Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


6. Installatie van het Gentoo Basis Systeem

Inhoud:

6.a. Chrooting

Optioneel: Mirrors selecteren

Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror te kiezen. Portage zal in het make.conf bestand zoeken naar de GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. U kunt naar onze mirror lijst surfen en naar een mirror (of mirrors) die dicht bij u is (omdat deze vaak de snelste zijn), maar we bieden ook een mooie tool genaamd mirrorselect aan. Deze biedt u een mooie interface om de juiste mirrors te kiezen.

Codevoorbeeld 1.1: mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele

# mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

Waarschuwing: Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.

Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in make.conf. Deze variabele bevat de rsync server die u wilt gebruiken wanneer u de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel u handmatig een SYNC server kunt opgeven, kan mirrorselect dit veel makkelijker maken:

Codevoorbeeld 1.2: Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen

# mirrorselect -i -r -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van mirrorselect alle instellingen in /mnt/gentoo/etc/make.conf nogmaals te controleren!

DNS Info kopieren

Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar /etc/resolv.conf gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe omgeving de nameservers voor uw netwerk moet kennen. In /etc/resolv.conf staan die nameservers voor uw netwerk.

Codevoorbeeld 1.3: Kopieer de DNS informatie

(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link 
kopiëren)
# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf

Het /proc en /dev bestandssysteem mounten

Mount het /proc bestandssysteem op /mnt/gentoo/proc om de installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in de gechroote omgeving. Mount-bind hierna het /dev bestandssysteem.

Codevoorbeeld 1.4: /proc en /dev mounten

# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

De Nieuwe Omgeving binnen gaan (chrooten)

Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is, kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te chrooten, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving (namelijk uw aangemaakte partities).

Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van / (op het installatie medium) naar /mnt/gentoo (op uw partities) met chroot. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met env-update welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden we die variabelen in het geheugen met source.

Codevoorbeeld 1.5: De nieuwe omgeving binnen chrooten

# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update
>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
# source /etc/profile
# export PS1="(chroot) $PS1"

Proficiat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent u nog niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op u :-)

6.b. Configureren van Portage

Updaten van de Portage tree

U dient nu de Portage tree to updaten naar de meest recente versie. emerge --sync doet dit voor u.

Codevoorbeeld 2.1: Updaten van de Portage tree

# emerge --sync
(Als u een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een
seriële console, dan kunt u de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te 
versnellen..
emerge --sync --quiet

Als u achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kunt u emerge-webrsync gebruiken om een portage snapshot te downloaden.

Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kunt u dit veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.

Het juiste profiel kiezen

Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.

Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.

Tot nu toe werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4 kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is ingesteld zodat er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden. De ppc en ppc64 architecturen hebben ook verschillende profielen, deze komen later aan bod.

U kunt zien welk profiel u nu gebruikt door het volgende commando uit te voeren:

Codevoorbeeld 2.2: Uw systeem profiel bekijken

# ls -FGg /etc/make.profile
lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/

Wanneer gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden standaard, maar u heeft uiteraard de mogelijkheid om een ander profiel te kiezen

Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere Linux 2.4-profiel. Indien u hier een goede reden toe hebt, moet u eerst kijken of zo'n profiel bestaat. Op x86 kunt u dit doen met het volgende commando:

Codevoorbeeld 2.3: Kijken of er een extra profiel bestaat

# ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4
/usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er wordt niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het standaard profiel te houden, maar wanneer u wilt wisselen, kunt u dat op volgende manier doen:

Codevoorbeeld 2.4: Op een 2.4 profiel overstappen

(Zorg dat u de juiste architectuur kiest, het voorbeeld is voor x86)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4 /etc/make.profile
(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)   
# ls -FGg /etc/make.profile/
total 12
-rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages
-rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent
-rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals

Voor ppc zijn er enkele nieuwe profielen beschikbaar sinds 2006.0.

Codevoorbeeld 2.5: PPC profielen

(Standaard PPC profiel, voor alle PPC's, minimaal)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0 /etc/make.profile
(G3 profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3 /etc/make.profile
(G3 Pegasos profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3/Pegasos/ /etc/make.profile
(G4 (Altivec) profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4 /etc/make.profile
(G4 (Altivec) Pegasos profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4/Pegasos/ /etc/make.profile

Voor ppc64 zijn de onderstaande profielen nieuw sinds 2006.0.

Codevoorbeeld 2.6: PPC64 Profiles

(Standaard 64bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland /etc/make.profile
(Standaard 32bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland /etc/make.profile
(Ieder type gebruikersprofiel heeft de volgende subprofielen, met
(gebruikersprofiel) vervangen door het hierboven gekozen profiel
(970 profiel voor JS20)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970 /etc/make.profile
(G5 profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970/pmac /etc/make.profile
(POWER3 profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power3 /etc/make.profile
(POWER4 profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power4 /etc/make.profile
(POWER5 profiel)
# ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power5 /etc/make.profile
(Het multilib profiel is nog niet stabiel in deze release.)

De USE variabelen configureren

USE is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt. Verschillende programma's kunnen met optionele ondersteuningen voor bepaalde zaken gecompileerd worden. Bijvoorbeeld, sommigen met gtk- of qt-ondersteuning. Anderen met of zonder SSL ondersteuning. Sommige programma's kunnen zelfs met framebuffer ondersteuning (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd worden.

De meeste distributies compileren hun pakketten met zoveel mogelijke ondersteuningen, wat zorgt voor grotere programma's, lange laadtijden en meer afhankelijkheden. Bij Gentoo bent u vrij alleen de opties die u zelf wilt te gebruiken. Dit is waar USE om de hoek komt kijken.

In de USE variabele definieert u sleutelwoorden die aan compile-opties gelinked zijn. Bijvoorbeeld, ssl zal ssl-support compileren bij alle programma's die dat ondersteunen. -X verwijderd X-server support (let op de min). gnome gtk -kde -qt zal uw programma's met gnome (en gtk) support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zodat uw systeem volledig is getweaked voor GNOME.

De standaard USE instellingen staan in de make.defaults bestanden van uw profiel. U zult make.defaults bestanden vinden in de map waarnaar /etc/profile verwijst en tevens in alle bovenliggende mappen. De standaard USE instelling is de som van alle USE instellingen in alle make.defaults bestanden. Wat u zelf in /etc/make.conf plaatst, wordt berekend tegen de standaard instellingen. Wanner u iets toevoegt aan USE wordt het in de standaard opgenomen. En als u iets verwijdert uit USE wordt dit uit de standaard weggehaald (indien het er in zat). Pas nooit iets aan binnen /etc/make.profile; dit bestand wordt overschreven bij een een update van Portage!

Een volledige beschrijving van USE is te vinden in het tweede deel van het Gentoo Handboek, USE vlaggen. Alle beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op het systeem onder /usr/portage/profiles/use.desc.

Codevoorbeeld 2.7: Alle beschikbare USE vlaggen bekijken

# less /usr/portage/profiles/use.desc
(U kunt scrollen met de pijltjes toetsen en afsluiten met 'q'

Als voorbeeld USE instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA en CD Recording support:

Codevoorbeeld 2.8: /etc/make.conf openen

# nano -w /etc/make.conf

Codevoorbeeld 2.9: USE instelling

USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"

Optional: GLIBC Locales

U zult waarschijnlijk slechts één of misschien twee locales op uw systeem gebruiken. Wanner u glibc compileert zal echter een volledige set van alle beschikbare locales gemaakt worden. U kunt userlocales als USE vlag instellen en alleen de locales die u nodig heeft in /etc/locales.build plaatsen. Doe dit alleen als u weet welke locales u wilt.

Codevoorbeeld 2.10: Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc

# mkdir -p /etc/portage
# echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use

kies nu de locales die u nodig heeft:

Codevoorbeeld 2.11: /etc/locales.build Openen

# nano -w /etc/locales.build

De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende karaktersets (zoals UTF-8).

Codevoorbeeld 2.12: Uw locales kiezen

en_US/ISO-8859-1
en_US.UTF-8/UTF-8
de_DE/ISO-8859-1
de_DE@euro/ISO-8859-15

Ga nu verder met de Kernel configureren.


[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


Print

View all

Upgedate op 30 augustus 2006

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 17 augustus 2014

Korte inhoud: Na het installeren en configureren uit een stage3 heeft u een minimaal Gentoo Basis Systeem tot uw beschikking. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u vanuit hier verder gaat.

Sven Vermeulen
Author

Roy Marples
Author

Daniel Robbins
Author

Chris Houser
Author

Jerry Alexandratos
Author

Seemant Kulleen
Gentoo x86 Developer

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha Developer

Jason Huebel
Gentoo AMD64 Developer

Guy Martin
Gentoo HPPA developer

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC developer

Joe Kallar
Gentoo SPARC developer

John P. Davis
Editor

Pierre-Henri Jondot
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Rajiv Manglani
Editor

Jungmin Seo
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jared Hudson
Editor

Colin Morey
Editor

Jorge Paulo
Editor

Carl Anderson
Editor

Jon Portnoy
Editor

Zack Gilburd
Editor

Jack Morgan
Editor

Benny Chuang
Editor

Erwin
Editor

Joshua Kinard
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Xavier Neys
Editor

Grant Goodyear
Reviewer

Gerald J. Normandin Jr.
Reviewer

Donnie Berkholz
Reviewer

Ken Nowack
Reviewer

Lars Weiler
Contributor

Dimitry Bradt
Translator

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.