Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Centrum dokumentacji Gentoo

Dostępne języki

Dokumentacja dostępna jest w następujących językach:

Angielskim | Chińskim uproszczonym | Czeskim | Francuskim | Hipszańskim | Japońskim | Niemieckim | Polskim | Włoskim |

Wprowadzenie

Witamy w centrum dokumentacji Gentoo. Całość dokumentacji jest rozprowadzana na zasadach otwartej licencji Creative Commons - Attribution/Share Alike. Wszystkie dokumenty są również dostępne w formie gotowej do druku. Aby obejrzeć wybrany dokument w tym trybie, należy otworzyć go z parametrem ?style=printable lub kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony odnośnik "Drukuj".

Wszystkie błędy i uwagi dotyczące dokumentacji należy zgłaszać do naszego systemu raportowania błędów zgłaszając dokument w jednej z kategorii "Documentation" lub "Doc Other". Wszystkie te raporty trafią do osób zajmujących się dokumentacją.

Repozytorium dokumentacji

Dokumentacja jest podzielona na kategorie, które można rozwinąć w szczegółową listę. Można także skorzystać ze skróconej listy dokumentów oraz pełnej listy wszystkich tekstów wraz z opisami.

2.  Dokumentacja związana z rozwijaniem Gentoo

Zasady rozwijania Gentoo

Gentoo Linux Documentation Policy ¹: This document contains the Gentoo Documentation Policy, which is the base document which all Gentoo Documentation developers and Contributors should know and exercise.

Developer Relations Policy Guide:Developer Relations Policy Guide

Gentoo Linux Release Guidelines ¹: This guide covers both the QA and release guidelines for the Gentoo Linux biannual release system.

Zasady postępowania z błędami bezpieczeństwa w Gentoo: Ten dokument opisuje zasady postępowania z błędami zawartymi w pakietach wchodzących w skład Gentoo Linux, które zostały udostępnione jego użytkownikom.

Dokumentacja dla deweloperów

Gentoo Devmanual ¹: The Gentoo Devmanual is a technical manual for developers which covers topics such as writing ebuilds and eclasses, and also covers policies that developers should be abiding by.

Podręcznik Dewelopera Gentoo: Jest to Podręcznik dla Deweloperów Gentoo, stanowiący zbiór zasad rozwoju oraz określający systemy i procedury rozbudowy Gentoo.

Zasilanie zbioru ebuildów: Krótki opis procesu zgłaszania nowych ebuildów w systemie Bugzilla.

Opis składni GuideXML: Tekst opisujący sposób pisania dokumentacji Gentoo za pomocą składni GuideXML. Jest ona używana do tworzenia stron internetowych Gentoo i ten dokument również został napisany z jej pomocą. Do zrozumienia tego tekstu konieczna jest znajomość podstaw XML i HTML.

Wskazówki dotyczące tworzenia dokumentacji Gentoo: Wskazówki, które ułatwią życie każdemu deweloperowi dokumentacji Gentoo (lub uczynią jego pracę mniej ponurą).

Handbook Release Guide: This guide details the process for updating the handbooks and related documentation for each new Gentoo Linux release.

Praca z CVS w Gentoo: Ten dokument ma na celu zapoznanie użytkowników z systemem kontroli wersji jakim jest CVS (ang. Concurrent Versions System), który jest wykorzystywany przez deweloperów na całym świecie. Pozwala on na wygodną pracę nad projektem, w który zaangażowanych jest kilka osób. Tekst ten przeznaczony jest dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją pracę z CVS. Za sprawą tego dokumentu zarówno zwykli użytkownicy, jak i deweloperzy będą w stanie bardzo szybko zacząć używać tego narzędzia do własnych celów. Obie grupy użytkowników znajdą tutaj potrzebne im informacje.

Apache Developer Documentation: This document provides details about the new eclasses available for developers of packages that relate to Apache.

Przenoszenie programów na modularne X: Ten przewodnik pokazuje jak naprawiać pakiety, by działały z nowym modularnym X.Org.

How to fix autotools failures: This guide aim to describe the common situations which makes autotools fail to run in an ebuild, giving advices on how to fix those.

Automagic dependencies, what they are and how to fix them: This guide aim to describe the problem of "automagic dependencies", describing the reason why they are problematic and how to handle them in most common cases.


¹ Dokumenty, których jeszcze nie przetłumaczonoZaktualizowano 28 lutego 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.