Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Centrum dokumentacji Gentoo

Dostępne języki

Dokumentacja dostępna jest w następujących językach:

Angielskim | Chińskim uproszczonym | Czeskim | Francuskim | Hipszańskim | Japońskim | Niemieckim | Polskim | Włoskim |

Wprowadzenie

Witamy w centrum dokumentacji Gentoo. Całość dokumentacji jest rozprowadzana na zasadach otwartej licencji Creative Commons - Attribution/Share Alike. Wszystkie dokumenty są również dostępne w formie gotowej do druku. Aby obejrzeć wybrany dokument w tym trybie, należy otworzyć go z parametrem ?style=printable lub kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony odnośnik "Drukuj".

Wszystkie błędy i uwagi dotyczące dokumentacji należy zgłaszać do naszego systemu raportowania błędów zgłaszając dokument w jednej z kategorii "Documentation" lub "Doc Other". Wszystkie te raporty trafią do osób zajmujących się dokumentacją.

Repozytorium dokumentacji

Dokumentacja jest podzielona na kategorie, które można rozwinąć w szczegółową listę. Można także skorzystać ze skróconej listy dokumentów oraz pełnej listy wszystkich tekstów wraz z opisami.

2.  Dokumenty związane z aktualizacją

Uaktualnianie Gentoo do wersji 1.4: Opis uaktualniania starych instalacji Gentoo do wersji 1.4.

Aktualizowanie Gentoo: Opis wszystkich zmian w konfiguracji jakich należy dokonać po wyjściu nowego wydania Gentoo Linux.

Migracja na Gentoo Linux 2.6: Ten dokument pomaga podczas migracji z Linuksa 2.4 na Linuksa 2.6, z devfs na udev, z OSS na ALSA i z LVM na LVM2.

Aktualizacja jądra w systemie Gentoo: W dokumencie tym opisano proces aktualizacji jądra systemu.

Migracja na Baselayout-2 i OpenRC: Przewodnik ten pokazuje jak dokonać migracji z baselayout-1 na baselayout-2 i OpenRC.

Aktualizacja Apache: Dokument opisuje proces bezpiecznej aktualizacji Apache.

Opis aktualizacji MySQL do wersji 4.* lub 5.0.*: Zespół MySQL Gentoo z dumą ogłasza, że MySQL 5.0 będzie wkrótce dostępne w stabilnej gałęzi drzewa portage. Ten dokument opisuje jak dokonać aktualizacji do wersji 4.* oraz 5.0.*

Migracja do nieslotowanej wersji MySQL: Dokument opisuje proces migracji do nieslotowanej wersji MySQL.

Aktualizacja GCC w Gentoo: Ten przewodnik ma za zadanie przeprowadzić użytkownika przez proces uaktualniania GCC.

Zmiana wartości zmiennej CHOST: Ten dokument wyjaśnia jak zmienić wartość zmiennej CHOST w zainstalowanym systemie.

Gnome 2.22 Poradnik aktualizacji: Informacje dotyczące aktualizacji GNOME 2.20.x do GNOME 2.22.x.

Migracja na modularne X: Ten dokument pomaga w migracji na modularne X.Org.

Xorg 1.5 Upgrade Guide ¹: This guide shows you how to upgrade X.org to version 1.5.

Aktualizowanie PHP: Dokument opisuje procedurę postępowania, dzięki której użytkownicy mogą bezpiecznie zaktualizować zainstalowane pakiety PHP.

Aktualizacja systemu maszyn wirtualnych Java w Gentoo: Ten przewodnik przedstawia sposób aktualizacji wsparcia dla języka programowania Java w Gentoo do nowej generacji, jak również związane z tym pojęcia i narzędzia.

Linux-PAM 0.99 upgrade guide ¹: This guide will help you through the upgrade path for Linux-PAM from 0.78 (or older) to Linux-PAM 0.99.

TeX Live 2008 w Gentoo: Przewodnik ten opisuje sposób instalacji Tex Live 2008 w Gentoo, bardziej jako swoisty opis potrzebnych elementów, w przypadku gdy już posiada się zainstalowaną dystrybucję TeX-a. (na przykład tetex czy TeX Live 2005)


¹ Dokumenty, których jeszcze nie przetłumaczonoZaktualizowano 2 marca 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.