasanan, palvelimen ja portin. Oletusasetus on root@localhost localhost.
 • Esimerkiksi smtp-palvelin, jolla on käyttäjätunnus ja salasana eri portissa kuin oletuksessa 25:
  • PORTAGE_ELOG_MAILURI="user@some.domain username:password@smtp.some.domain:995"
 • PORTAGE_ELOG_MAILFROM: sisältää käytetyn viestin lähettäjän eli From-otsakkeen tiedot. Oletusarvo on portage.
 • PORTAGE_ELOG_MAILSUBJECT: sisältää käytetyn viestin aiheen eli Subject-otsakkeen tiedot. Tässä on mahdollista käyttää kahta muuttujaa: ${PACKAGE} on paketin nimi ja versio ja ${HOST} FQDN, jolta Portagea ajetaan. Esimerkkinä:
  • PORTAGE_ELOG_MAILSUBJECT="Paketti \${PACKAGE} päivitetty koneella \${HOST}"

Tärkeää: Jos käytit enotice-sovellusta vanhan Portagen kanssa, se pitää poistaa, sillä se ei toimi elogin kanssa.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 19. heinäkuuta 2010

Tämän tekstin alkukielinen versio on uudempi kuin käännös, se on viimeksi päivitetty 1. kesäkuuta 2014

Tiivistelmä: Tässä kappaleessa kerrotaan tarkemmin, missä Portage säilyttää tiedostojaan ja muuta dataansa.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Grant Goodyear
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Tekijä

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.